Vaka İncelemesi Nedir? (50) – Kontrollü Vaka Çalışmaları – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (50) – Kontrollü Vaka Çalışmaları – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

22 Ağustos 2020 Ödevcim Akademik tartışmalarını analiz etmek için vaka çalışmalarının kendi doğal bağlamları vaka çalışmalarının kullanımı vaka çalışması uygulaması vaka çalışmasının geliştirilmesi Vaka İncelemesi Nedir 50 – Kontrollü Vaka Çalışmaları – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma 0
Vaka İncelemesi Nedir 50 – Kontrollü Vaka Çalışmaları – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Kontrollü Vaka Çalışmaları

Salo ve Abrahamsson, kontrollü bir vaka çalışmasının geliştirilmesi ve bir Çevik yazılım geliştirme projesinin araştırılmasına uygulanması hakkında bilgi veriyor. Kontrollü vaka çalışması yaklaşımı, deneylerden, vaka çalışmalarından ve eylem araştırmalarından gelen tasarım ilkelerini birleştirir. Bu entegre yaklaşım, endüstriye yakın bir ortamda gerçekleşen ve çoğaltma, derinlemesine veri toplama ve araştırılan süreci değiştirme yeteneği için çaba gösteren araştırmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Yaklaşım, ilgili veri toplama ve analiz teknikleriyle birlikte hem nicel verileri hem de nitel verileri barındırır.

Yaklaşım üç ana aşamada düzenlenmiştir: tasarım, uygulama ve öğrenme; ve daha sonra, bu aşamalar içinde, yaklaşım, ilgili sonuçlarla birlikte bir dizi adım halinde daha da organize edilir. Yaklaşım ağırlıklı olarak öğrenci derslerinde kullanılmıştır, ancak gelecekteki çalışmalar, belirli bir araştırma ortamında kendi yazılımlarını geliştiren endüstri temsilcilerini içerecek şekilde tasarlanmıştır. Az sayıda vakaya yoğun bir şekilde odaklanan tüm araştırma stratejilerinde olduğu gibi, bu araştırma stratejisini kullanan çalışmaların sonuçlarını genelleme sorunu vardır.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR VE YAZILIM SÜRECİ İYİLEŞTİRME

Vaka çalışması araştırması, vaka çalışmalarının kendi doğal bağlamları içindeki münferit siteler üzerinde odaklanması nedeniyle, doğal olarak yazılım süreci iyileştirmeye (SPI) katkıda bulunur.

Rainer ve Hall, aralarında Boeing, Hughes, Motorola, NASA, Siemens ve Telcordia’nın da bulunduğu 11 büyük organizasyondaki 14 organizasyonel tesis için SPI faaliyetlerini anlatan 39 yayını inceledi. 11 kuruluş, o sırada IEEE Bilgisayar Topluluğu Süreç Başarısı Ödülü’ne layık görülen beş kuruluşun tümünü içermektedir. 14 bölgeden on ikisi CMM Seviye 3 veya üzerinde değerlendirildi. 39 yayının tamamı açık bir şekilde vaka çalışmaları olmasa da, yayınlar belirli kuruluşların içeriğindeki belirli sitelerdeki YSİ’ye odaklandı.

İlgili çalışmada, Rainer ve ark. YSİ üstlenmeye yönelik motivasyon tartışmalarını analiz etmek için içerik analizini kullandı. Tartışmalar, Uygulayıcılar, Süreçler ve Ürünler (PPP) projesinin bir parçası olarak yayınlanmış dört makaleden ve bir odak grubu aracılığıyla toplanan nitel verilerden alınmıştır.

Analiz, geliştiricilerin YSİ’nin faydalarına dair kanıt istediklerini ve muhtemelen yerel ampirik kanıt istediklerini ileri sürdü. Ancak analiz aynı zamanda uygulayıcıların yerel görüş lehine deneysel kanıtları önemsemediklerini ve ayrıca uygulayıcıların yerel uzmanlığı tercih ettiklerini ileri sürdü. Bu, bariz bir çelişki ortaya koymaktadır: geliştiriciler deneysel kanıtlara değer verirler, ancak aynı zamanda deneysel kanıtları da dikkate almıyorlar. Rainer vd., bilgi türleri ve bilgi kaynakları arasında ayrım yaparak, yazılım uygulayıcısı için bilginin güvenilirliğine ilişkin bir matris önererek bu çelişkiyi çözmeye çalışılmıştır.

Bu matriste, yerel görüş, uygulayıcılar için en güvenilir bilgi türü ve en az güvenilir olan uzak ampirik kanıt olabilir. Bu bilgi sıralaması, eğer doğruysa, bilginin akademisyenler tarafından yapılan sıralamasına, yani bağımsız ampirik bilgiye yerel görüşten daha fazla değer vermekle tam bir tezat teşkil eder. Rainer vd., yazılım uygulayıcılarının yerel fikirlere yönelik açık tercihlerini açıklamak için üç neden önerdi:

1. Yerel uzman, geliştirilmekte olan uygulamanın uygulama bilgisi ve bu uygulamayı geliştirmek için kullanılan yöntemlerin teknik bilgisine sahiptir.

2.Yerel deneyim, meslektaşlarına, bu durumda, bu durumda fazla mesaiyi burada gösterme fırsatı sunar. Bununla bağlantılı olarak, yerel bir uzmanın görüşlerini belirtmesi için geçen süre, neredeyse her zaman, ampirik bir araştırmayı yürütmek ve raporlamak için gerekenden çok daha kısa bir zaman alacaktır. Bu nedenle, yerel görüş yoluyla bir “yanıt”, ampirik kanıtlardan çok daha hızlı elde edilebilir.

3. Yerel bir uzman, uzmanlığı sayesinde yerel durumda yetkiye ve dolayısıyla güce sahip olabilir. Bu uzman, bağımsız ampirik bilginin “pasif” etkisinin aksine, karar vermeyi daha güçlü bir şekilde etkileyebilir.

Riemenschneider vd., şirket için harici bir danışmanın liderliğinde geliştirilmiş uyarlanabilir bir yaşam döngüsü metodolojisini uygulayan büyük bir organizasyonda 128 geliştiricinin yer aldığı bir saha çalışması yürüttü. Riemenschneider vd. geliştiricilerin kabul davranışını açıklamaya çalışmak için beş yerleşik bireysel teknoloji kabulü teorik modeli kullandı.

Teknolojinin benimsenmesine ilişkin önceki araştırmalar gibi, geliştiricilerin metodolojiyi yararlı olarak görmesi gerektiğini buldular. Ancak, geliştiricilerin yeni metodolojiyi kullanma niyetlerinin, metodolojiyi kullanmak için organizasyonel bir yetkinin varlığından kaynaklandığını da buldular; metodolojinin geliştiricilerin işlerini gerçekleştirme biçimleriyle uyumluluğu; ve geliştiricilerin çalışma arkadaşlarının ve denetçilerinin metodolojiyi kullanmaya yönelik görüşleri yer aldı.

Dingsøyr ve Moe, orta ölçekli bir şirket için elektronik bir süreç kılavuzunun geliştirilmesine çalışanların katılımıyla ilgili uzunlamasına bir vaka çalışması gerçekleştirdi. Dingsøyr ve Moe, geliştirici ve proje yöneticisi kullanımını üç faktöre göre inceledi: kullanım sıklığı, kullanılan işlevsellik ve süreç kılavuzunun bildirilen avantajları ve dezavantajları.

Rehberin geliştirilmesi için atölyelere katılan çalışanların rehbere, katılımcı olmayanlara göre ortalama % 65 daha fazla eriştiklerini tespit ettiler. Dingsøyr ve Moe, çalışan katılımının, elektronik süreç kılavuzu kullanımı üzerinde uzun vadeli olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna varmış ve bu, bir elektronik süreç kılavuzu kullanıcılarının bu kılavuzu geliştirmeye dahil edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Bilginin güvenilirliği için buradaki çıkarım, katılımın çalışanların ilgili teknoloji hakkında bağlama özgü fikirleri ve yerel uzmanlığı oluşturabileceği ve paylaşabileceği bir durum yaratmasıdır.

Daha genel olarak, uygulayıcılar tarafından değer verilen bilgi ile araştırmacılar tarafından değer verilen bilgi arasında zıtlık için önemli bir sonuç vardır: Araştırmacılar YSİ ile kurumsal performans arasında güvenilir ve yararlı bir ilişki gösterebilseler bile, yine de ikna edici uygulama sorunu olacaktır.

Kanıtların kendi özel durumları için geçerli olduğunu söyleyenler. Vaka çalışmalarının, özellikle bulguların uygulanmasının amaçlandığı site ve bağlamda vaka çalışması yürütüldüğünde çok değerli olabileceği yer burasıdır. Örneğin, Pino ve ark, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ’ler) yayınlanmış YSİ vaka çalışmalarının sistematik bir incelemesini rapor etmektedir.

SONUÇ

Yazılım mühendisliği araştırmalarında vaka çalışmalarının kullanımı yirmi yıldan fazla bir süredir ortaya çıkmıştır ve araştırma topluluğu tarafından kademeli olarak kabul edilmiştir. Örnek olay incelemelerinin farklı kullanım türleri vardır; ayrı vaka çalışmalarında ve çoklu çalışmalardan sentezde akademik bilgi araştırması için; karar desteği olarak pratik kullanım ve süreç iyileştirme aracı olarak. Yazılım mühendisliğinde vaka çalışması uygulamasının daha da gelişmesini, özellikle de endüstride kanıta dayalı uygulamalar için bir itici güç olarak araştırma sentezi ve vaka çalışmaları söz konusu olduğunda öngörüyoruz. Bu kitabın, vaka çalışması araştırmasının geçerliliğini güçlendirmeye katkıda bulunacağını ve araştırma topluluğunun yazılım mühendisliği uygulamalarını anlama ve geliştirme konusunda ilerlemesine yardımcı olacağını umuyoruz.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir