Vaka İncelemesi Nedir? (6) – Vaka İncelemesinde Yapı ve Yazım Stili – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır? – Vaka İncelemesi Örnekleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (6) – Vaka İncelemesinde Yapı ve Yazım Stili – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır? – Vaka İncelemesi Örnekleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

5 Ağustos 2020 araştırma makalesi Araştırma sorunu araştırması makalesi Kritik olay vaka çalışmaları Literatür taramanız literatürün sentezlenmesi Ödevcim Akademik sosyal bilimler üniversite düzeyi vaka çalışmanızı vaka çalışması araştırma makalesi Vaka çalışmasının Vaka İncelemesinde Yapı ve Yazım Stili 0
Vaka İncelemesi Nedir 6 – Vaka İncelemesinde Yapı ve Yazım Stili – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır – Vaka İncelemesi Örnekleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesinde Yapı ve Yazım Stili

Bir vaka çalışması etrafında tasarlanan sosyal bilimlerdeki bir makalenin amacı, araştırma problemi hakkında yeni bir anlayış ortaya çıkarmak ve böylece önceki çalışmalardan zaten bilinenlere yeni bilgiler eklemek için bir analiz konusunu ayrıntılı olarak incelemektir.  Özellikle uygulamalı sosyal bilimler disiplinlerinde [ör. Eğitim, sosyal hizmet, kamu yönetimi, vb.) sıkça görülür. Vaka çalışmaları, en iyi uygulamaları ortaya çıkarmak, kilit programları vurgulamak veya profesyonel çalışmanın ilginç yönlerini araştırmak için de kullanılabilir.

Genel olarak, bir vaka çalışması araştırma belgesinin yapısı, standart bir üniversite düzeyindeki araştırma belgesinden farklı değildir. Ancak, bilmeniz gereken küçük farklılıklar vardır. İşte bir vaka çalışması araştırma makalesini organize etmenin ve yazmanın temel öğeleri.

I.Giriş

Herhangi bir araştırma makalesinde olduğu gibi, tanıtımınız okuyucularınızın çalışmanızın kapsamını ve amacını belirlemek için bir yol haritası görevi görmelidir. Bununla birlikte, bir vaka çalışması araştırma makalesine giriş sadece araştırma problemini ve önemini değil, aynı zamanda davanın neden kullanıldığını ve sorunun ele alınması ile nasıl ilişkili olduğunu da açık bir şekilde tanımlamalısınız.

İki unsur birbirine bağlı olmalıdır. Bunu akılda tutarak, iyi bir giriş bu dört soruyu cevaplar:

  • Ne inceleniyor? Araştırma problemini tanımlayın ve problemi ele almayı seçtiğiniz analiz konusunu açıklayın. Nasıl bağlantılı olduklarını ve davanın hangi unsurlarının sorun hakkında bilgi ve anlayışı genişletmeye yardımcı olacağını açıklayın.
  • Bu konuyu araştırmak neden önemlidir? Araştırma sorununun önemini açıklayın ve bir vaka çalışması tasarımının ve makalenin tasarlandığı analiz konusunun sorunun ele alınmasında neden uygun olduğunu belirtin.
  • Bu çalışmayı yapmadan önce bu konu hakkında ne biliyorduk? Okuyucuyu daha ayrıntılı literatür incelemesine yönlendirecek arka plan sağlayın. Mümkünse, araştırma problemine uygulanan önceki örnek olay araştırmasını ve sorunun neden yeterince ele alınamadığını özetleyin. Vakanızın neden faydalı olacağını açıklayın. Araştırma problemini ele almak için daha önce hiç vaka çalışması kullanılmadıysa, bu analiz konusunu neden seçtiğinizi açıklayın.
  • Bu çalışma yeni bilgileri veya yeni anlayış yollarını nasıl geliştirecek? Vaka çalışmanızın neden araştırma problemi hakkındaki bilgi ve anlayışı genişletmeye yardımcı olacağını açıklayın.
    Bu soruların her biri en fazla birkaç paragrafta ele alınmalıdır. Bunun istisnası, daha ayrıntılı bir arka plan bilgisi gerektiren karmaşık bir araştırma problemini veya analiz konusunu ele aldığınızda olabilir.

II. Literatür incelemesi

Bir örnek olay araştırması makalesi için literatür taraması genellikle herhangi bir üniversite düzeyinde araştırma makalesi ile aynı şekilde yapılandırılmıştır. Ancak fark, literatür incelemesinin, vakanın ele alması amaçlanan araştırma problemiyle ilgili olarak, arka plan bilgisi sağlamaya ve analiz konusunun tarihsel yorumuna olanak sağlamaya odaklanmasıdır.

Bu, aşağıdakilere yardımcı olan sentezleme çalışmalarını içerir:

İlgili çalışmaları, incelenmekte olan örnek olayı anlamadaki katkıları bağlamında yerleştirin. Bu, araştırma problemini araştırmak için benzer bir analiz konusu kullanan çalışmaların özetlenmesini içerecektir. Çalışmak için aynı veya çok benzer bir vakayı kullanan literatür varsa, geçmiş araştırmanın kopyalanmasının neden önemli olduğunu açıklamanız gerekir [örn. Koşullar değişti; önceki çalışmalar uzun zaman önce yapılmıştı, vb.].

Okuyucuya bu davanın neden geçerli olduğunu bildiren her çalışmanın diğerleriyle olan ilişkisini açıklayın. Literatür taramanızda, araştırma problemini ve temeldeki araştırma sorularını araştırmak için vakanın kullanılmasını destekleyen çalışmaların bir açıklaması bulunmalıdır.

Örnek olayı kullanarak önceki araştırmayı yorumlamanın yeni yollarını belirleyin. Mümkünse, farklı bir araştırma tasarımı kullanarak araştırma problemini inceleyen araştırmaları gözden geçirin. Bir vaka çalışması tasarımını kullanımınızın yeni bilgileri veya yeni bir perspektifi nasıl ortaya çıkarabileceğini veya araştırmayı önemli bir yeni yönde yönlendirebileceğini açıklayın.

Görünüşte çelişkili görünen çalışmalar arasındaki çatışmaları çözün. Bu, araştırma problemi ile ilgili çözülmemiş endişe konularına işaret eden herhangi bir literatürün sentezlenmesi ve vaka çalışmasını oluşturan analiz konusunun bu mevcut çelişkilerin çözümüne nasıl yardımcı olabileceğini açıklamaktadır.

Ek araştırma ihtiyacını karşılamanın yolunu gösterin. İncelemeniz, vaka çalışması tasarımınızın ve etrafında çalışmanızı tasarladığınız analiz konusunun neden araştırma problemine yaklaşmanın yeni bir yolunu ortaya çıkarabileceğini veya ek ihtiyaca işaret eden bir perspektif sunabileceğini anlamak için bir temel oluşturan herhangi bir literatürü incelemelidir. Araştırma.

Vaka çalışmasının doldurmaya yardımcı olabileceği literatürde var olan boşlukları ortaya çıkarın. Sadece analiz konunuzun araştırma problemini anlamaya nasıl katkıda bulunduğunu değil, davanızın önceki araştırmaların yapmadığı sorunu anlamanın yeni bir yoluna nasıl katkıda bulunduğunu gösteren herhangi bir literatürü özetleyin.

Kendi araştırmanızı mevcut literatür bağlamında bulun. Toplu olarak, literatür taramanız, vaka çalışmanızı her zaman sorunla ilgili önceki araştırmaların daha geniş bir alanına yerleştirmelidir. Bir vaka çalışması makalesinde ilgili literatürü gözden geçirmenin genel amacı, davanın araştırma problemini ele almadaki önemini açıklamak için önceki çalışmaları iyice tanımladığınızı ve sentezlediğinizi göstermektir.

III. Yöntem

Bu bölümde, neden belirli bir vakayı (yani analiz konusu) seçtiğinizi ve vakanızın araştırma sorununu ele almak için uygun olduğuna karar vermek ve sonuçta karar vermek için kullandığınız stratejiyi açıklarsınız. Kullanılan yöntemleri tanımlama şekliniz, vaka çalışmanızı oluşturan analiz konusu türüne bağlı olarak değişir.

Analiz konunuz bir olay veya olaysa. Sosyal ve davranış bilimlerinde, incelenecek vakayı temsil eden olay veya olay genellikle zaman ve yer ile, açık bir başlangıç ​​ve bitiş ile ve çevresine göre tanımlanabilir bir konum veya konumla sınırlıdır. Analiz konusu nadir veya kritik bir olay olabilir veya tipik veya düzenli bir olaya odaklanabilir. Nadir bir olayı incelemenin amacı, daha geniş araştırma problemi hakkında yeni düşünme yollarını aydınlatmak veya bir hipotezi test etmektir. Kritik olay vaka çalışmaları, olayı tanımladığınız yöntemi açıklamalı ve araştırma sorunu hakkında daha geniş perspektifler bildirmek veya yeni bulguları ortaya çıkarmak için bu davanın geçerliliğini belirlediğiniz süreci açıklamalıdır.

Bununla birlikte, olayın araştırma problemi hakkında yeni düşünceyi desteklemek veya mevcut bir hipoteze meydan okumak için nadir veya benzersiz bir öneme sahip olması gerekmez. Örneğin, Walo, Bull ve Breen, Avustralya’nın New South Wales Şehrindeki Lismore Şehrindeki bir yerel spor etkinliğinin doğrudan ve dolaylı ekonomik faydalarını ve maliyetlerini belirlemek ve değerlendirmek için bir vaka çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarının amacı, daha önce yapılan çalışmaların büyük “mega olaylara” odaklandıkları için iyi ölçemedikleri tipik bir yerel spor etkinliğinin etkisini ölçerek yeni anlayışlar sağlamaktı.

Olay nadir olsun ya da olmasın, yöntemler bölümü olayın aşağıdaki özelliklerinin bir açıklamasını içermelidir:

a) olay ne zaman gerçekleşti;

b) etkinliğe yol açan temel koşullar nelerdi

c) olayın araştırma problemiyle ilgili sonuçları nelerdi


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir