Vaka İncelemesi Örnekleri (1) – VAKA ÇALIŞMA ÖRNEKLERİNE GİRİŞ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (1) – VAKA ÇALIŞMA ÖRNEKLERİNE GİRİŞ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

22 Ağustos 2020 araştırmacılar kümesi çok farklı bir dizi faaliyeti incelediği Ödevcim Akademik VAKA ÇALIŞMA ÖRNEKLERİNE GİRİŞ Vaka İncelemesi Örnekleri (1) – VAKA ÇALIŞMA ÖRNEKLERİNE GİRİŞ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma yazılım geliştirme şirketi 0
Vaka İncelemesi Örnekleri 1 – VAKA ÇALIŞMA ÖRNEKLERİNE GİRİŞ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


VAKA ÇALIŞMA ÖRNEKLERİNE GİRİŞ

Önceki bölümler, yazarların bir dizi vaka çalışmasının tasarımı, yürütülmesi ve raporlanmasındaki deneyimlerini bildirmektedir. Deneyimler, önceki bölümde sunulan bir vaka çalışmasının ana aşamalarına göre yapılandırılmış ve bu deneyimleri bu kitabın 1. Bölümünde bildirilen kılavuzlara ve tavsiyelere bağlayarak anlatılar olarak sunulmuştur. Anlatılar, vaka çalışmalarının tasarımı, yürütülmesi ve raporlanması için ayrıntılı gerçek örnekler sağlar. Bu örnekler, önceki bölümlerde bildirilen soyutlanmış yönergeleri tamamlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu deneyimler bir uygulama durumunu temsil eder ve en iyi uygulama için bir kıyaslama olarak tasarlanmamıştır.

Bu vaka çalışmalarının tasarımında, yürütülmesinde ve raporlanmasında hatalar ve zayıflıklar vardır ve bu sınırlamaları bildirme motivasyonu, bu sınırlamaların tekrarını pekiştirmek yerine başkalarını vaka çalışmalarını geliştirmeye teşvik etmektir. Ayrıca, bu deneyimler açıkça belirli bir perspektiften tanımlanmıştır ve vaka çalışmalarındaki diğer katılımcıların, araştırmacıların veya uygulayıcıların burada bildirilen deneyimleri tamamlayacak ve belki de bazı durumlarda çelişecek alternatif deneyimler yaşaması muhtemeldir.

Örnek olay örnekleri, bazı farklı çalışma türlerini göstermek için seçilmiştir. Çalışma özellikleri Tablo 9.1’de özetlenmiştir. Ölçek özelliği görecelidir, bu nedenle, örneğin, XP ve RMT vakaları ölçek olarak daha küçüktür ancak “oyuncak” veya önemsiz durumlar anlamında küçük değildir.

Önceki bölümdeki vaka örneği, çevik uygulamaların, özellikle eXtreme Programlama’nın (XP) geleneksel bir aşama-kapı proje yönetimi bağlamında nasıl işlediğini araştırmayı amaçlayan bir çalışmadır. İki araştırmacı, ikisi benzer bağlamda ve üçüncüsü farklı bağlamda olan üç şirkette insanlarla röportaj yaptı. İlk iki şirket, geleneksel aşama kapısı proje yönetimi modellerinde XP kullanarak pilot projeler başlattı ve çalışma onlardan deneyim almayı amaçlamıştır.

Görüşülen kişiler, iki şirkette hem yönetim hem de mühendislik perspektiflerini temsil etmek üzere seçildi. Görüşmeler kaydedildi ve yazıya döküldü. Analiz önce verilerdeki kodları tanımladı ve ardından ifadeleri kısa “slogan” formatında özetledi. Analiz daha sonra kodlardan kaynaklanan kategorilere göre gruplandırılmış ifadeler topladı. Ardından, şirketler arasında karşılaştırmalı bir analiz yapıldı: yöneticilerle mühendisler ve çevik ve çevik olmayan takımlar. Çalışmanın sınırlı boyutu, iki araştırmacının hem görüşmeleri birkaç gün içinde hem de analizi standart elektronik tablo araçlarını kullanarak yapmasını sağladı. Çalışma, bir doktora komitesinden uygulayıcılara kadar farklı kitlelere bildirildi.

Önceki bölümde, her biri bir yıldan uzun süren iki uzunlamasına çalışma sunar. Bir araştırmacı şirkette tam zamanlı olarak hazır bulundu, arşiv verilerini topladı ve katılımcılarla proje yönetimi uygulamaları (PM) üzerine röportaj yaptı. Çalışmalar özellikle proje programlarına ve pazara sunma süresine odaklandı. Analiz, nitel ve nicel veri analizi tekniklerinin bir kombinasyonunu kullanmıştır.

Örneğin, nitel veriler kodlanmış ve kodlandıktan sonra basit parametrik olmayan istatistikler kullanılarak analiz edilebilir. Görselleştirmeler, davranışların zaman içindeki karmaşıklığını iletmek için de kullanıldı. Boylamsal çalışmalar için bir zorluk, çalışma uzun bir süre boyunca gerçekleştiğinden, çalışılan olgunun zamanla değişme olasılığının artması ve sonuç olarak vaka çalışması tasarımının ve uygulamasının değişmesi gerekmesidir. Bu, bu tür çalışmaların geçerliliğine yönelik önemli bir tehdit oluşturur ve resmi bir vaka çalışması protokolü sürdürmenin önemini vurgular. Ne yazık ki, elektronik ve basılı kayıt defterleri ve diğer ara raporlar muhafaza edilmesine ve birçoğu hala referans için mevcut olmasına rağmen, resmi bir vaka çalışması protokolü sürdürülmedi.

Sonraki bölümlerde, kalite güvence faaliyetlerinin (QA) yönetimine odaklanan yinelemeli bir vaka çalışması sunulmaktadır. Çalışma bir yıldan fazla sürdü ve zamanla gelişen yedi farklı döngüde yürütüldü. İlk döngüler keşif amaçlıyken, sonraki döngüler doğrulayıcı ve açıklayıcıydı. Çalışma, kalite güvencesini ve yinelemeli yapısını iyileştirmeyi amaçladığından, bir tür eylem araştırmasına sahiptir. Bununla birlikte, araştırmacılar yalnızca verileri türetmiş, analiz etmiş ve çözümler sunarken, şirket personeli iyileştirme önerilerini uygulamaktan sorumluydu, böylece araştırmacılara ve uygulayıcılara farklı roller verdiler.

Bir şirket bünyesinde üç farklı proje (analiz birimleri) çalışıldı: bir post hoc ve iki projeler devam ederken. Toplanan veriler temel olarak şirketteki kusur raporlarına ilişkin sayısal istatistikler; analizler sonuç olarak çoğunlukla istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Karşılaştırmalara izin vermek için verilerin aynı şekilde toplanması gerektiğinden, nicel veriler vaka çalışmasının esnekliğine bazı kısıtlamalar getirir; ve vakalar iyi tanımlanmış bir popülasyondan örneklenmediğinden istatistiksel genelleme mümkün değildir.

Sonraki bölümlerdeki vaka çalışması, bir yazılım geliştirme şirketi için bir gereksinim yönetimi aracını (RMT) değerlendirme ve seçme deneyimlerini rapor eder. Çalışma, ihtiyaçları belirlemek ve önceliklendirmek için hedef organizasyondaki uygulama durumunu araştırdı ve çalışma, gereksinimlerin yönetimini iyileştirme ihtiyacını belirledi. Bu ihtiyaç, sonraki çalışmayı, yani RMT’leri tanımlamak ve değerlendirmek, şirkete belirli bir RMT’yi önermek, bu RMT’nin dağıtımını desteklemek ve RMT’nin sonraki benimsenmesini değerlendirmek için DESMET metodolojisini kullanmak için motive etmiştir.

Çalışma, çok farklı bir dizi faaliyeti incelediğinden (örneğin, görevlendirme sonrası değerlendirmeye kıyasla aday RMT’lerin seçimi) uygun analiz birimlerinde üç özel zorluk çözülüyordu; RMT’nin neden-sonuç ilişkilerini gösteremeyerek şirket için uygun bir RMT seçmek (hem RMT’nin hem de yazılım geliştirme sürecinin karmaşıklığından dolayı); ve değerlendirmenin sonuçlarını diğer durumlara genellemek (çünkü seçilen RMT, farklı bir şirketin ihtiyaçlarına uygun olmayabilir). Yine, resmi bir vaka çalışması protokolü sürdürülmedi, çünkü kısmen araştırmanın birincil odak noktası, değerlendirme sürecinin kendisini araştırmaktan ziyade RMT’lerin değerlendirilmesi vb içerir.

Son olarak, gereksinim mühendisliği ile doğrulama ve doğrulama (REVV) arasındaki uyum üzerine çok sayıda araştırmacı, çok birimli bir vaka çalışması Bölüm 14’te sunulmuştur. Çalışma, 2 üniversitede 11 araştırmacının katıldığı büyük ölçekli bir vaka çalışması örneğidir 5 siteye dağıtılan 6 farklı şirkette 30 görüşme. Nitel verilerin planlanması, veri toplanması, analizi ve yorumlanması, bir çok araştırmacının çabası olarak gerçekleştirildi ve yaklaşık 1700 saatlik çabayı kapsadı. Çalışma, araştırma sorularının kapsamını belirleme, araştırma sürecinde yineleme ve büyük ölçekli bir vaka çalışmasında ihtiyaç duyulan farklı görevler arasında çaba değiş tokuşu gibi konularda geniş ölçekli bir vaka çalışması araştırmasıyla ilgili birçok dersi ortaya çıkardı. Bir vaka çalışmasının kapsamını birkaç şirkete genişletmenin belirli bir faydası, şirketler arası öğrenme fırsatıdır çünkü ilgili şirketler, incelenen fenomenlerle ilgili mevcut uygulamalarını kıyaslayabilirler.

Ayrıca, araştırmacılar kümesini daha fazla uzmanlık alanını içerecek şekilde genişletirken, analiz ve yorum, toplanan verilerle ilgili çok perspektifli bir görüşten faydalanabilir. Genel olarak, daha büyük yazılım mühendisliği araştırma görevlerinden bazılarının üstesinden gelmek için, küresel araştırma topluluğumuza ulaşan işbirliğine dayalı bir şekilde büyük ölçekli bir vaka çalışması araştırması yürütme yeteneklerimizi geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir