Vaka İncelemesi Örnekleri (12) – Vaka ve Bağlamı – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (12) – Vaka ve Bağlamı – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

29 Ağustos 2020 Akademik literatürde yazılım değerlendirmeleri Ödevcim Akademik Üçüncü bir potansiyel analiz birimi vaka çalışması protokolü geliştir Vaka çalışmasında yer alan farklı etkinlikler Vaka çalışmasının mantığı Vaka İncelemesi Örnekleri (12) – Vaka ve Bağlamı – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Vaka ve Bağlamı 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (12) – Vaka ve Bağlamı – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka ve Bağlamı

Vaka, RMT’lerin belirlenmesi, seçimi ve değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetlerin çeşitliliği, daha sonra şirkete bir RMT tavsiyesi ve benimsenen RMT’nin dağıtım ve dağıtım sonrası incelemesiyle ilgilidir. Vaka çalışmalarının doğası, incelenen vakanın gerçek hayat bağlamından kolayca ayrılamayacağı şekildedir. Bununla birlikte, vakayı sınırlandırmaya ve vakayı bağlamından ayırmaya yardımcı olan dört sınır çizgisi vardır.

İlk olarak, bir RMT’yi benimseme kararı şirket tarafından araştırma projesinin başlamasından önce verildi. İkinci olarak, hangi RMT’nin benimseneceği kararı şirket tarafından verilmiş ve araştırmanın kapsamı dışında kalmıştır. Başka bir deyişle, belirli bir RMT’nin tavsiyesi, vakanın bir sınırını temsil eder. Üçüncüsü, benimsenen RMT’nin dağıtım sonrası incelemesi araştırma projesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Son olarak, aday RMT’leri belirlerken, değerlendirici, ortak şirketlerden ve müşterilerden dikkate alınması için RMT’lere ilişkin öneri ve tavsiyeleri aradı. Ayrıca, kısa listeye alınan RMT’ler hakkında bilgi toplarken, değerlendirici RMT’lerin satıcıları ile temas kurdu. Bu nedenle, değerlendirme faaliyetinin çoğu tek bir şirket içinde gerçekleşmiştir, ancak vakanın sınırı, o şirketin sınırıyla net bir şekilde eşlenmemektedir.

Değerlendirici, RMT için gerekli olan 32 özelliği belirledi ve bu özellikleri iki ölçek kullanarak derecelendirdi: özellik ve uygunluğun önemi. Önem sıralaması, bir özelliğin zorunlu mu, çok arzu edilir mi, arzu edilir mi yoksa sahip olunması güzel mi olduğunu belirler. 32 özellikten 16’sı zorunlu ya da çok arzu edilirdi ve 16’sı arzu edilir ya da güzeldi (bölünmenin 50:50 olması bir tesadüftür).

Uygunluk sıralaması, işlevsellik, dokümantasyon, kullanılabilirlik vb. Gibi faktörlerin bir araya getirilmesinin bir göstergesidir. Diğer bir deyişle, önem sıralaması, özelliğin şirket için ne kadar önemli olduğunu belirtirken, uygunluk sıralaması, o özelliğin ilgili RMT’de ne kadar iyi “uygulanması gerektiğini” belirtir. Örneğin, zorunlu bir özelliğin uyumu düşük olabilir (minimum yetenek seviyesi); tersine, hoş bir özelliğin yüksek bir uyum düzeyine sahip olması gerekebilir.

Analiz Birimleri

Değerlendirme için yaklaşık 30 RMT belirlendi ve bu sayının 8’i ilk değerlendirme için kısa listeye alındı. Dolayısıyla bir analiz birimi, RMT’lerin belirlendiği ve seçildiği faaliyetlerle ilgilidir. İkinci bir analiz birimi, belirli bir RMT’nin değerlendirilmesidir, böylece, prensipte, bu analiz biriminin sekiz örneği (sekiz RMT) vardır.

Bununla birlikte, bu birimin analizi karmaşıktır, çünkü değerlendirme sırasında farklı noktalarda sekiz RMT’den altısı düşürülmüştür (çünkü her RMT, değerlendirme sırasında standart bir set elde edememiştir), şirkete önerilen son iki RMT’yi bırakarak şirket seçmeli. Tablo 13.1’de, bu analiz birimi ile ilgili ana faaliyetler 3. aşamada gerçekleşmektedir.

Üçüncü bir potansiyel analiz birimi, bu yöntem ana değerlendirme faaliyetlerinin temelini oluşturduğu için DESMET özellik analizi yönteminin uygulanması olmuştur. Son bir analiz birimi ve bu tartışmada ele alınan, genel vakanın kendisidir. Bu birimlerin her biri için, o birime ilişkin bulguların nasıl genelleştirilebileceği düşünülebilir. Genelleme konusu bu bölümün sonunda daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Teorik Çerçeve

Akademik literatürde yazılım değerlendirmelerine ilişkin sınırlı teori (örn. Nedensel açıklamalar) vardır, ancak bu tür değerlendirmelerin neden önemli olduğuna dair bir dizi argüman vardır. Değerlendirmelerin önemi konusundaki argümanlara dayanarak, değerlendirmelerin yürütülmesi için çok çeşitli yöntemler ve metodolojiler de vardır. Örneğin, Jadhav ve Sonar burada bildirilen vaka çalışmasının yapılmasından sonra yayınlanmıştır) dört kategori halinde organize edilmiş bu kaynaklardan 52’sinin yapılandırılmış bir incelemesini sağlar: yazılım seçimi için metodolojiler, yazılım değerlendirme teknikleri, yazılım değerlendirme kriterleri ve yazılım seçiminde karar vericileri desteklemek için sistemler / araçlar.

Bununla birlikte, yazılım teknolojisi değerlendirmelerinin yapılmasının maliyetleri ve faydaları hakkında çok az ampirik kanıt vardır, ancak bu konular literatürde tartışılmıştır. Benzer şekilde, RMT’lerin değeri için argümanlar vardır (örneğin, projelerin büyük, karmaşık ve değişen gereksinimlerini yönetmek için bir elektronik depo olarak), ancak bu RMT’lerin etkinliği veya bir RMT’nin nasıl seçileceği konusunda çok az yayınlanmış ampirik kanıt vardır. ( ancak Matulevîcius’un bir örneği vardır) Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda RMT vardır. Literatürün gözden geçirilmesi, yayınlanmış literatürdeki çeşitli boşlukları tespit etti ve bu boşluklar, vaka çalışmasını yürütmenin değerini göstermeye yardımcı oldu.

Araştırma Soruları

Vaka çalışmasının mantığı ve ticari bir ortamda resmi bir değerlendirme yöntemini kullanmanın maliyetleri ve faydaları hakkındaki değerlendirmeden öğrenmenin amacına odaklanan bu bölümde, araştırma sorusu şöyleydi:

 • Yazılım teknolojisi değerlendirmelerini üstlenen bir şirketin maliyeti ve faydaları nelerdir?

 

Öneriler, Kavramlar ve Ölçüler

Vaka çalışmasında kullanılan bazı kavramların ve önlemlerin gösterge niteliğinde bir özetiaşağıda verilmiştir.

Vaka Çalışması Protokolü

Örnek olay incelemesi için resmi bir vaka çalışması protokolü geliştirilmedi veya sürdürülmedi; ancak çalışmanın fiili yürütülmesine ilişkin ayrıntılı bilgi Sanderson  tarafından sunulmuştur.

Kavramların ve Ölçülerin Tanımı

 • DESMET
  Yazılım yöntemlerini ve araçlarını değerlendirmek için geliştirilmiş bir metodoloji.

 

 • Özellik analiz yöntemleri
  DESMET metodolojisi içinde bir dizi değerlendirme yöntemi. Seti oluşturan dört yöntem, özellik analizi deneyi, özellik analizi vaka çalışması, özellik analizi taraması ve özellik analizi anketidir. Özellik analizi taraması ve özellik analizi vaka çalışması, vaka çalışmasında kullanılan iki ana yöntemdi. Özellik analiz yöntemleri, ürünleri ağırlıklı kriterlere göre sıralar. Yöntemler bu nedenle daha uygun ürünü gösterebilir, ancak yöntemin etkinliğine ilişkin içgörü sağlayamaz.

 

 • Özelliğin önemi
  Önem sıralaması, bir özelliğin zorunlu mu, çok arzu edilir mi, arzu edilir mi yoksa sahip olunması güzel mi olduğunu belirler.

 

 • Özellik uygunluğu
  Uygunluk sıralaması, işlevsellik, dokümantasyon, kullanılabilirlik vb. Gibi faktörlerin bir araya getirilmesinin bir göstergesidir.

Veri Toplama Yöntemleri

Vaka çalışmasında yer alan farklı etkinlikler nedeniyle çeşitli veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Değerlendirme için aday RMT’leri belirlemek için yarı yapılandırılmış bir literatür taraması yapılmıştır. Özellikleri belirlemek ve daha sonra bu özelliklere öncelik vermek için bir dizi yapılandırılmış görüşme yapıldı.

RMT’lerin sübjektif bir puanlaması, ilgili RMT’lere ilişkin nitel notların toplanmasıyla birlikte değerlendirici tarafından yapılmıştır. Değerlendirici; değerlendirme, dağıtım ve dağıtım sonrası inceleme sırasında harcanan çaba ve diğer maliyetleri (örneğin, lisanslar, eğitim maliyetleri ve destek maliyetleri) tahmin etti. Değerlendirici ayrıca değerlendirme, dağıtım ve dağıtım sonrası gözden geçirmeyi üstlenmenin şirkete sağladığı niteliksel ve niceliksel faydaları da tahmin etti. 


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir