Vaka İncelemesi Örnekleri (14) – Veri Analizi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (14) – Veri Analizi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

29 Ağustos 2020 Genelleştirilebilirlik sorunları Ödevcim Akademik RAPORLAMA VE YAYGINLAŞTIRMA Vaka çalışmasının farklı aşamaları Vaka İncelemesi Örnekleri (14) – Veri Analizi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma verileri analiz ederken 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (14) – Veri Analizi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


VERİ ANALİZİ

Vaka çalışmasının farklı aşamalarında farklı türlerde analizler yapılmıştır. Özellik analizinde kullanılacak özellikleri belirlemek için değerlendirici, daha önce şirkette 14 çalışana uygulanan uygulama durumu anketinden alınan yanıtlar üzerinde tematik bir analiz gerçekleştirdi. Bu analiz, uygun özellikleri belirledi. Beş yapılandırılmış görüşmeden alınan notlar üzerinde benzer bir tematik analiz yapılmıştır. Bu iki tematik analizin sonuçları birleştirildi. Anket ve mülakat yoluyla ilk bilgileri toplarken amaç, kullanıcılardan bir RMT için belirli özellikleri belirlemelerini istemek değil, daha ziyade kullanıcılardan gereksinimler ve gereksinim yönetiminin doğası ve sorunları hakkında bilgi toplamaktı. Özellikler daha sonra bu bilgilerden çıkarıldı.

Şirketteki her kullanıcı grubundan bir temsilci, ilk özellik listesini gözden geçirmek ve ayrıntılandırma için geri bildirim sağlamak üzere seçildi. Temsilciler, şirkette çalışma deneyimlerine, örneğin şirketin özel RUP deneyimlerine göre seçildi. Özellik listesi, bu temsilcilerden gelen geri bildirimlere göre geliştirildi.

Daha sonra, kullanıcı gruplarından sekiz temsilciden, biri özellik önemi ve diğeri özellik uygunluğu için olmak üzere, 32 özelliğin her birini 2 basit sayısal ölçekte sıralaması istenmiştir. Değerlendirici daha sonra, iki ölçek üzerindeki özellikler üzerindeki son sıralamayı belirlemek için sekiz cevabın aritmetik ortalamasını ve modunu hesapladı. Mod, ilk hesaplama için kullanıldı. Bir özelliğin sıralaması için iki modun ortaya çıktığı durumlarda, ortalama hangi modun daha uygun olduğuna karar vermeye yardımcı olmak için kullanıldı.

RMT’nin bir aşama için ilgili değerlendirme eşiğini karşılamaması durumunda, RMT’nin değerlendirmenin sonraki aşamalarından çıkarılmasıyla, RMT’lerin fiili değerlendirmelerinin üç aşaması vardı. Üç aşama, (1) aday RMT’leri önem sıralamasına göre taramak, (2) uygunluk sıralamalarını kullanarak RMT’leri değerlendirmek, (3) RMT’leri satın alma ve eğitim maliyetleri ve tedarikçi uygulanabilirliği gibi diğer bilgileri kullanarak değerlendirmek idi. Aşamaların tamamlanmasıyla, değerlendirici aşağıdaki analizlere sahip olmuştur: önem sıralaması hakkında nicel bilgi; uygunluk sıralamaları hakkında niceliksel bilgi; tedarikçilerin olgunluğu, kullanılabilirliği, verimliliği, sürdürülebilirliği, uyumluluğu ve güvenliği hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere işlevsel ve işlevsel olmayan özellikler hakkında niteliksel bilgiler; ve satın alma, eğitim ve operasyonel maliyetlerle ilgili nicel bilgiler. Üç aşamalı değerlendirmenin sonunda, iki RMT kaldı ve bunlar, benimsenmesi için bir karar için şirkete sunuldu.

Görevlendirme sonrası görüşmelerden toplanan verileri analiz ederken, değerlendirici basit nicel ve nitel analizler gerçekleştirdi. Kantitatif analiz için değerlendirici, görüşülen kişilerin konuşlandırmadan önce özellikler için sağladığı sıralamaları, görüşmecilerin konuşlandırmadan sonra verdiği sıralamalarla karşılaştırdı. Nitel analiz için, değerlendirici, görüşmelerde not edilen konuların bazı basit tematik analizlerini tekrar gerçekleştirdi.

Son olarak, değerlendirici, değerlendirme sırasında ve dağıtımdan sonra satıcıyla iletilen destek taleplerinin sayısının bazı basit nicel analizini gerçekleştirdi. Değerlendirici, satıcının destek taleplerine tatmin edici yanıtlar vermesi için geçen süre hakkında veri toplamıştır.

RAPORLAMA VE YAYGINLAŞTIRMA

Değerlendirmenin ara ve nihai sonuçları uygulayıcıya ve akademik izleyicilere rapor edildi. Uygulayıcılar için, belirli bir RMT’nin benimsenmesini tavsiye eden resmi bir rapor da dahil olmak üzere, 1Spatial’a devam eden resmi ve gayri resmi ilerleme raporları vardı. KTP projesinin proje yönetim ekibine de resmi raporlar verildi. Proje yönetim ekibi şirket, Üniversite ve Teknoloji Strateji Kurulu paydaşlarından oluşuyordu. Ayrıca projenin ana fon sağlayıcısı TSB için KTP projesi ile ilgili bir final raporu hazırlandı. Akademik izleyiciler için, akademik konferanslarda iki konferans bildirisi ve bir Yüksek Lisans tezive tezin canlı sesli savunması bulunmaktadır.

Araştırma sorusuyla ilgili nitel ve nicel sonuçlara ek olarak, vaka çalışması ayrıca araştırmacılara gelecekte RMT değerlendirmelerinin nasıl daha iyi yapılacağına dair öneriler de sağladı. Bu öneriler, değerlendirme için RMT’lerin kısa listeye alınması için buluşsal yöntemlerle birlikte, teknolojinin değerlendirilmesi için bir yöntem veya metodoloji seçmeye yönelik buluşsal yöntemleri içeriyordu. Bir değerlendirme metodolojisi seçmek için buluşsal yöntem örnekleri arasında metodolojinin yakın zamanda geliştirilmiş olması, metodolojinin endüstride başarılı bir şekilde uygulanmış olması ve metodolojinin akademi tarafından başarıyla uygulanmış olması yer alır. Kısa listeleme için buluşsal yöntem örnekleri, ilgili RMT’ler için web sitelerinin RMT hakkında yeterli kalite ve miktarda bilgi sağlaması gerektiğini ve kısa listeye alınacak RMT’lerin sayısının mevcut kaynaklar ve zamandan etkilenmesi gerektiğini içerir. Şirketin uygun bir değerlendirme yapması.

Buluşsal yöntemler için mevcut çeşitli veri türleri ve her bir buluşsal yöntem için tüm verilerin güvenilirliğini değerlendirmenin zorluğu göz önüne alındığında, buluşsal yöntemlerin tutarlı bir şekilde uygulanması için bir prosedür, örneğin, sekiz buluşsal yöntemi uygulamak için bir prosedür tanımlamak mümkün değildi. RMT’leri kısa listeye alın. Ayrıca, herhangi bir değerlendirme metodolojisinin veya RMT’nin ilgili tüm buluşsal yöntemleri karşılaması çok düşük bir ihtimaldir; ve dahası, şirketin tüm sezgisel yöntemleri piyasadaki her RMT’ye titizlikle uygulamak için zamanı ve kaynağı yoktu. Bu nedenle, değerlendirme metodolojisi (yani DESMET) ve RMT’ler, ilgili sezgisel yöntemleri içeren bir yargı temelinde seçilmiştir. RMT’lerin kısa listesi durumunda, yukarıda listelenen ilk dört buluşsal yöntem, ilk seçim sürecinde en yararlı olma eğilimindeydi.

Örnek olay incelemesinin bir sonucu olarak, birkaç ders aldık:

Değerlendirmenin öncelikli olarak RMT’lerin uygunluğuna odaklanılması, örneğin ilgili RMT’lerin şirketin ihtiyaçlarına uygun olan izlenebilirlik gibi özellikleri hangi düzeyde konumlandırdığını değerlendiriyordu. RMT veya RMT’nin bir veya daha fazla özelliği arasındaki neden-sonuç ilişkisine ve gereksinim yönetimi veya yazılım geliştirmedeki iyileştirmelere yönelik hiçbir araştırma yapılmamıştır. Değerlendirmenin tasarımı göz önüne alındığında, RMT’lerin herhangi birinin gerçekten ihtiyaç yönetimini veya yazılım geliştirmeyi iyileştirdiğine dair değerlendirmemizden objektif, deneysel olarak desteklenen herhangi bir iddiada bulunmak mümkün değildir.

Daha genel olarak, neden-sonuç analizlerini yazılım teknolojileriyle çalışmak son derece zordur çünkü teknolojinin etkisi, teknolojinin kullanıcılarının yetenekleri, yazılımın uygulandığı süreç gibi bir dizi başka faktör tarafından karıştırılmaktadır. teknoloji bir kaynak olarak kullanılır, diğer teknolojilerle entegre olma ihtiyacı, sürece girdi kalitesi ve sürece yerleştirilen kontroller. Kitchenham vd., Kanıta Dayalı Tıbbın yazılım mühendisliğine uygulanmasını ele alırken bu tür sorunları kısaca tartışmaktadır. Fenton ve Pfleeger, bu faktörlerin varlığını gösteren basitleştirilmiş bir Yapılandırılmış Analiz ve Tasarım Tekniği diyagramı kullanarak tekrarlanabilir bir süreç modeli sunar.

Genelleştirilebilirlik sorunları. RMT ,1Spatial’ın özel gereksinimlerini ve koşullarını değerlendirdi ve bu temelde benimseme ve dağıtım için belirli bir RMT önerildi. Benimsenen RMT, pazar lideri RMT’lerden biri değildi ve diğer değerlendiriciler tarafından sıklıkla değerlendirilmemiştir. Örnek olay incelemesinde, benimsenen RMT’nin evrensel olarak iyi olduğunu iddia etmiyoruz veya diğer RMT’lerin evrensel olarak kötü olduğunu ima etmiyoruz.

Bu nedenle DESMET değerlendirmesinin sonucunu genelleştirmeye çalışmak, yani Spatial tarafından benimsenen RMT’yi benimsemek için tavsiyeyi genelleştirmek uygun değildir. Genelleştirmeye alternatif bir yaklaşım, farklı değerlendirme yöntemlerinin maliyet-faydaları hakkındaki iddiaları genelleştirmeyi düşünmektir. Bu noktada, değerlendirmeden elde edilen sonuçlar önceki teorik çalışmalarla geniş ölçüde tutarlı görünmektedir. İkinci bir alternatif, bu bölümde daha önce belirttiğimiz gibi, gelecekteki değerlendirmeler için kılavuzlar ve buluşsal yöntemler aracılığıyla genelleme yapmaktır.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir