Vaka İncelemesi Örnekleri (15) – GENİŞ ÖLÇEKLİ BİR VAKA İNCELEMESİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (15) – GENİŞ ÖLÇEKLİ BİR VAKA İNCELEMESİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

31 Ağustos 2020 10 yıllık bir araştırma programı Araştırma yönleri üzerine GEREKSİNİMLER VE DOĞRULAMA UYUMUNA İLİŞKİN GENİŞ ÖLÇEKLİ BİR VAKA  İNCELEMESİ Ödevcim Akademik REVV çalışmasının analizi Vaka İncelemesi Örnekleri (15) – GENİŞ ÖLÇEKLİ BİR VAKA İNCELEMESİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Vakaları karşılaştırmak ve her vaka 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (15) – GENİŞ ÖLÇEKLİ BİR VAKA İNCELEMESİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


GEREKSİNİMLER VE DOĞRULAMA UYUMUNA İLİŞKİN

GENİŞ ÖLÇEKLİ BİR VAKA  İNCELEMESİ

Bu bölüm, en azından 2011’in sonuna kadar devam edecek olan, devam eden büyük ölçekli, nitel bir vaka çalışmasından elde edilen deneyimleri sunmaktadır. Şimdiye kadar çalışma 2 üniversitede (Lund Üniversitesi ve Blekinge Teknoloji Enstitüsü, her ikisi de İsveç’te) 11 araştırmacıyı içermektedir. Bu kitabın dördüncü yazarı, vaka çalışmasının proje lideridir. Çalışma şu anda İskandinavya’daki beş bölgeye coğrafi olarak dağılmış altı isimsiz şirketi içeriyor. Otuz röportajın transkripsiyonu yapılmıştır ve bu transkripsiyonlar toplamda yaklaşık 217.030 kelimedir (veya sayfa başına ortalama 680 kelime ile 319 sayfa metin). Hem tanımlayıcı hem de kuralcı nitelikteki spin-off çalışmalarının, tamamlandığında büyük ölçekli çalışmadan devam etmesi beklenmektedir.

Çalışmanın odak noktası, yazılım mühendisliğindeki iki farklı alt işlemin, yani gereksinim mühendisliği (RE) ve doğrulama ve onaylamanın (V&V, test olarak da adlandırılır) hizalanması ve karşılıklı koordinasyonudur. Bu kitap boyunca, çalışma REVV çalışması olarak anılmaktadır.

REVV çalışması, başlangıçta beklenenden çok daha karmaşık bir çaba olduğu ortaya çıktı ve transkript ve alıntılar şeklindeki çok miktarda veri, malzemenin işlenmesini zorlaştırıyor. Bu bölüm, bu çalışmanın deneyimlerini metodolojik bir bakış açısıyla özetlemektedir. Verilerin dar odaklı 11 görüşmeye dayalı kısmi analizinin ön sonuçları yayınlanırken, daha eksiksiz bir analiz yayınlanacak.

ÖRNEK ÇALIŞMA TASARIMI

REVV çalışması, Şekil 14.1’de gösterilen daha geniş bir eylem araştırması bağlamının parçasıdır. Çalışma, bu daha geniş bağlam göz önünde bulundurularak kasıtlı olarak tasarlandı. Doğası gereği açıklayıcı olması beklenen çalışmanın sonuçlarının, doğası gereği kuralcı olması amaçlanan sonraki sonuçlarla daha ileri çalışmaları desteklemesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, gereksinimler ve test hizalaması sorununun ayrıntılı bir açıklaması ve anlaşılması, üzerinde kuralcı çözümler geliştirmek için deneysel bir temel görevi görmeyi amaçlamaktadır. Bu temel, araştırmacılara ve uygulayıcılara çözümlerin uygulamaya uygunluğu konusunda daha fazla güven verecektir.

Gerekçe

REVV çalışması, 2008’de başlayan bir araştırma programında endüstriyel ortaklarla birlikte 10 yıllık bir araştırma programının başlangıcında tasarlandı. Birkaç endüstriyel ortak, büyük ölçekli bir yazılım mühendisliğinde artan bilgi miktarını yönetmenin önemli zorluğuna dikkat çekti ve özellikle, gereksinimler ve testler arasındaki uyum ve koordinasyona ilişkin mevcut uygulama durumunu iyileştirme ihtiyacını vurgulamıştır.

Araştırma için başka aday alanlar da vardı, ancak gereksinimler ve testler arasındaki uyum ve koordinasyona odaklanmak, ortak şirketler tarafından endüstriyel uygulamayı iyileştirmede büyük bir adım atma potansiyeli açısından en umut verici olanlardan biri olarak görüldü. Bir uygulayıcının bakış açısından çalışmanın temel mantığı, özellikle teoriyi tanımlayıp yaratmamak ve kendi iyiliği için derin problem anlayışı sağlamaktı; bunun yerine ana motivasyon, araştırmanın problem çözme kısmındaki öngörülen faydasından geldi.

Hedefler

Endüstriyel ortakların araştırmadan uzun vadeli beklentisi, YE ve V&V hizalamasında belirli bir üretkenlik iyileştirme potansiyelinin varsayıldığı yazılım mühendisliğindeki rekabet gücünü artırmaktır. Araştırma yönleri üzerine ortak çalıştaylarda, uygulayıcıların araştırmadan elde edilen çıktılara ilişkin önyargılı istekleri, iyileştirilmiş RE-V & V uyumunu özel olarak ele almak için araçlar, yöntemler, süreçler, kılavuzlar ve benzer desteği içeriyordu.

Bu nedenle, REVV çalışması, akademik araştırmacıların endüstriyel ortak şirketler ile birlikte, gerçek dünyada hareket etmek ve durumu değiştirmek için açık bir amaçla bilgi, problem anlayışı ve çözüm tasarımları karşılıklı olarak değiş tokuş ettikleri ve geliştirdikleri tipik bir eylem araştırması çabasının bir parçasıdır. uygulama. Bu eylem araştırma modu (Şekil 14.1’de gösterildiği gibi), uygulama ve araştırma arasında karşılıklı bir alışverişi içerir; burada problem anlayışı uygulama tarafından bilgilendirilirken, bu anlayış aynı zamanda pratikte probleme yönelik tutumları da değiştirir.

ŞEKİL 14.1: Bir eylem araştırması modunda yürütülen genel, kapsamlı bir araştırma döngüsü. REVV çalışması, gerçek dünya uygulamasının, tanımlayıcı araştırmanın bir sonucu olarak daha iyi bir problem anlayışı yoluyla iyileştirilmesinin yanı sıra ortak çalışmadaki kuralcı araştırmanın bir sonucu olarak yeni, etkili çözümler sunmayı amaçladığı daha büyük, uzun vadeli bir çabanın parçasıdır.Dahası, çözümler gerçek dünyada deneysel olarak değerlendirilmelidir ve başarılı olursa, potansiyel olarak uygulamanın gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Durumlar ve Analiz Birimleri

REVV çalışmasının bağlamı, RE ve V & V’nin hizalanması ve koordinasyonu ile ilgili yazılım mühendisliği uygulamasıdır. Çalışma, incelenen fenomeni kapsamlı bir şekilde tanımlamayı amaçladığından, bağlamın ilk tanımı yalnızca geçici idi. Şekil 14.2, çalışma hedeflerimizi belirlerken endüstriyel ortak şirketlerle yaptığımız görüşmelere dayalı bağlamın önceden anlaşılmasını göstermektedir.

İncelenen altı şirketin her biri bir analiz birimini temsil ediyor. Örneğin boyut ve uygulama alanı açısından farklı olsalar da, hepsi sırasıyla RE ve V&V için tanımlanmış roller, süreçler ve eserler varken yazılım geliştirme konusunda önemli çabalar göstermeleri bakımından benzerdir.

Vakaları karşılaştırmak ve her vakayı, sonuçların aktarılabilirliğinin çapraz vaka analizinde incelendiği kendi vaka çalışması olarak rapor etmek istiyorsak, her şirketi tek bir vaka olarak da görebiliriz. Her şirketi tek bir vaka olarak görürsek, analiz birimleri her durumda incelediğimiz iki farklı bakış açısıyla, yani sırasıyla gereksinimler ve doğrulama ve onaylama perspektifleriyle tanımlanabilir.

Bununla birlikte, REVV çalışmasının analizinde, RE ve V&V hizalamasının ortak bağlamında büyük varyasyonlara sahip zengin bir resmin analizini mümkün kılmak için 30 röportajımızdan elde ettiğimiz tüm verileri bir araya topladık ve bu nedenle REVV çalışmasını diyoruz. tekil olarak bir vaka çalışması, ilgili vaka çalışmaları ailesi olduğu iddia edilebilirse bile. Dolayısıyla, REVV çalışması gömülü (çoklu birim), tek vaka çalışması olarak gösterilebilir.

 

ŞEKİL 14.2: Vaka çalışması bağlamının bu kavramsal modeli, RE ve V&V hizalaması olgusuna ilişkin ön anlayışımızı oluşturdu ve araştırma sorularının formülasyonuna ve veri toplama aracının tasarımına girdi olarak görev yapmıştır.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir