Vaka İncelemesi Örnekleri (7) – Yasal, Etik ve Mesleki Hususlar – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (7) – Yasal, Etik ve Mesleki Hususlar – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

24 Ağustos 2020 Etik ve Mesleki Hususlar – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Görüşme süreleri Mülakatlar Ödevcim Akademik Örnek Olayda Kullanılan Veri Kaynakları Proje durumu toplantıları Tasarım / Kod / Test durumu toplantıları Veri kaynağı Veri Kaynakları verileri düzenlemek ve daha sonra analiz etmek 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (7) – Yasal, Etik ve Mesleki Hususlar – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Yasal, Etik ve Mesleki Hususlar

İlgili Üniversitede etik onayı için bilinen uygun bir etik kurul yoktu. Akademik süpervizör, şirket süpervizörü ve şirket mentorundan onay alındı ​​ve tabii ki görüşülen her katılımcı için bilgilendirilmiş onay alındı. IBM ve Universal arasındaki işbirliği açıkça bu araştırma için kurulmuştu, bu nedenle şirketten resmi onay alındı.

Şirketteki kıdemli bölüm müdürünün araştırmaya dahil olma motivasyonu (örneğin, araştırma projesini başlatma ve kaynak sağlama yetkisine sahipti), mentorunkinden farklıydı (örneğin, mentor role atanmış) ve her proje yöneticisi ve diğer proje katılımcıları için tekrar farklı. Projesinin çalışmaya dahil edilip edilmediğine her aday vakanın proje yöneticisinin karar vermesi ve ardından projelerin katılımcılarının görüşmelere dahil olup olmayacağına karar vermesi gerekiyordu. Proje yöneticisi ayrıca proje belgelerinin araştırmacıya verilip verilmeyeceğine de karar verdi.

 VERİ TOPLAMA

İki vaka çalışması için veri toplamanın çoğu Aralık 1995’te başlamış ve Aralık 1996’da sona ermiştir. Diğer vaka çalışması faaliyetleri (örneğin, analiz ve geri bildirim atölyeleri) 1997 yılına kadar devam etmiştir.

Veri Kaynakları

Veriler, aşağıda özetlendiği üzere çeşitli kaynaklardan toplanmıştır.

İki örnek olay incelemesinde kullanılan birincil veri kaynağı, proje durum toplantılarının tutanaklarıydı. Durum toplantıları, ilgili projelerdeki en üst düzey toplantılardı, haftalık veya iki haftada bir yapıldı, tipik olarak ilgili projelerden proje paydaşlarının katıldığı ve araştırmacının projelere müdahale etmemesi için doğal olarak oluşan bir fenomendi.

Genel olarak, durum tutanakları proje süresince projenin geniş bir görünümünü sağlamıştır. Doğal olarak, tutanaklar bir toplantıda tartışılan her şeyi veya hatta gerekli olan en önemli konuları kaydetmiyordu ve bu tür toplantıların, toplantı sırasında ilgili projede meydana gelen tüm konuları tartışması pek olası değildi.

IBM Hursley Park’taki İki Örnek Olayda Kullanılan Veri Kaynakları

 • Veri kaynağı
 • Mülakatlar
 • Görüşme süreleri
 • Proje durumu toplantıları
 • Tasarım / Kod / Test durumu toplantıları
 • Yerleştirme ve onay toplantıları
 • Üst yönetim toplantıları
 • Proje incelemesi / otopsi
 • Araştırmacıların durum toplantılarının kayıtları
 • Proje programları
 • Projektör genel giderleri (sunumlardan)
 • Proje belgeleri
 • Planlar
 • Diğer belgeler
 • Risk değerlendirmesi
 • Proje “sözleşme”
 • (C Projesi için değişiklikler dahil) Geri bildirim çalıştay anketleri Toplam “belge” sayısı

Sonuç olarak, toplantı tutanaklarıyla en az iki basitleştirme düzeyi vardır. Birincisi, proje içindeki işlevsel bir alanın ilerlemesini rapor ederken, o alanın temsilcisi muhtemelen o alanın ilerlemesini basitleştirmiş olacaktır. İkincisi, tutanaklar toplantıda meydana gelen tartışmaları basitleştirdi.

Bu basitleştirmelere rağmen, tutanaklar proje süresi boyunca proje hakkında büyük miktarda “zengin” bilgi sağladı ve bu veriler, yazılım geliştirme sürecinin sağlam, uzun vadeli bir görünümünü sağlayacak kadar zengindi. Dahası, tutanaklar geniş bir bilgi sağlıyordu ve çoğu zaman niteliksel ve niceliksel verilerin ve yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin bir karışımını içeriyordu.

Toplantı tutanakları, başta proje katılımcılarıyla yapılan görüşmeler olmak üzere diğer veri kaynakları ile tamamlandı. Projede farklı rollerle mülakat yapıldı, ancak bu roller yazılım geliştirme ve test faaliyetlerinden çok proje yönetimi faaliyetleriyle ilgili olma eğilimindeydi. Bu, vaka çalışmalarının potansiyel bir zayıflığıdır çünkü projenin farklı bakış açıları üzerinde toplanan kanıtları sınırlar. Proje B’deki 50’den fazla katılımcı ve Proje C’deki 19 katılımcıyla, her biri yalnızca bir kez mülakat yapılsa bile hepsiyle mülakat yapmak mümkün olmazdı.

Görüşmelerin tasarımı farklıydı. Amaç, her görüşmeden önce bir görüşme programı hazırlamaktı ve hazırlanan planlar açık ve kapalı sorulardan oluşuyordu ve yarı yapılandırılmıştı. Ancak bazen, örneğin geçici bir toplantıyla, bir görüşme programı mümkün olmuyordu. Diğer zamanlarda görüşme, projede ortaya çıkan güncel sorunları keşfetme fırsatı sundu. Bu nedenle bir görüşme programı her zaman hazırlanamayabilir.

Görüşmeler için standart bir şablon, teorik çerçeve, araştırma soruları ve çalışmanın diğer teknik yönleri tam olarak sabitlendiğinde daha uygun olabilir. Örneğin, bazen görüşme, okunan en son literatüre göre planlanmıştı, bu nedenle görüşmelerin konular ve projeler arasında tutarlı olması gerekmiyordu.

Bazı görüşmeler kaydedildi. Diğer görüşmeler birkaç nedenden dolayı kaydedilmedi: görüşme beklenmedikti (örneğin, araştırmacı katılımcı ile koridorda veya kahvede buluştu), kayıt cihazıyla ilgili teknik sorunlar vardı veya görüşülen kişi kayıt altına alınmak istemiyordu.

Son bir neden de, projede her görüşme kaydının bir kopyasını almak için zaman ve kaynakların olmayacağı netleşti, bu nedenle araştırmacı görüşmede alınan veya toplantıdan hemen sonra yazılan notlara güvendi. Not almak elbette eksiktir. Gizli nedenlerle, projenin tamamlanmasından bu yana tüm kayıtlar imha edildi.

Kaydedilen görüşmeler için de, kayıtlar yazıya dökülmedi, ancak sorunları açıklığa kavuşturmak için bazen tekrar dinlendi. Şirketteki bir projeyle (Proje B veya C değil), proje yöneticisi ile birbirine yakın çiftler halinde görüşmeler düzenlemek için bir girişimde bulunuldu, örneğin, konu A ile görüşme ve ardından bir hafta içinde konu A ile başka bir görüşme. Bu düzenleme başlangıçta fırsatçı bir şekilde gerçekleşti, ancak daha sonra proje yöneticisi ve araştırmacı böyle bir düzenlemenin değerini anladı çünkü bu, her iki tarafa da yakın zamanda söylenenler üzerinde düşünme fırsatı sağladı.

Şekil 11.1, B Projesi için verilerin zaman içinde ne zaman toplandığını göstermektedir. Şekil 11.2, araştırma projesinde dikkate alınan tüm vakalarda araştırma faaliyetinin ne zaman gerçekleştiğini özetlemektedir.

VERİ ANALİZİ

Vaka çalışmaları sırasında toplanan veri türlerinin hacmi ve çeşitliliği, verileri düzenlemek ve daha sonra analiz etmek için de birkaç yaklaşımın kullanıldığı anlamına geliyordu. Bir dizi eşzamanlı analiz etkinliği ortaya çıktı ve zamanla, yalnızca analizin bazı bölümleri için daha da sabit bir tasarıma doğru ilerlemek değil, aynı zamanda gerçekleşen farklı analiz etkinliklerini de organize etmeye ve ilişkilendirmeye başlamak da mümkün olmuştur. 


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir