Vaka İncelemesi Örnekleri (8) – Veri Analizi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (8) – Veri Analizi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

24 Ağustos 2020 Analizlerin ana faaliyetleri Ödevcim Akademik Rainer’in Doktora Tezinin Yapısı Sonuçların Dahili Raporlanması Vaka İncelemesi Örnekleri (8) – Veri Analizi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Veri Analizi  0
Vaka İncelemesi Örnekleri (8) – Veri Analizi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Veri Analizi 

Analizlerin ana faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

1. Planlanan ve fiili programlar, aşamalar, kilometre taşları, kararlar ve her proje için yeniden planlarla ilgili bilgilerin tanımlanması ve düzenlenmesi. Bu analiz, diğer analizlerin sonuçlarının ilişkilendirilebileceği bir çerçeve oluşturdu. Programlar, aşamalar, kilometre taşları, kararlar ve yeniden planlar için veriler proje planlarından, toplantı tutanaklarından, görüşmelerden ve diğer proje belgelerinden belirlendi. Bu, projelerden önemli miktarda belgenin dikkatlice okunmasını gerektirdi. Özetlenen veriler elektronik tablolara ve kelime işlem belgelerine kaydedildi.

2. Her projedeki fonksiyonel alanlar için bekleme, işin ilerlemesi ve gecikmiş çalışma raporlarının tanımlanması ve kodlanması. Bu analiz, üç analiz birimine odaklanmıştır: bekleme raporları, işin ilerlemesi ve projeler üzerinde gecikmiş çalışma. Çalışmanın bir amacı, bu raporları projelerde beklemenin yaygınlığına ilişkin hipotezleri test etmek için kullanmaktı; Araştırma literatüründen türetilen hipotezler, özellikle Bradac ve ark. ve van Genucht’en türetilmiştir.

Çalışmanın bir diğer amacı, araştırmanın bir parçası olarak geliştirilen basit bir teorik modeli araştırmak için bu raporları deneysel veri olarak kullanmaktı, yani işin plana göre ilerlemediğini, zayıf ilerlemenin gecikmiş çalışma ile sonuçlandığını ve bunun gecikmiş olduğunu iş, projenin diğer bölümlerinde (proje içi bağımlılıklar nedeniyle) beklemeye yol açar ve bu da sonuç olarak diğer iş öğelerinin ilerlemesini etkiler.

Bekleme, ilerleme ve gecikmiş çalışma raporlarını belirlemek için, araştırmacı sadece toplantı tutanaklarının yazılı kopyalarına göz atmakla kalmadı, aynı zamanda bir metin editörü kullanarak tutanağın elektronik versiyonlarını da araştırarak, ilgili tüm raporları belirleyip sınıflandırmak için süre boyunca proje.

Raporlar çeşitli şekillerde kodlanmıştır, örneğin raporun yapıldığı zaman; ne tür bir iş zayıf ilerliyordu, gecikti ya da beklemeye neden oluyordu; ve projenin hangi fonksiyonel alanlarının zayıf ilerleme, gecikmiş çalışma veya beklemeden bir şekilde etkilendiği. Daha sonra bu kodlar, örneğin projenin her haftası için bekleme raporlarının sıklığını vermek için çeşitli şekillerde sayıldı. Bu sayımlar daha sonra basit parametrik olmayan istatistikler kullanarak hipotez testine izin verdi. Özetlenen veriler ilk olarak elektronik tablolarda saklandı ve ardından istatistiksel analiz için istatistiksel yazılıma aktarıldı.

3. Önemli tasarım sorunları veya projede ortaya çıkan diğer zorluklar hakkında toplantı tutanaklarındaki raporlar gibi projedeki diğer önemli olayların tanımlanması ve sınıflandırılması. Bu faaliyetten, daha sonra “proje aciliyetinin göstergeleri” olarak anılan daha spesifik bir veri seti belirlenmiş ve ardından ayrı ayrı analiz edilmiştir. Yine, bu, bir dizi proje belgesinin dikkatlice okunmasını gerektirdi ve özetlenen veriler, elektronik tablolara ve kelime işlem belgelerine kaydedildi.

4. Projede ortaya çıkan çeşitli sorunları ele almaya çalışmak için proje yönetim ekibi tarafından alınan kararların ve eylemlerin tanımlanması ve sınıflandırılması. Yine bu, bir dizi proje belgesinin, özellikle toplantı tutanaklarının ve görüşme notlarının dikkatlice okunmasını gerektirdi ve özetlenen veriler, elektronik tablolara ve kelime işlem belgelerine kaydedildi.

5. Çapraz durum analizi ve genellemeyi desteklemek için projelerin sosyoteknik bağlamının belirlenmesi ve sınıflandırılması. Bu veriler öncelikle görüşmeler

RAPORLAMA

Vaka çalışmaları sırasında ve sonrasında çeşitli raporlar üretildi. Bunlar:

• Şirket mentoru, şirket sponsoru, araştırma arkadaşları ve doktora denetleme ekibi tarafından incelenmek üzere bir dizi ara rapor.
• İlgili projeler için taslak nihai sonuçlara ilişkin geri bildirim raporları. Bunlar, sadece vaka çalışmaları için kalite güvencesi için değil, aynı zamanda ilgili projelerin projelerine yansıtmaları ve belki de geri bildirim raporlarından ve bu yansımalardan öğrenmeleri için fırsat sağladı.
• Yüksek lisans gününden bu yana tamamlanması sırasında önemli teknik raporlar.
• Örnek olay incelemeleri sırasında yayınlanan akademik konferans bildirileri.
• Bir kopyası şirket sponsoruna da verilen doktora tezi. Tez, Yin’in raporlama yapısının üç unsurunu benimsemiştir: doğrusal analitik yapı; incelenen iki projenin özelliklerinin karşılaştırıldığı karşılaştırmalı yapı; ve her bir projenin davranışının zaman içinde temsil edildiği kronolojik yapı. Tezin yapısının bir kısmı aşağıda özetlenmiştir.
• Örnek olay incelemelerinin tamamlanmasından birkaç yıl sonra yayınlanan akademik konferans kağıtları 
• Vaka çalışmalarının raporlanmasına uzatmalar önermek ve boylamsal, kronolojik, vaka çalışması araştırma stratejisini önermek için iki vaka çalışmasındaki materyalleri kullanan dergi makalelerinden tespit edildi.

• MEng Bilgisayar Bilimleri lisans programında öğretim ve değerlendirmeyi desteklemek için B ve C Projeleri için vaka çalışmaları hazırlanmıştır.

Açıkçası, analizin çoğu, projelerden gelen verilerin tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla ilgiliydi. İyileştirilmiş veriler daha sonra basit bir teorik modeli araştırmak ve ayrıca iki projenin nasıl ilerlediğini ve projelerdeki sorunları ele almak için yönetimin neler yapabileceğini anlamak için bir temel sağladı. Robson’un terminolojisinde, iki vaka incelemesi, araştırmadan sonra tanımlamaya ve ardından ilgili durumu açıklamaya girişmeye doğru ilerledi.

Rainer’in Doktora Tezinin Yapısı

Açıklama

  • Teorik modellerin tartışılması.
  • Proje düzeyinde davranış. Aşağıdaki yapıyı kullanarak iki yazılım projesinin davranışının tanımı ve analizi:
  • B Projesi ile ilgili sıralı olmayan anlatım raporlama genel bilgiler Proje C hakkında genel bilgiler.
  • Grafiksel olarak sunulan kronolojik bilgilerle tamamlanan Proje B’nin ayrıntılı bir anlatımı.
  • Grafiksel olarak sunulan kronolojik bilgilerle tamamlanan Proje C’nin ayrıntılı bir anlatımı.
  • B ve C Projelerini bekleme raporlarının karşılaştırmalı analizi, beklemenin çeşitli yönlerini analiz eder, örneğin, yaygınlık, kaynak ve bağımlı bekleme noktaları.
  • Bölüm 6’ya benzer bir yapı kullanarak işin ilerleyişine ilişkin raporların analizi.
  • Bölüm 6’ya benzer bir yapı kullanılarak vadesi geçmiş çalışma raporlarının analizi.
  • Bölüm 5-8’deki analizlerin entegrasyonu.

Sonuçların Dahili Raporlanması

Bazı katılımcılar bu araştırmanın sonuçlarını gözden geçirmek için dışarıda bir gün istedi. Dışarıda bir gün düzenlemek öğrencinin görev alanı dışındaydı. Bazı katılımcılar, diğer projelerle nasıl karşılaştırıldıklarını bilmek istediler ve bu, öğrencinin, örneğin ya karşılaştırmalar sunmanın uygun olmadığını açıklayarak ya da alternatif olarak kimliği açığa çıkarması gerekmeyen genel karşılaştırmalar sunarak, bazı dikkatli yanıtlara yol açtı. bireysel projelerin. Organizasyondaki diğer iletişim kanalları göz önüne alındığında, projeler başka projelerin çalışmada olduğunu biliyor olabilir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir