Vaka İncelemesi Örnekleri (9) – Eserlerin Yayılması – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (9) – Eserlerin Yayılması – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

26 Ağustos 2020 ALINAN DERSLER Eserlerin Yayılması KALİTE İZLEMİNİN İTERATİF BİR ÖRNEĞİ Ödevcim Akademik ÖRNEK ÇALIŞMA TASARIMI  Vaka İncelemesi Örnekleri (9) – Eserlerin Yayılması – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (9) – Eserlerin Yayılması – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Eserlerin Yayılması

Vaka çalışmaları sırasında toplanan nitel verilerin doğası gereği, ham verileri “sterilize etmek” son derece zordur. Benzer şekilde, vaka çalışmaları süresince tutulan kayıt defteri de kolayca sterilize edilemeyen hassas bilgiler içerir. Bu nedenlerle, vaka çalışmalarından elde edilen eserler başkalarına dağıtılmadı.

ALINAN DERSLER

Örnek olay incelemelerinden bir dizi ders öğrenilmeye devam ediyor. Bunlar aşağıdakileri içerir:

Esnek durum çalışması tasarımı. Boylamsal vaka çalışmaları yürütmek, dikkatli planlamanın gerekli olduğu çok zorlayıcı bir araştırma türüdür. Çalışmanın süresi ne kadar uzun olursa, çalışılan vaka (lar) da o kadar fazla değişecektir ve bu nedenle, vaka çalışması tasarımının değişmesi daha olası olacaktır.

Teorik çerçeve. Arka plan teorisinin olmadığı keşif çalışmaları için, araştırmacı veri toplama ve analizini nasıl düzenleyeceği konusunda dikkatlice düşünmelidir.

Nitel ve nicel verilerin miktarı. Yazılım projelerinde ve diğer yazılım mühendisliği faaliyetlerinde, büyük miktarlarda nitel ve nicel veriler genellikle bu faaliyetlere katılanlar tarafından doğal olarak oluşturulur ve toplanır (örneğin, toplantıların halka açık ve kişisel kayıtları). Bu tür veriler doğal olarak üretilip toplandığından, araştırmacı için bu verilerin kopyalarını elde etmek düşük maliyetli bir faaliyettir. Araştırmacı daha sonra bu verilerin nasıl analiz edilmesi gerektiği ve ayrıca bu tür verilerle ortaya çıkabilecek kalite ve geçerlilik sorunları hakkında dikkatlice düşünmelidir.

Araştırma projesine kaynak sağlama. Araştırmanın tasarım aşamasında, amaç beş örnek olay incelemesi yürütmekti, ancak bu bölümde daha önce açıklandığı gibi, bunun mevcut kaynaklar için çok zor olduğu ortaya çıktı. Daha sonra kullanılmayan verileri toplamak için zaman ve çaba harcanmıştır. Geriye dönük olarak, bu zaman, sonunda incelenen iki vaka çalışmasından daha fazla veri toplanmasına (örneğin, daha fazla görüşme yapmak) veya bu verilerin kalite güvencesine sebep olmuştur. (örneğin, görüşmelerin notlarının yazılması ve görüşülen kişiden onlar hakkında yorum yapmasını istemek)

Katılımcı şirketten destek. Vaka çalışması için daha fazla üst düzey yönetim desteğine sahip olmanın yanı sıra, vaka çalışması araştırmasını günlük bazda destekleyebilecek ilgili organizasyon içinde önemli ölçüde bir birey olmasına yardımcı olur.

Örneğin, şirket mentoru aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

• Çalışma için tanımlama, kısa liste ve vakaların seçimi.
• Paydaşlara giriş ve hedefe nasıl yaklaşılacağına dair tavsiyeler 
• Dahili veya harici dağıtımdan önce raporları ve diğer belgeleri gözden geçirmek.
• Verilerin yorumlanmasında yardım.
• Şirket işlemlerinin, prosedürlerinin ve sonlarının açıklanması.

KALİTE İZLEMİNİN İTERATİF BİR ÖRNEĞİ

Bu bölüm, yinelemeli bir geliştirme ortamında kalite yönetimi üzerine bir vaka çalışması yürüten ilk yazarın deneyimini rapor eder. Çalışma esnek bir tasarıma sahiptir ve öncelikle nicel verileri kullanırken nitel veriler açıklayıcı amaçlar için alınmıştır. Dava, pazarın talep ettiği şekilde kapsamlı bir özellik listesi ile tüketici ürünleri geliştiren bir şirket içindeki üç projeden oluşuyor. Kantitatif veriler, hata yönetimi veri tabanlarından, proje raporlarından ve ürün planlarından toplanır.

Bir doktora öğrencisine (Andersson), bir gizlilik sözleşmesi kapsamında tesislere ve veri tabanlarına erişim izni verildi. Şirkette yarım yıl kadar yarı zamanlı çalıştı. Düzenli aralıklarla, her üç veya dördüncü haftada bir şirketten ana irtibat kişisi, doktora öğrencisi ve danışman ile bir geri bildirim toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılarda ilerleme takip edildi ve çalışmadaki bir sonraki adıma karar verildi.

Oldukça yinelemeli bir yazılım geliştirme organizasyonu, teknik ve organizasyonel konular arasında net sınırlar olmaksızın çok karmaşık, çağdaş bir olgudur. Bu nedenle, bir vaka çalışması için açıkça uygulanabilir.

O zamanki vaka çalışması metodolojisi el kitapları, böyle bir çalışmanın nasıl yürütüleceğini yeterince tanımlamıyordu. Bu nedenle, duruma bağlı sorunları ele almak için yeni bir vaka incelemesi sürecine ihtiyaç duyuldu ve bu durum eylem araştırması çalışmalarının döngüselliğinin açık özelliklerine sahiptir.

 

ŞEKİL 12.1 Yinelemeli vaka çalışmaları için süreç modeli.

Eylem araştırmacısı katılımının içsel önyargısından kaçınmak istediğimizden, gözlem ve eylem rollerini ayırdık. Bu bağlamda araştırmacılar vakadan bilgileri türetmiş ve sentezlerken, şirket personeli değişiklik kısmından sorumlu olmuştur. Saf eylem araştırması çalışmasında, araştırmacılar her ikisinin de parçası olabilir.

Hedef ve kapsamın yinelemeli bulgulara kademeli olarak ayarlanmasını sağlamak için Boehm’in spiral modeline benzer yinelemeli bir özelliğe sahip sarmal bir vaka çalışması süreci (Şekil 12.1) tanımladık. Ek olarak, vaka çalışması süreci, araştırmacılar ve proje personeli arasındaki arayüzü yönetmek ve belirli bölümler için kimin sorumlu olduğunu açıkça göstermek için tanımlanır.

ÖRNEK ÇALIŞMA TASARIMI 

Vaka çalışmasının genel amacı, mevcut test sürecini iyileştirmek amacıyla anlamaktı. İyileştirme hedefleri arasında düşük maliyet, artan kalite ve gelişmiş planlama ve öngörülebilirlik yer alır. Daha spesifik olarak, şirket, iç ve dış sürümler hakkında yönetim kararları için temel olarak kullanmak üzere kusurlar için bir tahmin modeli hedefledi. İkinci olarak, Fenton ve Ohlsson  tarafından hata dağılımları ve Stringfellow ve Andrews tarafından yazılan yazılım güvenilirliği büyüme modelleri üzerine daha önceki iki çalışmayı tekrarlamak istedik.

Asıl amaç, bir yazılım süreci simülasyon modeli geliştirmekti. Simülasyon modelinin amacı, Berling ve diğerleri tarafından yapılan bir çalışmaya benzer şekilde test sürecini analiz etmekti. Hedef daha sonra vaka çalışmasının yinelemeli döngüleri sırasında uyarlandı, önce vakayı araştırdı ve ardından açıklamalar aradı.

Durumlar ve Analiz Birimleri

Şirket çalışmalarını projeler halinde organize etti ve bu nedenle analiz birimi olarak proje yönetimini seçmek doğaldı. Başlangıçtan itibaren iki proje seçildi ve daha sonra çalışmanın temelini genişletmek için üçüncü bir proje eklendi.

Teorik Referans Çerçevesi

Davranış sırasında açıkça tanımlanmış bir referans çerçevesi yoktu. Bununla birlikte, vaka çalışmasının açıkça arkasında iki teori alanı vardı:

1. Fenton ve Ohlsson’un kusur dağılımları hakkındaki hipotezleri.
2. Stringfellow ve Andrews’un yazılım güvenilirliği büyüme modelleri üzerindeki çalışmaları.

İlk araştırma döngüsü gözlemlerle başlayarak tümevarımlıyken, sonraki döngüler teori veya hipotezlerden başlayarak tümdengelimliydi.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir