Vaka İncelemesi – RAPORLAMA VE YAYGINLAŞTIRMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi – RAPORLAMA VE YAYGINLAŞTIRMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

3 Eylül 2020 Bir vaka çalışmasının sonuçları NEDEN BİLDİRİM VE YAYGINLAŞTIRMA Ödevcim Akademik RAPORUN KİTLESİ Vaka çalışmasından yazılan her rapor Vaka İncelemesi – RAPORLAMA VE YAYGINLAŞTIRMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma 0
Vaka İncelemesi – RAPORLAMA VE YAYGINLAŞTIRMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


RAPORLAMA VE YAYGINLAŞTIRMA

Bir vaka çalışması, en azından çalışmanın bulgularını bildirmeden başarıyla tamamlanamaz. Bununla birlikte, mülakat verileri gibi çalışma sırasında (etik sorumlulukları ve ticari güveni korurken) toplanan eserleri yaymaya hazırlanmanın yanı sıra vaka çalışmasının diğer yönlerini (örneğin, vaka çalışması protokolü) bildirmek için de güçlü argümanlar vardır.

Araştırmacının rapor etmesi ve yayması gerekebilecek şaşırtıcı sayıda ve farklı kitle vardır. Bunun bir sonucu olarak, içerik ve yapı bakımından farklı olan bu raporlar ile hazırlanacak ve yayınlanacak şaşırtıcı sayıda rapor olması muhtemeldir.

Yin, vaka çalışması araştırması yaparken raporlama aktivitesini en zorlayıcı faaliyetlerden biri ve aynı zamanda vaka çalışması araştırmacısına en büyük talepleri yükleyen faaliyet olarak görmektedir. Nitekim Yin, çeşitli türlerde raporlar yazmayı sevmeyen araştırmacıların, vaka çalışması araştırmasının kendileri için uygun bir araştırma türü olup olmadığını yeniden değerlendirmek isteyebileceklerini ima eder.

Bu bölümde, raporları hazırlarken ve eserleri yayarken öncelikle vaka çalışmasına özgü konulara odaklanıyoruz. Bununla birlikte, bir vaka çalışmasının, anket veya arşiv analizi gibi kendi içinde başka sorgulama yöntemleri içerebileceğini kabul ediyoruz; ve tersine, bir vaka çalışması daha büyük bir çalışmanın parçası olabilir. Dolayısıyla, bu bölüm vaka çalışmasına özgü konulara odaklansa da, okuyucuyu aynı zamanda diğer araştırma yöntemlerinden elde edilen bulguların ve eserlerin raporlanması konusunda rehberlik için diğer kaynakları da sunar.

Hedef kitlenin kapsamı ve çeşitliliği göz önüne alındığında, etkili bir rapor, raporun amaçlandığı belirli hedef kitlenin ihtiyaçlarını dikkatlice düşünmeli ve ele almalıdır. Basit bir örnek olarak, araştırmacılar vaka çalışmasının yeniliği, geçerliliği ve teorik önemi ile ilgilenirken, bir politika yapıcı da raporun bulgularına dayanarak yapılması gereken pratik eylemlerle ilgilenebilir. Rapor, hedeflenen okuyucuların ihtiyaçlarını ele alması gerektiğinden ve hedeflenen okuyucular çok çeşitli olabileceğinden, burada her okuyucu türü ve her rapor türü için ayrıntılı rehberlik sağlamak bizim için mümkün değildir. Bunun yerine, daha spesifik yönergeler ve buluşsal yöntemler ile birlikte genel tavsiyeler sunuyoruz.

NEDEN BİLDİRİM VE YAYGINLAŞTIRMA

Bir vaka çalışması yürüten araştırmacılar için, vaka çalışmasını rapor etmek ve yaymak için içsel ve dışsal motivasyonlar vardır. Bir doktora öğrencisi için, vaka çalışmasını ve bulguları inceleme için tez olarak bildirmek, doktora verme sürecinin gerekli bir parçasıdır. Profesyonel bir araştırmacı için, vaka çalışmasından elde edilen yayınların kalitesi ve miktarı, meslektaşları arasındaki itibarını, daha sonra hibelere erişimi ve kariyer gelişimini güçlü bir şekilde etkileyebilir.

Bir hibe ile finanse edilen bir vaka çalışmasının Baş Araştırmacısı için, genellikle hibe fon sağlayıcısına nihai bir rapor sunma zorunluluğu vardır. Hibe fonu genellikle bir kamu kuruluşudur. (örn. Birleşik Krallık’taki Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi), ancak bir hayır kurumu  veya ticari bir sponsor durum çalışmaları değildir.

Araştırmacılar için raporlama ve yaymaya yönelik içsel ve dışsal güdüleyicilerin yanı sıra, araştırma topluluğuna ve genel olarak topluma bir dizi fayda vardır. Örneğin, vaka çalışmasını bildirmek başkalarına yardımcı olabilir:

• Vaka çalışmasını neyin oluşturduğunu, örneğin neyin planlandığını ve yeniden planlandığını, neyin planlanmadığını, neyin yapıldığını, ne bulunduğunu, hangi sonuçların çıkarıldığını daha iyi anlamak gerekir.
• Çalışmadan elde edilen bulguların bir meta-analize veya sistematik incelemeye dahil edilip edilmeyeceğini ve nasıl dahil edileceğine karar vermek. Vaka çalışmalarıyla, bulguların istatistiksel bir meta-analize dahil edilmesi pek olası değildir, ancak Pickard ve ark., yazılım mühendisliği araştırması için, bu tür bulguların oy sayımı gibi daha basit meta analizlere dahil edilebileceğini kabul etmektedir. Yazılım mühendisliği araştırma topluluğu tarafından Sistematik Literatür İncelemelerinin kullanımının artmasıyla birlikte, bir vaka çalışmasının sistematik bir incelemeye kabul edilebilirlik derecesini değerlendirme yeteneğine verilen önem giderek artmaktadır.
• Tobetter, araştırma bulgularının uygulanabilirliğinin kapsamını anlar, örneğin, bulguların başka bir durumda ne zaman geçerli olacağı ve olmayacağı.

• Yeni vaka çalışmalarının ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağı ve bu çalışmaların özellikle neyi araştırması gerektiği konusunda daha bilgili kararlar vermek.
• Politika ve uygulama hakkında Tomakebetter tarafından bilgilendirilmiş kararlar.

Bir vaka çalışmasının sonuçlarını bildirmek ve bu çalışmanın eserlerini yaymak, kaçınılmaz olarak bir araştırmacının görevi ve sonuçlarını yayınlama hedefi ile katılımcı şirketin ve bireylerin dürüstlüğü arasında bir dengedir. Önceki bölümde yasal, mesleki ve etik konularını ele almıştık.

RAPORUN KİTLESİ

Vaka çalışmasından yazılan her rapor, raporun hedeflenen okuyucu kitlesini veya izleyicisini dikkate almalıdır ve bu, raporun bileşiminin (örneğin uzunluğu, yapısı ve içeriği) hedef kitleye uygun olması gerektiği anlamına gelir.

Örnek olay raporlarına veya vaka çalışması eserlerinin yayılmasına ilgi duyan kitle türleri aşağıdakileri içerir:

• Ön araştırmanın sponsorları (ları) .Örnek olarak, sponsor (lar) vaka çalışmasının istenen ve uygulanabilir bulguları üretip üretmediğini bilmek isteyecektir.
• Vaka çalışmasındaki paydaşlar ve katılımcılar. Örneğin, vaka çalışması, belirli bir organizasyon içindeki yazılım mühendisliğinin bazı yönlerini iyileştirmek için kullanılabilir.
• Uygulayıcı topluluklar.Örneğin, bu araştırma, endüstri genelinde yazılım mühendisliğinin bazı yönlerini iyileştirmek için kullanılabilir.
• Hükümet ve politika yapıcı organlar. Örneğin, vaka çalışması politika oluşturmayı etkilemek veya önceden uygulanan bir politikayı değerlendirmek için kullanılabilir.
• Araştırma toplulukları.Örnek olarak, bir araştırma, araştırma için yeni bir alan açabilir.
• Eğitim toplulukları.Örnek olarak, bu çalışma, öğrencilere belirli konular hakkında öğretmek için ayrıntılı bir örnek olarak kullanılabilir ya da vaka çalışmasından elde edilen eserler, öğrencilerin verileri nasıl organize edip analiz edeceklerini ve bu analizleri nasıl raporlayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir.

Bir vaka çalışmasının bulgularına ilişkin raporların doğal bir izleyici grubu, bu çalışmanın katılımcıları, paydaşları ve sponsorları olacaktır. Ancak çalışmanın sonuçlarından da yararlanacak çok daha geniş bir araştırmacı ve uygulayıcı topluluğu var. Ve zaten bilindiği gibi, araştırmacılar çalışma tasarımı ve yönetiminin ayrıntılı yönlerini incelemek isteyebilir veya çalışmayı tekrarlamak isteyebilir.

Pek çok farklı okuyucu türünün olduğu yerde önemli bir zorluk ortaya çıkar. Mantıklı bir strateji, tanımlanabilir her okuyucu türü için farklı raporlar yazmak olabilir. Elbette, belirli bir okuyucu birden fazla türde kategorize edilebilir. Örneğin, bir yazılım projesinin bir vaka çalışmasında, o projenin proje lideri bir tür okuyucu oluşturur. Ancak bu proje lideri aynı zamanda bir yazılım uygulayıcısı ve bu projenin gerçekleştiği şirkette bir bölüm yöneticisidir.

Bu nedenle, proje lideri için kendi özel projesi hakkında hazırlanmış ayrıntılı bir rapor olabilir ve bu proje lideri bu raporun tek hedef okuyucusu olabilir. Şirketteki proje liderleri için, vaka çalışmasında yer alan proje lideriyle ilgili olacak ikinci bir daha genel rapor hazırlanabilir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir