Varsayımlar – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Varsayımlar – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

12 Şubat 2021 Bilimsel varsayım Örnekleri Hakkındaki varsayımlar Tezde varsayım Örnekleri Varsayım oyunu Varsayım soruları 0
Varsayımlar – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Sorular

1. Birincil kaynak veriler
(a) başka biri tarafından toplanır ve daha sonra bir istatistikçi tarafından kullanılır
(b) bir istatistikçi tarafından toplanır ve kullanılır
(c) bir güven aralığı için başka bir ifade
(d) bir parametre için başka bir ifade

2. Tahmin, neredeyse her zaman
(a) bir yaklaşım
(b) tam
(c) birincil kaynak verileri
(d) ikincil kaynak verileri

3. Sonsuz bir popülasyonun belirli bir özelliği için standart sapmanın mümkün olan en iyi tahminini elde etmek için,
(a) numune setini yapabildiğimiz kadar büyük yapın
(b) kurtulabileceğimiz en küçük numune setini kullanın
(c) popülasyondaki tüm unsurları test edin
(d) 1000 öğeyi rastgele test edin

4. Normal bir dağılımdaki güven aralığı genişliği azaldıkça, rastgele seçilen bir elemanın bu aralığa düşme olasılığı
(a) azalır
(b) değişmez
(c) artar
(d)% 68’lik bir değere yaklaşır

5. Öğeler 750.000 öğeden oluşan bir dizi içinden değiştirilerek rastgele seçilirse:
(a) setin boyutu değişmez
(b) setin boyutu artar
(c) setin boyutu azalır
(d) setin boyutu sıfır olur

6. Normal bir dağılımınız olduğunu ve ortalama ve standart sapma için iyi tahminleriniz olduğunu varsayalım. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere dayanılarak belirlenemez?
(a)% 60 güven aralığı.
(b)% 80 güven aralığı.
(c)% 90 güven aralığı.
(d) Yukarıdakilerin tümü (a), (b) ve (c) aşağıdakilere göre belirlenebilir:

7. Aşağıdakilerden hangisi bir deneyde mutlaka bir problem değildir?
(a) Önyargılı bir örnek.
(b) Değiştirilmemeleri gereken elemanların değiştirilmesi.
(c) Rastgele sayı tablosunun kullanılması.
(d) Sonuçları çarpıtabilecek faktörleri telafi etmemek.

8. Bir örnekleme çerçevesi
(a) bir numunenin bir alt kümesi
(b) bir popülasyonun alt kümesi
(c) bir numunenin bir öğesi
(d) bir popülasyonun bir öğesi

9. Eyaletinizde günde beşten fazla sigara içen insanların yüzdesini belirlemek istediğinizi varsayalım. Aşağıdaki örneklerden hangisinin en iyisi (en az önyargılı) olmasını beklemelisiniz?
(a) Eyalette 95 yaşın üzerindeki tüm insanlar.
(b) Eyaletteki tüm hastane hastaları.
(c) Eyaletteki tüm ilkokul öğrencileri.
(d) Eyalette 17 Haziran’da doğan herkes.

10. Sonsuz bir sette değiştirilmeden örnekleme yapıldığında:
(a) setin boyutu değişmez
(b) setin boyutu artar
(c) setin boyutu azalır
(d) setin boyutu sıfır olur

Varsayım örnekleri
Araştırmanın varsayımları
Hakkımda varsayımlar
Bilimsel varsayım Örnekleri
Tezde varsayım Örnekleri
Hakkındaki varsayımlar
Varsayım soruları
Varsayım oyunu

Hipotezler, Tahmin ve Gerileme

Varsayımlar ve Test

Bir hipotez her zaman bir varsayımdır. Genellikle bir tahmin şeklini alır. Belki doğrudur; belki değil. Belki doğru olur, belki de olmaz. Belki bir yolu ya da diğerini asla bilemeyeceğiz. Veriler gerçek dünya deneyinde toplandığında, her zaman bazı hatalar vardır. Bu hata, enstrüman donanım kusurlarından, okuma cihazı ekranlarındaki insan duyularının kısıtlılıklarından ve bazen basit bir dikkatsizlikten kaynaklanabilir.

Ancak bazı deneylerde veya durumlarda, başka bir potansiyel hata kaynağı daha vardır: hayati verilerin büyük bir kısmı eksiktir. Belki de elde edilemediği için eksiktir. Belki de deneyin sonucunu etkilemeyi umut eden biri tarafından kasıtlı olarak ihmal edilmiştir. Böyle bir durumda, eksik verilerle ilgili “eğitimli bir tahmin” yapmak zorunda kalabiliriz. Bu ” tahmin ” bir hipotez şeklini alabilir.

Emma adında büyük bir kasırganın Kuzey Atlantik’te çalkalandığını hayal edin. Wilmington, Delaware’de yaşadığınızı ve evinizin Delaware Nehri kıyısında olduğunu varsayalım. Kasırga sizin için tehdit oluşturuyor mu? Öyleyse, tehlikenin ne zaman en büyük olmasını beklemelisiniz? Kasırga vurursa durum ne kadar ciddi olacak? Bu soruların cevapları bağımlı değişkenlerdir. Birkaç faktöre bağlıdırlar. Bazı faktörler kolaylıkla ve doğru bir şekilde gözlemlenebilir ve tahmin edilebilir. Bazı faktörlerin gözlemlenmesi veya tahmin edilmesi zordur veya yalnızca kabaca yaklaşık olarak tahmin edilebilir.

Meteorolog ve istatistikçinin bu tür bir durumda yapabileceği en iyi şey, kasırganın iki belirli sınır arasındaki yolu takip etme olasılığını gösteren bir grafik formüle etmektir. Farazi Emma Kasırgası’nın durumunu gösteren böyle bir olay örgüsünün bir örneği Şekil 6-1’de gösterilmektedir. Fırtınanın iki sınırlayıcı yol arasına çarpma olasılığı yüzde sayılarıyla belirtilir. Bu nedenle, sınırlayıcı yollar,% 25 ile işaretlenmiş iki kesikli çizginin ortasında yer alan tahmin edilen yoldan her iki yönde uzaklaştıkça değerler artar.

ÇOKLU HİPOTEZLER

Hava durumu uzmanları, Emma Kasırgası için yol tahminleri yapmak için birkaç model kullanıyor. Bu modellerin her biri, cihaz okumalarından ve uydu görüntülerinden elde edilen verileri kullanır ve verileri bir süper bilgisayarda özel programlar kullanarak işler. Çeşitli modeller farklı şekillerde “düşünür”, bu yüzden hepsi aynı fikirde değildir. Bilgisayar programlarına ek olarak, kasırga uzmanları, resmi bir fırtına yolu tahmini ve önümüzdeki 24 saat, 2 gün, 3 gün için resmi bir fırtına yoğunluğu tahmini oluşturmak için tarihsel verileri ve ayrıca kendi sezgilerinin bir kısmını kullanır ve 5 gündür.

Varsayımsal senaryomuzda, tüm bilgisayar modellerinin bir konuda hemfikir olduğunu hayal edin: Kategori 5 kasırga (en şiddetli olasılık) olan Emma, ​​önümüzdeki birkaç gün boyunca bu yoğunluk seviyesinde kalacak. Hava durumu uzmanları, Emma’nın karaya çıkması durumunda, olayın yerel halk tarafından uzun süre hatırlanacağı konusunda da hemfikir. Wilmington üzerinden geçerse, Delaware Nehri büyük bir gelgit seline maruz kalacak. Nehir kıyısında yaşayan siz, bu olursa ve ne zaman olursa orada olmak istemezsiniz. Ayrıca nehrin yükselmesi durumunda mülkünüzü hasardan korumak için her türlü makul önlemi almak istersiniz.

Verilerle birlikte hipotezler de var. ABD boyunca batıdan doğuya hareket eden, uzun bir soğuk cepheye sahip büyük bir siklonik hava sistemi (alçak denir) olduğunu hayal edin. Bunun gibi kıtasal bir dip, bir kasırgayı kendi içine veya çevresine çekebilir. Kasırga, sanki kasırga yuvarlanan bir top ve ön bir çukurmuş gibi aşağıya düşme ve sonra onu takip etme eğilimindedir. (Hava durumu jargonunda “dip” ifadesinin geldiği yer burasıdır.)

Ancak bu yalnızca bir kasırga, alçakların rüzgar sirkülasyonuna yakalanacak kadar yaklaştığında olur. Bu Emma ile meydana gelirse, kasırga muhtemelen kıyıdan uzaklaşacak ya da beklenenden daha kuzeye iniş yapacaktır. Şu anda batı ABD üzerindeki düşük, Emma’yı etkileyecek mi? Bilmek için henüz çok erken. Bu yüzden hipotezler oluşturuyoruz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir