Varyans – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Varyans – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

12 Şubat 2021 Standart Sapma soruları Standart Sapma ve varyasyon örnekleri Variance ne demek istatistik Varyasyon katsayısı hesaplama Varyasyon nedir istatistik 0
Varyans – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

PROBLEM 8-7
Solda en düşük puanı ve sağda en yüksek puanı yatay ölçekte göstererek, Problem 8-1’deki verileri ikili noktadan noktaya grafik biçiminde işleyin. Grafiğin sol tarafında dikey bir ölçeğe göre referans verilen mutlak frekans değerlerini gösterin. Kümülatif mutlak frekans değerlerini, grafiğin sağ tarafındaki dikey ölçeğe göre kesikli çizgi olarak gösterin.

ÇÖZÜM 8-7
Şekil 8-4’e bakın. Mutlak frekans grafiği ile kümülatif mutlak frekans grafiği arasında ayrım yapmaya daha fazla yardımcı olmak için, kümülatif mutlak frekans değerlerine karşılık gelen noktaları belirtmek için açık daireler kullanılır. Düz siyah noktalar ve düz siyah çizgi sol taraftaki ölçeğe göre verilmiştir; açık daireler ve kesikli çizgi, sağ taraftaki ölçeğe göre verilmiştir.

PROBLEM 8-8
Son birkaç paragrafta tartıştığımız sınıftaki sınav sonuçlarının ortalama puanı nedir?

ÇÖZÜM 8-8
Her puanı mutlak sıklığıyla çarparak bir dizi ürün elde edin. Ürünleri toplayın ve sonucu sınıftaki kağıt sayısına bölün, bu durumda 130. Tablo 8-5 kümülatif toplamlarla birlikte ürünleri göstermektedir. Bir tablo yapmak ve ardından sonuçları iki kez kontrol etmek bu gibi durumlarda yardımcı olabilir, çünkü hataları yapmak kolaydır. (Bir hata oluşursa, hesaplamanın geri kalanında yayılır ve çarpılarak nihai sonucun yanlışlığını kötüleştirir.) Nüfus ortalaması 731/130 veya yaklaşık 5,623’tür. 􏰍 sembolize edilebilir.

PROBLEM 8-9
Son birkaç paragrafta tartıştığımız sınıftaki sınav sonuçlarının medyan puanı nedir?

ÇÖZÜM 8-9
Bölüm 2’deki medyan tanımını hatırlayın. Bir dağılımdaki elemanların sayısı çift ise, bu durumda medyan, öğelerin yarısının ondan büyük veya ona eşit ve öğelerin yarısı daha küçük veya eşit olacak şekilde değerdir. o. Elemanların sayısı tuhafsa, medyan, kendisinden büyük veya ona eşit elemanların sayısı, ona eşit veya daha küçük olan elemanların sayısıyla aynı olacak şekilde değerdir. Bu durumda, “öğeler” sınıftaki her bir birey için test sonuçlarıdır.

Tablo 8-6 medyanın nasıl belirlendiğini göstermektedir. 130 ayrı makalenin puanları sıralı olacak şekilde sıralandığında, 65. ve 66. makalelerin – ortadaki ikisi – puanlarının 6 doğru olduğu görülür. Bu nedenle, medyan puan 6’dır, çünkü yarı
öğrenciler 6 ve üzeri puan alırken diğer yarısı 6 veya altında puan aldı.

PROBLEM 8-10
Son birkaç paragrafta tartıştığımız sınıftaki sınav sonuçlarının mod puanı nedir?

ÇÖZÜM 8-10
Mod, en sık ortaya çıkan puandır. Bu durumda bu tür iki puan vardır, bu nedenle bu dağılım iki modludur. Mod puanları 5 ve 7’dir.

PROBLEM 8-11
Ortalama, medyan ve modları Şekil 8-3’teki grafiğe benzer bir noktadan noktaya grafikte dikey kesikli çizgiler olarak gösterin.

ÇÖZÜM 8-11
Şekil 8-5’e bakın. Ortalama, medyan ve modlar etiketlenir ve tümü yatay ölçeğe göre referans alınır.

Variance ne demek istatistik
Standart Sapma ve varyasyon örnekleri
Varyasyon nedir istatistik
Standart sapma nedir
Standart Sapma hesaplama
Standart Sapma NASIL HESAPLANIR
Varyasyon katsayısı hesaplama
Standart Sapma soruları

Varyans ve Standart Sapma

130 öğrenciden oluşan sınıfa verilen 10 soruluk varsayımsal sınavın sonuçlarını daha ayrıntılı analiz edelim. Yine sözlü olarak sonuçlar şu şekildedir:

􏰀 0 doğru cevap: 0 öğrenci
􏰀 1 doğru cevap: 4 öğrenci
􏰀 2 doğru cevap: 7 öğrenci
􏰀 3 doğru cevap: 10 öğrenci
􏰀 4 doğru cevap: 15 öğrenci
􏰀 5 doğru cevap: 24 öğrenci
􏰀 6 doğru cevap: 22 öğrenci
􏰀 7 doğru cevap: 24 öğrenci
􏰀 8 doğru cevap: 15 öğrenci
􏰀 9 doğru cevap: 7 öğrenci
􏰀 10 doğru cevap: 2 öğrenci

PROBLEM 8-12
Sonuçları yukarıda açıklanan varsayımsal test için puan dağılımının varyansı nedir? Cevabı üç ondalık basamağa yuvarlayın.

ÇÖZÜM 8-12
Şekil 8-5. 8-11 Sorunun Gösterimi, bağımsız değişken x olarak gösterilsin. Her öğrenci için bir tane olmak üzere n 1⁄4 130 bireysel sınav puanı vardır. Bu bireysel puanlara xi diyelim, burada i 1’den 130’a kadar değişebilen bir indeks numarasıdır, yani x1’den x130’a değişen 130 xi vardır. Her bir belirli sayısal puan fj için mutlak frekansı diyelim, burada j, 0 ile 10 arasında değişen bir dizin numarasıdır, dolayısıyla f0 ile f10 arasında değişen 11 fj vardır. Nüfus ortalaması, populationp, daha önce bulduğumuz gibi yaklaşık 5,623’tür. Var (x) ile sembolize edilen x’in varyansını arıyoruz. Bölüm 2’de, x1’den xn’ye kadar olan n değerlerinin, popülasyon ortalaması 􏰍 olan varyansının aşağıdaki formülle verildiğini öğrendik:

  • V (x) 1⁄4 (1 / n) [(x1 􏰇􏰍) 2 þ (x2 􏰇􏰍) 2 þ … þ (xn 􏰇􏰍) 2]

Bunu, her bir puana ulaşan öğrenci sayısına göre gruplandırılmış 130 ayrı test puanının olduğu varsayımsal senaryomuzda anlamak karmaşıktır. Yukarıdaki formülle ilerledikçe bir tablonun derlenmesine yardımcı olur ve hesaplamalar yapılırken değerleri doldururuz. Tablo 8-7 buradaki koltuk değneğimizdir.

Olası test puanları ilk (en sol) sütunda listelenmiştir. İkinci sütunda, her puanın mutlak sıklığı gösterilir. Üçüncü sütunda, 5,623 nüfus ortalaması puandan çıkarılır. Bu bize 􏰍 ve her belirli xi puanı arasındaki farkların bir tablosunu verir. Dördüncü sütunda, bu farklılıkların her birinin karesi alınır. Beşinci sütunda, dördüncü sütundaki sayılar mutlak frekanslarla çarpılır.

Altıncı sütunda, beşinci sütundaki sayılar kümülatif olarak toplanır. Bu, köşeli parantezler içindeki tüm formül terimlerini toplamaya eşdeğerdir ve bize tablonun sağ alt köşesinde toplam 546,55 verir. Varyansı elde etmek için bu sayı 1 / n ile çarpılmalıdır (veya n’ye bölünmelidir). Bizim durumumuzda n 1⁄4 130 olur.

PROBLEM 8-13
Sınav için puan dağılımının standart sapması nedir? Cevabı üç ondalık basamağa yuvarlayın.

ÇÖZÜM 8-13
Sembolize edilen standart sapma, varyansın kareköküne eşittir. 4.204 olan varyansı zaten biliyoruz. Bunun karekökü bir hesap makinesi kullanılarak kolayca bulunur. En iyi sonuçlar için orijinal bölümün karekökünü alın.

PROBLEM 8-14
Son birkaç paragrafta uğraştığımız durumda sınav puanlarının dağılımının noktadan noktaya grafiğini çizin, ortalamayı ve ortalamanın 1 standart sapması içindeki puan aralığındadır.

ÇÖZÜM 8-14
İlk olarak, ortalama eksi standart sapma (􏰍 􏰇 􏰎) ve ortalama artı standart sapma (􏰍 þ 􏰎) değerlerini hesaplayın:

  • 1⁄4 5.623 – 2.050 1⁄4 3.573 􏰍 ş 􏰎 1⁄4 5.623 þ 2.050 1⁄4 7.673

Bunlar, ortalamanın kendisinin değeriyle birlikte Şekil 8-6’da gösterilmiştir. Bu aralığa düşen puanlar, açık renkli iç kısımlara sahip genişletilmiş noktalarla gösterilir. Bu aralığın dışında kalan puanlar daha küçük, düz siyah noktalarla gösterilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir