Veri Aralıkları – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Veri Aralıkları – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

12 Şubat 2021 Double veri tipi Float veri tipi Integer veri tipi Short veri Tipi String veri tipi Uzun veri tipi Veri tipleri 0
Veri Aralıkları – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Veri Aralıkları

Aşağıdaki problemler, çeyrekler, ondalık dilimler, yüzdelikler ve düz kesirli bölümler dahil veri aralıklarını içerir. İklim değişikliğini içeren bir örneği ele alalım. (Aşağıdaki senaryo hayalidir ve yalnızca açıklama amaçlıdır. Gerçek geçmiş olarak alınmamalıdır.)

DAĞITIM

Dünyadaki ortalama sıcaklığın son 100 yılda yükselip yükselmediğini bilmek istediğinizi varsayalım. Dünyanın dört bir yanına dağılmış birçok şehir ve kasaba için iklim verilerini elde edersiniz. Her konum için bir rakamla ilgileniyorsunuz: geçen yıl boyunca ortalama sıcaklık ile bir yüzyıl önceki yıl boyunca ortalama sıcaklık.

“Bir asır önce” veya “100 yıl önce” terimi, “bu yıldan 100 yıl önce (geçen yıldan 99 yıl önce)” anlamına gelir.
Herhangi bir yerel ayar için anlamlı bir rakam hesaplamak için, geçen yılın Celsius derece (8C) cinsinden ifade edilen ortalama sıcaklığı t ile bir yüzyıl önceki yıl boyunca ortalama yıllık sıcaklık s’yi karşılaştırırsınız. Sıcaklık değişimini, T, derece Santigrat olarak aşağıdaki gibi hesaplayın.

T <s ise T negatiftir, bu geçen yıl sıcaklığın bir yüzyıl önceki sıcaklıktan daha düşük olduğunu gösterir. Eğer t 1⁄4 s ise, o zaman T 1⁄4 0, yani geçen yılki sıcaklık bir asır önceki sıcaklıkla aynıdır. T> s ise T pozitiftir, yani geçen yıl sıcaklık bir yüzyıl önceki sıcaklıktan daha yüksekti.
Şimdi, bir tablo oluşturmanın pratik olmadığı pek çok farklı yer için veri elde ettiğinizi hayal edin.

Bunun yerine, geçen yıl ile bir yüzyıl önce arasında çeşitli ortalama sıcaklık değişimleri yaşayan yerellerin sayısının bir santigrat derecenin en yakın onda birine yuvarlanmış bir grafiğini çizersiniz. Ortaya çıkan düzleştirilmiş eğrinin Şekil 8-10’daki grafiğe benzediğini varsayalım. Yatay ölçekte 0,18C ile ayrılmış noktaları birleştiren birçok kısa, düz çizgi parçasından oluşan nokta nokta bir grafik oluşturabilirdik, ancak burada yaptığımız şey bu değil. Bunun yerine, Şekil 8-10 eğri uydurma ile elde edilen düzgün, sürekli bir grafiktir.

PROBLEM 8-24
Grafikteki (􏰇2,18) ve (þ2.8,7) noktaları neyi temsil ediyor?

ÇÖZÜM 8-24
Bu noktalar bize, (􏰇2,18) noktasında gösterildiği gibi, ortalama yıllık sıcaklıkları bir yüzyıl öncesine kıyasla geçen yıl 28C daha düşük olan 18 yerel bölge olduğunu ve ortalama yıllık sıcaklıkları 7 yerel bölge olduğunu söylüyor. (+2.8,7) noktasında gösterildiği gibi, geçen yıl bir yüzyıl öncesine kıyasla 2,88C daha yüksekti.

Byte Veri Tipi
Float veri tipi
String veri tipi
Uzun veri tipi
Double veri tipi
Short veri Tipi
Integer veri tipi
Veri tipleri

PROBLEM 8-25
Thermington kasabasındaki sıcaklığın geçen yıl 1.38C daha yüksek olduğu söylendiğini varsayalım. Bir asır öncesine göre. Bu gerçek, Şekil 8-10’un grafiğindeki dikey, kesikli çizgi ile gösterilir. L’nin eğri altındaki alanın oranını (ancak sıcaklıkları gösteren yatay eksenin üzerinde) bu kesikli çizginin soluna ve R’nin kesikli çizginin sağındaki eğri altındaki alanın oranını temsil ettiğini varsayalım. L ve R hakkında ne söylenebilir?

ÇÖZÜM 8-25
L ve R’nin toplamı 1’e eşittir. L ve R yüzde olarak verilirse, L þ R 1⁄4% 100.

PROBLEM 8-26
Thermington’ın dağılımda tam olarak 81. persentil noktasında olduğunun söylendiğini varsayalım. Bu, L ve R bölgelerinin alanları açısından ne anlama geliyor?

ÇÖZÜM 8-26
Bu, L’nin eğri altındaki alanın% 81’ini temsil ettiği ve bu nedenle R’nin eğri altındaki alanın% 100 􏰇% 81 veya% 19’unu temsil ettiği anlamına gelir.

PROBLEM 8-27
Diyelim ki Thermington’ın dağılımda tam olarak 8. ondalık noktada olduğu söylendi. Bu, L ve R bölgelerinin alanları açısından ne anlama geliyor?

ÇÖZÜM 8-27
Bu, L’nin eğri altındaki alanın 8 / 10’unu temsil ettiği ve bu nedenle R’nin eğri altındaki alanın 1 8/10 veya 2 / 10’unu temsil ettiği anlamına gelir.

PROBLEM 8-28
Thermington’ın dağıtımda tam olarak 3. çeyrek noktasında olduğunun söylendiğini varsayalım. Bu, L ve R bölgelerinin alanları açısından ne anlama geliyor?

ÇÖZÜM 8-28
Bu, L’nin eğri altındaki alanın 3 / 4’ünü temsil ettiği ve dolayısıyla R’nin eğri altındaki alanın 1􏰇 3 / 4’ünü veya 1 / 4’ünü temsil ettiği anlamına gelir.

PROBLEM 8-29
Diyelim ki Thermington, deneyde geçen yıl ile 100 yıl önce arasındaki en büyük sıcaklık artışını gören kasabaların dörtte biri arasında yer alıyor. Bu, L ve R alanları açısından ne anlama geliyor?

ÇÖZÜM 8-29
Bu sorunun ifadesi belirsizdir. Bu iki anlama gelebilir:

1. Deneydeki tüm kasabaları ele alıyoruz.
2. Deneyde yalnızca sıcaklık artışına tanık olan kasabaları ele alıyoruz.

Yukarıdaki (1) ‘i kastediyorsak, o zaman yukarıdaki spesifikasyon L’nin eğri altındaki alanın 3 / 4’ünden fazlasını temsil ettiği ve dolayısıyla R’nin eğri altındaki alanın 1 / 4’ünden daha azını temsil ettiği anlamına gelir. Yukarıda (2) ‘yi kastediyorsak, R’nin dikey eksenin sağındaki eğrinin altındaki alanın 1 / 4’ünden veya% 25’inden daha azını temsil ettiğini söyleyebiliriz (grafiğin merkezindeki eksen, sayıları gösteren belirli bir sıcaklık değişiminin yaşandığı yerler); ancak dağıtım hakkında daha fazla şey bilmediğimiz sürece L hakkında hiçbir şey söyleyemeyiz.

Şekil 8-10’daki eğri dikey eksen etrafında simetrik görünmektedir. Aslında, eğrinin normal bir dağılım olduğunu düşünmek cazip geliyor. Ancak bunun böyle olduğu bize söylenmedi. Kanıt olmadan bunu varsaymamalıyız. Verileri bir bilgisayardan çalıştırdığımızı ve eğrinin normal bir dağılım olduğunu belirlediğimizi varsayalım. O halde yukarıdaki (2) doğruysa, L eğri altındaki toplam alanın 7 / 8’inden fazlasını temsil eder ve R eğri altındaki toplam alanın 1 / 8’inden azını temsil eder.

PROBLEM 8-30
Şekil 8-10’daki eğrinin normal bir dağılımı temsil ettiğini ve Thermington’un dikey eksenin sağında tam olarak bir standart sapma olduğunu varsayalım. Bu durumda L ve R alanları hakkında ne söylenebilir?

ÇÖZÜM 8-30
Frigidopolis adlı bir kasaba olan Thermington’ın “kardeş şehrini” hayal edin. Frigidopolis’in geçen yıl 100 yıl öncesine göre daha soğuk olduğunu varsayalım, Thermington’un daha sıcak olduğu kadar. Bu durum Şekil 8-11’de grafiksel olarak gösterilmiştir. Thermington bir noktaya (veya kesikli dikey çizgiye) tam olarak dikey eksenin sağından bir standart sapmaya karşılık geldiğinden, Frigidopolis bir nokta (veya kesikli dikey çizgi) ile dikey eksenin solundan tam olarak bir standart sapma ile temsil edilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir