Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

22 Kasım 2022 Birincil veri toplama yöntemleri Veri toplama süreci aşamaları 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

İzne Dayalı Reklamcılık İncelemesi

Ampirik kısmı, Kuzey Finlandiya’daki Oulu şehir merkezinde faaliyet gösteren SmartRotuaari hizmet sisteminden türetilmiştir. SmartRotuaari, bir kablosuz çoklu erişim ağından, hizmet sağlama için bir ara katman yazılımından, satıcı arabirimli bir Web portalından ve m-reklamcılığın da dahil olduğu bir bağlam farkında mobil hizmetler koleksiyonundan oluşur.

Perakendeciler, mobil cihazlar (örneğin, PDA’lar) kullanan tüketicilere WLAN ağı aracılığıyla iletilen reklamları göndermek için bir Web portalı kullanır. SmartRotuaari’de uygulanan teknolojiler sunulmaktadır.

Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri

Smart Rotuaari, teknolojiyi ve yeni mobil hizmetleri ampirik olarak değerlendirmek için saha denemeleri için işlevsel bir çerçeve sağlar. Bu bölümde sunulan, perakendecilerin izne dayalı mobil reklamcılık kullanımına ilişkin ampirik veriler, 28 Ağustos’ta başlayan ve 30 Eylül 2003’te sona eren bir saha denemesiyle ilgilidir.

Toplamda 18 perakendeci saha denemesine katılmayı kabul etti, ancak yalnızca 12 tanesi hizmet sistemi aracılığıyla m-reklam tasarlama ve gönderme konusunda aktifti.

18 perakendecinin tamamıyla yapılan kişisel görüşmelere dayanarak, SmartRotuaari’yi kullanmamanın ana nedenleri teknolojiye aşina olmama ve zaman kısıtlamalarıydı. Sistemin nasıl çalıştığını öğrenmek ve ayrıca reklamları tasarlamak zaman alırdı. Bu, perakendecilerin m-reklamcılığı kullanabilmeleri için önce eğitime ihtiyaçları olduğunu gösteriyor.

m-reklam yapan 12 şirket (giyim perakendecileri, restoranlar, kafeteryalar, kitapçılar ve tüketici hizmetleri şirketleri) bölgede toplam 24 satış noktasına sahipti ve deneme süresince 42 m-reklam üretti. Perakendecilerin medyanın ve müşterilerin taleplerini ne kadar karşılayabildiklerini görmek için m-reklamların hedeflemesini ve içeriğini içerik analizi ile keşfedeceğiz.

İçerik analizi, reklam çalışmaları için kullanılan standart analitik araçtır. Burada analiz birimi, hizmet sistemine kaydedilen her bir m-ilandı. Ancak, sonuçları çarpıtabileceği için reklamın alıcılara gönderilme sayısını analize dahil etmedik.

Önerildiği gibi, iki kodlayıcı reklamları analiz etti. Ancak, verilerin gizliliği nedeniyle yazarlar kodlayıcı olarak görev yaptı. Veriler iki bölüme ayrılmıştır ve A ve B kodlayıcıları (yazarlardan biri B’dir), reklamverenler tarafından seçilen hedefleme bilgilerini içeren verilerin ilk bölümünü ayrı ayrı kodlamıştır.

Kodlayıcılar C ve D (yazarlardan biri D’dir), reklamların içeriği olan verilerin ikinci bölümünü ayrı ayrı kodlamıştır. Yazarlar, göreve başlamadan önce kodlayıcılar A ve C’ye talimatlar ve kısa bir eğitim verdiler. İlk kodlama turundan sonra bazı anlaşmazlıklar yaşandı.

Bu gerçekleştiğinde, kodlayıcılar ilanı birlikte incelediler, anlaşmazlığı tartıştılar ve ardından nihai kararlarını verdiler. Reklamların sayısı nispeten az olduğundan, iki kodlayıcı çifti arasındaki tüm anlaşmazlıklar tartışma yoluyla çözüldü.

Bu prosedürün amacı daha yüksek nesnelliğe ulaşmaktı. Güvenilirliğe gelince, kodlayıcılar alınan tüm kararlarda hemfikir olduklarından, yargılar arası güvenirlik ölçütleri hesaplanmamıştır.

M-Reklamların Hedeflenmesi

İlk olarak, reklamverenlerin reklamları tetiklemek için kullandıkları bağlamla ilgili seçeneklere bir göz atacağız. 42 m-reklamın tümü, bir reklamın gönderilmesini tetikleyen mesafenin ölçüldüğü odak noktası olarak reklamverenin mağaza konumunu kullandı.

Ancak, perakendecilerin konum farkındalığını kullanma şekillerinde büyük farklılıklar vardı. Kullanılan mesafe 70 yarda ile iki mil arasında değişiyordu. Oulu’daki şehir merkezinin büyüklüğü iki milin altında, bu nedenle konum farkındalığında en yüksek mesafenin kullanılması reklamların hedeflenmesine yardımcı olmuyor.

Perakendeciler tarafından hedeflemede en çok kullanılan ikinci özellik yaştı. Barlar ve barlar özellikle genç veya olgun müşterilere yönelik reklamları hedef aldı. Yalnızca bazı giyim mağazaları ve birkaç restoran, yaş seçeneğini kullanılmadan bıraktı.


Veri analiz yöntemleri
Veri toplama yöntemleri
Veri toplama süreci aşamaları
Birincil veri toplama yöntemleri
Nicel veri analiz yöntemleri
Nitel veri toplama yöntemleri
Veri toplama araçları
Veri toplama süreci nedir


Tüm reklamların %65’inde ruh hali bilgisi kullanılmıştır. Giyim mağazaları ve kafeteryalar, özellikle alışveriş havasında olan seçilmiş müşteriler ile barlar ve restoranlar, aç, susuz, arkadaş arayan veya parti havasında olan insanları seçiyordu. Tüketicilerin ilgi alanlarına bakıldığında, m-reklamların sadece 14 tanesi belirli ilgi alanlarını hedefleme kriteri olarak içermektedir.

Günün belirli saatlerine göre (açılış saatleri, öğle yemeği saatleri gibi) zaman farkındalığı sadece 18 m-ilanda kullanılmış, her reklamda kullanılabilirken müşterilerin sadece m-reklam almasını sağlamak için sadece 18 m-ilan kullanılmıştır. açılış saatleri. 42 reklamın hiçbiri yerel hava durumunu tetikleme kriteri olarak kullanmadı.

Ruh hali bilgisinin, perakendecilerin m-reklamlarını tüketicilerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde hedeflemek için kullanmaya değer buldukları özel özellik olduğu sonucuna varılabilir.

Ancak, bu seçenekler m-reklamın tüketicinin mevcut ihtiyaçlarına uymasını sağlayabilse de, konum farkındalığını (yani hedefleme kriteri olarak hava durumu veya zamanı) kullanmadılar. Perakendeciler de tüketicileri etkileşimli diyaloga sokmaya çalışmadı. Bu nedenle, m-reklamları kişiselleştirmek ve bireysel hedef kişilere hedeflemek yerine, perakendeciler diğer medyada bulunan bu tür hedefleme kriterlerini kullandılar.

M-İlanların İçeriği

Etkili m-reklam tasarımında bir diğer önemli konu, m-reklam içeriğinin kişiselleştirilmesidir. Bu denemede, m-reklamların çoğunluğu (%55) görsel öğeler, fotoğraflar (kişiler, ürünler veya bir restoranın içi) veya grafikler içermesine rağmen, çoğu durağan olduğundan kullanımları nadiren eğlenceliydi. . Kopya uzunluğu sıfır ila otuz bir kelime arasında değişiyordu.

En uzun kopya PDA’larda okunabilir olmasına rağmen ekran metinle doluydu. Bu kesinlikle hedeflenen kişi için estetik bir zevk sağlamaz.

Tüketicinin şirketi bulmak için bir mobil harita kullanması da mümkün olsa da, birçok reklamda (%40) mağazanın adresi yer alıyordu. Sadece üç ilanda mağazanın telefon numarası yer alıyordu. Ayrıca, reklamların %45’i çalışma saatleri hakkında bilgi içeriyordu, bu da birçok reklamverenin reklamın yalnızca çalışma saatleri içinde gönderilmesini kısıtlama seçeneğini kullanmadığı gerçeğini açıklıyor.

Açıkça bu seçeneği kullanamadılar, çünkü sadece birkaç başka medya aynı şeyi sunabilir. Reklamların üçte biri fiyat bilgisi veya özel teklifler içererek tüketicilerin bilgi ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Ayrıca, kopyadaki alıcıya bir soru sorarak (Aç mısın?) veya onları kafeye davet ederek yalnızca üç ilan verildi.

M-reklamların hiçbiri alıcıyla bir diyalog yaratmaya çalışmadı, onları viral pazarlamaya dahil etmeye değil. Son olarak, marka oluşturmaya yönelik yalnızca tek bir m-reklam. Bu, tüm reklamverenlerin perakendeci olması ve bu nedenle reklamların çoğunun mağazayı veya restoranı (örneğin, ne tür yiyeceklerin servis edildiğini) açıklamaya odaklanmasıyla açıklanabilir.

Bu verilere dayanarak, perakendeciler ve reklam ajansları, mesajın ve formatın m-reklamcılık bağlamına nasıl sığdırılacağı sorusunu çözmek zorundadır. Bu ampirik denemede, m-reklamları insan gruplarını hedefleyen geleneksel gazete ilanlarına benziyordu.

M-reklamların içeriği iyi bir şekilde kişiselleştirilmemişti ve hedef kişiyle yalnızca birkaç etkileşim girişiminde bulunulmuştu. M-reklamların çoğu,  yaşayan bir kişinin ihtiyaç duymadığı türden bilgiler sunuyordu ve yalnızca birkaçına eklenmiş eğlenceli unsurlar vardı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir