Viral Pazarlamanın İlerletilmesi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Viral Pazarlamanın İlerletilmesi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

22 Kasım 2022 Viral pazarlama kampanyalar Viral pazarlama Örnek 0
Pazarın Doğası

Sürpriz Duygusu

Bir pazarlama bağlamındaki sürpriz duygusuna ilişkin anlayışımız oldukça sınırlıdır ve büyük ölçüde psikoloji literatüründen kaynaklanmaktadır. Gerçekten de, sadece birkaç araştırmacı ağızdan ağza iletişim, müşteri memnuniyeti ve müşteriyi elde tutma gibi ilgili farklı pazarlama değişkenleri üzerindeki sürprizin etkilerini incelemeye çalıştı.

Sürpriz, belirli bir tepki modeliyle karakterize edilen kısa ömürlü bir duygudur. Ürünler, hizmetler veya özellikler beklenmedik olduğunda veya yanlış beklendiğinde, sürpriz yaratırlar.

Beklenmeyen, bir ürün, hizmet veya özellik hakkında belirsiz ve iyi tanımlanmamış beklentileri belirtirken, yanlış beklenti, bir ürün, hizmet veya özellik hakkında gerçekleşmeyen kesin beklentileri belirtir.

Hem beklenmedik hem de yanlış beklenen ürünler, hizmetler veya nitelikler, nesnelerin, olayların veya durumların doğası hakkında özel, normalde resmi olmayan, anlaşılmaz ve derinlemesine düşünmeyen bir teori türü olan bir şema tutarsızlığı oluşturur. Kişisel bir şemanın uygunluğu sürekli olarak (ve nispeten bilinçsizce) çevredeki ortama göre kontrol edilir.

Sürpriz, gerçeklik şemadan uzaklaşır uzaklaşmaz ortaya çıkar ve şema tutarsızlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, gerekirse şemanın güncellenmesine yol açabilecek süreçlerle sonuçlanır.

Şaşkınlık duygusu nötr olmasına rağmen, onu olumlu (örneğin, şaşkınlık + sevinç) veya olumsuz (örneğin, sürpriz + öfke) renklendiren başka bir duygu sıklıkla yerini alır; bu da insanların neden iyi/olumlu sürprizler ve kötü hakkında konuştuklarını açıklar. /olumsuz sürprizler.

Burada pozitif sürpriz ve negatif sürpriz terimleri, sürprizin sırasıyla olumlu ve olumsuz bir duygu ile karışımını da ifade eder.

Şaşırdıktan sonra neşe (öfke) hisseden insanların, daha önce şaşırmadıklarına göre daha fazla neşe (kızgınlık) hissedeceklerini ima ederek, sürprizin içsel uyarılması yoluyla sonraki duygusal tepkileri güçlendirdiğini de belirtmekte fayda var.

Viral Pazarlamanın İlerletilmesi

Viral pazarlamanın arkasındaki yönlendirme mekanizması, ağızdan ağza pazarlamaya benzer “olumlu ağızdan ağıza iletişim [ağızdan ağza], şirket tarafından istenen iyi haber referansları ve onaylar söylendiğinde ortaya çıkar [ve] olumsuz ağızdan ağza iletişim bunun ayna görüntüsüdür”.

Ancak “[ağızdan ağza] ‘usulü’ yönleri inceleyen şaşırtıcı derecede az ampirik araştırma olduğunu” varsayalım. Şimdi bölüm, ilk olarak, viral pazarlama ile ağızdan ağza iletişim arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ve ikinci olarak, bir viral pazarlama sürücüsü olarak sürpriz duygusunu kullanmanın potansiyel faydalarını incelemeye devam ediyor.

Viral pazarlama ile ağızdan ağza pazarlama arasında, her bir yaklaşımın uygulamaları için çıkarımları olabilecek farklılıklar bulundu. Örneğin, viral mesajlar, ağızdan ağza mesajlardan daha fazla sayıda insana daha hızlı yayılır. Viral mesajlar büyük ölçüde hem metin hem de görüntü olmak üzere görsel uyaranlara dayanırken, ağızdan ağza mesajlar çoğunlukla sözlü veya yüz yüze iletişimdir.

Ayrıca, bir şirketin viral bir mesajın doğasını ve içeriğini kontrol etmesi daha kolaydır çünkü ağızdan ağza mesajlar gönderene bağlıdır, bu da mesajın zamanla tehlikeye girebileceği anlamına gelir. Son olarak, ağızdan ağza pazarlama tipik olarak alıcı geri bildirimi ile iki yönlü iletişimi içerir ve alıcının tüm mesajı dikkate alma olasılığı ağızdan ağza pazarlamada daha yüksektir.

Viral pazarlamanın yüksek yanıt oranları çekmesi, ağızdan ağza iletişimin tüketicilerin seçimlerini ve satın alma kararlarını nasıl etkilediğine, beklentilerini, kullanım öncesi tutumlarını ve ürün ve hizmetlerin kullanım sonrası algılarını nasıl şekillendirdiği ve bunun yanı sıra Gerçek şu ki, ağızdan ağza iletişimin etkisi genellikle reklam gibi kişisel olmayan iletişimden daha fazladır.


Viral pazarlama kampanyaları
Viral pazarlama Nedir Örnekleri
Viral pazarlama Örnekleri
Viral pazarlama makale
Viral pazarlama pdf
Viral PAZARLAMA sunum
Ağızdan ağıza PAZARLAMA
Gerilla PAZARLAMA


İnceleme için, ağızdan ağza iletişimin nasıl çalıştığına ilişkin araştırmaları da gözden geçiren Lilien ve meslektaşlarına atıfta bulunuyoruz: Tüketiciler çok memnun olduklarında veya tatmin olmadıklarında, bir şirkete kendilerini adadıklarını hissettiklerinde veya bir ürün veya hizmet yeni olduğunda geçerlidir.

Ayrıca, tüketiciler bir ürün kategorisi hakkında çok az şey biliyorlarsa veya bir satın alma kararına derinden dahil olmuşlarsa, ağızdan ağza iletişimin etkili olma olasılığı daha yüksektir. Son olarak, kişisel bilgi kaynaklarının etkisi, kaynak uzmanlığı, bağlantı gücü, demografik benzerlik ve algısal yakınlık nedeniyle diğer kaynaklardan daha yüksektir.

Buna göre, göze çarpan olumlu veya olumsuz duygular ağızdan ağza iletişimi uyarır ve olumlu ve olumsuz duyguların etkisine tatmin veya onun bilişsel öncülleri (yani beklenti ve onaylamama inançları) aracılık etmez.

Aynı şekilde, bir temel hizmet başarısızlığının zihinsel bir simülasyonunu kullanın ve duygusal tepkilerin ağızdan ağza niyetlerin açıklanan varyansının büyük bir bölümünü (yaklaşık %30) açıkladığını gösterin.

Ayrıca, şaşkınlık duygusunun ağızdan ağza iletişim üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğuna dair kanıtlar da sunun (bu, müteakip olumlu veya olumsuz duygular tarafından tam olarak aracılık edilmez).

Ağızdan ağza pazarlama ile viral pazarlama arasında gözlemlenen farklılıklar mesajın duygusal içeriği veya etkisiyle ilgili olmadığı için, duyguların ve daha spesifik olarak sürprizin etkili bir viral pazarlama yaratmada önemli bir rol oynamasının muhtemel olduğunu savunuyoruz. 

Pozitif ve negatif duyguların ve şaşkınlık duygusunun viral pazarlama mesajları üzerindeki etkisi “duyguların sosyal paylaşımı” olgusuyla ilişkilendirilebilir. Bu, bir günlükte “(1) sosyal olarak paylaşılan bir dilde duygunun çağrılmasını ve (2) en azından bazı muhataplarda sembolik düzeyde çağrışımını içeren bir fenomen” (örneğin başka bir kişiye) olarak tanımlanır.

Günlük yaşam duygularını deneyimleyen insanlar, özel deneyimlerinin bir bölümünü sosyal ortaklarıyla (yani aile, arkadaşlar ve meslektaşları) paylaştıkları iletişim süreçlerini başlatırlar. Duygusal deneyimlerin yalnızca yaklaşık %10’u gizli tutulur ve asla sosyal olarak kimseyle paylaşılmaz.

Bir olay ne kadar rahatsız ediciyse, o kadar erken ve daha sık paylaşıldığına dair kanıtlar da var. Duyguların sosyal olarak paylaşılması da duyguların yoğunluğu ile pozitif olarak ilişkilidir.

Üstelik süreç ilk sosyal paylaşımdan sonra durmuyor. Bunun yerine, duyguların sosyal paylaşımının bir parçası olan insanlar, ikincil bir sosyal paylaşım sürecini başlatırlar; duygusal olay ne kadar yoğun olursa, bu ikincil sosyal paylaşım sürecine o kadar çok insan katılır ve bütün bir ağ yaratılır.

Sürpriz, devam eden faaliyetlerin kesintiye uğraması, dikkatin odaklanması, fizyolojik değişiklikler gibi tümü yıkıcı olan bir dizi değişikliktir.

Sürpriz ayrıca, bu etkileşimlerin bireye bu yükü hafifletmede yardımcı olduğu ölçüde, diğer insanlarla ek etkileşimlere yol açabilecek önemli bilişsel yük (nedensel arama, nedensel atıf, şema güncelleme vb.) ortaya çıkarır. Bu nedenle sürpriz, viral pazarlama gibi bir sosyal paylaşım sürecini tetikleme olasılığı yüksek olan yıkıcı bir duygu olarak düşünülebilir.

Şaşırtıcı deneyimlerin ortaya çıkardığı ağızdan ağza etkinlikte en az bir ek neden daha olabilir (kişinin duygularını paylaşmaktan başka): Şaşıran konuşmacılar, dinleyicileri için algılanan fayda temelinde bu tür etkinliklere girişebilirler. Çoğu insan, kendileri için şaşırtıcı olanın aynı zamanda diğer insanlar için de yeni ve dolayısıyla faydalı bilgiler olacağını varsayar (örneğin, başkalarına ağızdan ağza etkinliğin faydacı yönü).

Viral pazarlamada bu, şaşırmış tüketicilerin, mesajın alıcılar için bir miktar fayda sağlayacağına (örneğin, alıcılar sürpriz ve/veya olumlu duygular yaşayacak veya mesajdan bir şeyler kazanacak) inanıyorlarsa, şaşırmayan tüketicilerden daha büyük ağlar oluşturmaları anlamına gelir. Yani, sürprizin viral ağın boyutu üzerindeki olumlu etkisi, mesajı alan diğer insanlara olan fayda tarafından hafifletilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir