Yakın Neden Kuralı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yakın Neden Kuralı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

25 Temmuz 2022 Hukuk kuralları nokta noktadır Hukuk kurallarının bütününe ne denir Tamamlayıcı hukuk kuralı 0
Yakın Neden Kuralı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yakın Neden Kuralı

Genel yakın neden kuralı, iki ağır basan değerlendirmeye tabidir. Kanun hükümlerine ve aksini öngören politikanın herhangi bir açık şartına tabidir. Bu, zorunlu olarak, genel kuralın yasal ve/veya sözleşmeye dayalı istisnalarla değiştirilebileceği anlamına gelir.

Sigortalının kasıtlı suistimalinin istisnasını nitelemek için farklı bir nedensel ifade kullanır, ‘atfedilebilir’. Bu hükmün ifadesi, bir sigortacının gecikmeden kaynaklanan herhangi bir zarardan ‘yakın olarak’ sorumlu olmadığını açıklayan hükümlerle karşılaştırılmalıdır. Terminolojinin kullanımındaki farklılığa herhangi bir önem verilip verilmeyeceği araştırılmalıdır.

Ayrıca, bir zaman politikası kapsamında denize açılmaya elverişsizlikle ilgili olarak, kaybın nedenini tanımlamak için ‘atfedilebilir’ terimini kullandığı belirtilmektedir. Bu, Kanunda ‘atfedilebilir’ terimi her geçtiğinde, genel yakın neden kuralının bir kenara bırakılacağı anlamına mı geliyor?

Kasıtlı Suistimal

“Atfedilebilir” ifadesi ilk bakışta “tarafsız” ve zararsız görünebilir. Ancak aşağıdaki tartışmaların göstereceği gibi, mesele basit olmaktan uzaktır. Şaşırtıcı bir şekilde, kasıtlı görevi kötüye kullanma savunmasının nedensel yönleriyle doğrudan ilgilenen 1906 sonrası herhangi bir otorite neredeyse yoktur: Lord Sumner’ın muhalif kararına rağmen, Samuel v Dumas, konuya biraz ışık tutan tek dava gibi görünmektedir.

Kaybın en yakın nedeni olarak kasıtlı suistimal

Lordlar Kamarası’nın Samuel v Dumas davasında çoğunluğu, denizde denize girmenin bir deniz tehlikesi olmadığını kesin olarak belirledikten sonra, zararın gemi sahibi tarafından kasıtlı olarak suistimal edilen bir fiilden kaynaklanması nedeniyle, kaybın, zararın olmadığı kanaatine varmıştır. kurtarılabilir.

Esasen kararın temeli bu olduğundan, Meclis çoğunluğunun ‘ç’e atfedilebilir’ kelimelerinin anlamlarını incelemesine gerek yoktu.  Davacı-ipotek sahibi gemiyi batırmakla hiçbir şekilde ilgilenmediği için güvenemezlerdi.

Uzak bir kayıp nedeni olarak kasıtlı suistimal

Ancak muhalif yargıç Lord Sumner, Meclis’in ifadesiyle yakından ilgilenen tek üye gibi görünüyor. Bakış açısını desteklemek için aradaki ifade farklılığına güvenmek zorundaydı. Çoğunluğu bizi burada ilgilendirmeyen uzun bir konuşmasında, yalnızca o, deniz suyunun gemi sahiplerinin emriyle kasten gemiye alınmasına ve gemiye deniz suyu verilmesine rağmen, kaybın yaklaşık olarak denizlerin tehlikelerinden kaynaklandığını belirtti. kayıp hakkında tesadüfi veya tesadüfi bir şey yoktur.

Cesurca sordu: ‘Neden dil çeşitlidir ve ‘neden kaynaklı’ yerine ‘atfedilebilir’ sözcükleri kullanılır?’ Yasama organı isteseydi, gecikmeye kasıtlı suistimali kolayca ekleyebileceğine dikkat çekti. Sigortacının sorumlu olmadığını açıkça belirttiği yakın kayıp nedenidir.

Geminin kaybının, denizlerdeki bir tehlikeden kaynaklandığını, bunun da kaybın geri alınabileceği anlamına geldiğini belirledikten sonra, belirtildiği gibi kasti suistimal savunmasının nasıl kullanılacağını açıklamaya devam etti.

İlk olarak, sigortalının kasıtlı suiistimalinden kaynaklanan bir kayıp durumunda parlamentonun yasa çıkarmak zorunda olmadığını rasyonalize etti. Böyle bir kayıp asla telafi edilemez çünkü asla sigortalı bir tehlike olamaz.

Ayrıca, kasıtlı suistimalden suçlu bulunan bir sigortalıyla ilgili olarak, kayıp, aynı zamanda, bir kişinin kendi hatasından yararlanamayacağı ana ilkesi tarafından da yönetilir. Bundan yola çıkarak, kaybın en yakın nedeninin kasıtlı suistimal olduğu davayı kapsayacak şekilde yasalaştırılamayacağı sonucuna varmıştır.


hukuk tanımı
Tamamlayıcı hukuk kuralı
Hukuk kuralları örnekleri
Yazılı hukuk kuralları
Hukuk kuralları nokta noktadır
Temel hukuk kuralları
hukuk okumak
Hukuk kurallarının bütününe ne denir


Bu noktada, Arnould’un şu sonuca varan kısa ve anlaşılır bir ifadesine atıfta bulunmak gerekir: Alt bölümün işlemesi için görevi kötüye kullanmanın en yakın neden olması gerekmez, çünkü böyle olsaydı büyük ölçüde gereksiz olurdu.

Bununla birlikte Lord Sumner, sigortalı bir tehlikenin (örneğin, yangın veya denizlerin tehlikeleri) yakın olarak neden olduğu bir zararın, sigortalı tarafından işlenen kasıtlı bir suistimal fiiline de atfedilebileceğinin de bilincindeydi.

Sigortalının kendisi kasti suiistimalden suçluysa, sigortalı bir tehlikeden kaynaklanan böyle bir kaybın geri alınamayacağından hiç şüphesi yoktu. Sigortalının kasıtlı suistimal eylemini uzak bir neden olarak tanımlamaktan özenle kaçınmıştı ve bunu yapmasının nedeni yaptığı şu yorumdan anlaşılabilir:

“Bütün bölümün, bir sigortacının nelerden sorumlu olduğunu belirtmek için çerçevelendiği ve yakın veya uzak nedenlerin bir tanımı olarak çerçevelenmediği gözlemlenmelidir. 

Lord Sumner açıkça nedensellikten ziyade sorumlulukla ilgili görüşe sahipti. Bununla birlikte, onun yorumu bilgilendiricidir:

“Yapı gereği, sigortalının kasıtlı suiistimalinin, kendisine, aksi takdirde zararın en yakın kaynağının doğuracağı tazminatı reddetmesi için bir neden olduğunu, ancak yalnızca ona göre olduğunu söyler gibi görünüyor. Kaybın, poliçede belirtilen tehlikelerden yakın bir nedenle meydana geldiği varsayılmadıkça, bu suistimal sorununu gündeme getirmeye gerek görmüyorum.”

Lord Sumner’a göre, sigortalının poliçe kapsamında tazminat hakkından mahrum bırakılabilmesi için bir zararın prima facie geri kazanılabilir olması gerekir: Lord Sumner’ın bölüme ilişkin algısı, bir eliyle vermek ve diğeriyle almaktır.

Daha önce House’da, The Petersham ve The Martiana’da aralarında bir bağlantı olmadığını öne sürmüştü. İkincisi, dedi, ‘bir kaybın “atfedilebilir” olduğu kökene başvurmanın imasını engeller.

Bir sigortalıyı, denizlerdeki tehlikelerin en yakın sonucu olmasına rağmen, aslında kasıtlı olarak suistimalinin kendi kendine neden olduğu bir zararı tazmin etmekten açıkça devre dışı bırakmak ile, aşağıdaki durumlarda öngörülen kanuni kurala müdahale etmek arasında hiçbir bağlantı görmüyorum. herhangi bir olayda hatasız bir olay meydana gelmiştir ve tek soru, olayın sigorta kapsamında olup olmadığıdır.

Zamanda biraz daha geriye gidecek olursak, bu bağlamda yasanın daha inandırıcı bir açıklaması, Lord Campbell’ın bir başka önemli davada, Thompson v Hopper’da şu şekilde ifade ettiği kararında bulunabilir:

“Güvenilen düsturun, sigorta hukukunun sigortalının haksız fiilinden kaynaklanan bir zarardan teminat verenlerin sorumlu olmadığı temel kuralına aykırı olduğu durumlarda asla uygulanamayacağı kanaatindeyiz.

Bununla birlikte, yargısının en güçlü ve öğretici kısmı, retorik sorusunda yatmaktadır:

“Öyleyse, sigortacıları sorumluluktan muaf tutmak için, sigortalının kusurunun, zararın doğrudan ve yakın nedeni olması gerektiği söylenebilir mi? Bu amaçla, suistimalin olması gerekmediğini, ancak sigortalının, suistimalinin sine qua non sebeb olması durumunda telafi edemeyeceğini düşünüyoruz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir