YARGI DEĞERLENDİRMELERİ – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

YARGI DEĞERLENDİRMELERİ – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

8 Haziran 2021 Anayasa Mahkemesine göre hukuk devleti Hukuk devleti ilkesi Makale Hukuk devleti ilkesi özellikleri Yargı kısıntısı nedir 0
YASAL KISITLAMALAR – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

DİĞER YARGI DEĞERLENDİRMELERİ

Şirketler

Tartışıldığı gibi, bir bireyin ikametgahı, uygun eyalet yargı yetkisini, federal yargı davalarının mevcudiyetini ve mahkeme yerini belirleme amaçları açısından önemlidir. Normalde, yasa bir şirkete bir kişi gibi davranır (bir kişinin yalnızca bir ikametgahı olabileceğini hatırlayın). Bu, bir şirketin birkaç eyalette devam eden bir işi olduğunda belirli bir sorun yaratabilir. Sonuç olarak, bir şirketin yerleşim yerinin belirlenmesi için özel kurallar geliştirilmiştir.

Bir şirketin ana sözleşmesini doldurduğu eyalet, şirketin ikametgahı olarak kabul edilir. Kurulduğu ülke dışında bir eyalette düzenli iş yapan bir şirketin, yabancı bir şirket olarak kayıt yaptırması gerekir.

Bunu yaparken, şirketin o eyalette, eyalet mahkemelerinde açılan davalar için şirket adına bildirimi kabul edecek birini ataması gerekir.

Bu kişi, kayıtlı temsilci olarak bilinir ve yasal belgeleri kimin kabul edeceği açıkça belirlendiği sürece, şirketin bir ofisinden veya başka bir kişi olabilir. Birçok eyalet, eyalet sekreterlerinin eyalet içinde iş yapmak üzere kayıtlı herhangi bir şirket adına yasal belgeleri kabul etmesini belirler veya zorunlu kılar.

Federal yargının amaçları bakımından, vatandaşlık çeşitliliğinin belirlenmesinde bir sorun ortaya çıkmaktadır. Bir şirket, iş yaptığı her eyalette mukim olarak kabul edilmez. Böyle olsaydı, büyük şirketlerin çeşitlilik yoluyla federal yargı yetkisine tabi olması neredeyse imkansız olurdu.

Çeşitliliğin belirlenmesinde, bir şirketin çifte vatandaşlığı veya ikametgahı olduğu kabul edilir. Bir şirket, kuruluşun bulunduğu eyalette ve şirketin merkezi işinin yürütüldüğü eyalette mukim olarak kabul edilir.

Operasyonların yaygın olması durumunda mahkeme, şirketin idaresinin yerini inceleyen sinir merkezi testini uygulayacaktır. Bir örnek şirket merkezidir. Bir şirketin ikametgahı belirlendikten sonra, karşı taraflarla çeşitliliğin olup olmadığı belirlenebilir.

Hukuk devleti ilkesi ilk kez hangi Anayasa’da
İdare kısıntısı nedir
1982 Anayasası hukuk devleti ilkesi
Anayasa Mahkemesine göre hukuk devleti
Hukuk devleti ilkesi nedir
Hukuk devleti ilkesi Makale
Yargı kısıntısı nedir
Hukuk devleti ilkesi özellikleri

Mekan

Yargı yetkisi varsa, tüm federal bölge mahkemeleri gibi bir sistem içindeki tüm mahkemeler bir davaya bakma yetkisine sahiptir. Bununla birlikte, ek bir gereklilik, davanın uygun bir yerde, yani bir davanın açıldığı yargı sistemi içindeki belirli mahkemede açılması gerektiğidir.

Yer, davanın usul hukukuna göre görülmesi gereken mahkemedir. Her tür federal yargı yetkisinin, uygun yerin ne olduğu konusunda kendi kuralları olmasına rağmen, uygun yerin her zaman tarafların ikametgahı veya dava konusu ile bir ilişkisi olacağı güvenle söylenebilir.

Tipik olarak, uygun yer, coğrafi sınırları içinde tüm sanıkların (veya bazen tüm davacıların) ikamet ettiği veya davanın açıldığı mahkemedir. Eyalet sistemlerinde, uygun yer, ilçe düzeyindeki yargılama mahkemesi olacaktır. Federal sistemde, sınırları içinde yargı unsurlarından birinin bulunduğu özel bölge mahkemesi olacaktır.

Medyada sık sık, çokça duyurulan bir davada yer değişikliği talebiyle ilgili bir haber yer alacaktır. Mahkemeler, uygun yargı yeri ve yeri olan davalara bakma yetkisine sahip olmakla birlikte, bir davanın adil bir şekilde görülemediği durumlarda mahkemeyi reddetme takdir yetkisine de sahiptirler.

Bu takdir yetkisi, diğer mahkemelerle aynı anda yargı yetkisinin bulunduğu ve başka bir mahkemenin daha uygun olacağı davaları da kapsar. Böyle bir durumda yargı yetkisinin reddedilmesi süreci, uygun olmayan forum olarak bilinir (aşağıdaki bölümde tartışılacaktır).

UYGULAMA 8.7

Büyük bir kilisenin muhasebecisi, kiliseden zimmete para geçirdiği iddia edilen yirmi yıl kadar sonra tutuklandı. Suçlu olarak suçlanıyor. Ancak dini örgüt, çaldığı iddia edilen yarım milyon dolardan fazla paranın geri ödenmesi için de aleyhine dava açtı.

Hukuk davası, muhasebecinin uzun yıllar boyunca gizlice küçük miktarlarda fon çaldığını, topluluğu içinde ve çevresinde çok sayıda mülk satın aldığını ve tüm mülkü annesinin ve kocasının adına koyduğunu iddia etti. İddia edilen hırsızlık yerel vatandaşlar tarafından dini bir gruba bağışlanan para olduğu için medyanın ilgisi acımasızdı.

Muhasebeci, parayı çalanların pastoral personel olduğunu iddia ederek iddiaları şiddetle reddediyor ve hırsızlıklar ortaya çıktığında onu günah keçisi ilan ediyor. Aleyhindeki iddiaları, ebeveynlerinin her zaman tutumlu yaşadığı ve toprak biriktirdiği temelinde savunuyor.

Ayrıca, kocasıyla birlikte sahip olduğu mülkler de bu örüntünün devamından başka bir şey değildi. Hukuk davasının eyaletin başka bir bölgesinde, kablolu televizyonun bulunmadığı ve çok az vatandaşta çanak anten bulunan kırsal bir bölgede yapılmasını talep etti.

Bu durumda, mahkemenin, jüri üyeleri havuzunun, kiliseye kişisel olarak para bağışlamış olan veya bağışta bulunan kişileri tanıyan kişileri içermeyeceği bir yerde yargılamanın yürütülmesine izin vermesi mümkündür. Jüri havuzu etkilenen kişilerden arındırılabilse bile, medyanın dikkati yine de jüri tarafsızlığına yönelik potansiyel bir tehdit olarak değerlendirilecektir.

Foruma Uygun Olmayanlar

Birden fazla yargı mercii bir davayı görme yetkisine sahip olduğunda, davanın nerede yürütüleceği genellikle davacıya verilir. Kelimenin tam anlamıyla tercüme edilen forum non conveniens terimi, “uygunsuz bir forum” anlamına gelir ve bir mahkemenin, bir davaya bakma yetkisine sahip diğer mahkemelerle karşılaştırıldığında, tüm pratik amaçlar için uygun olmadığı duruma atıfta bulunur. Böyle bir durumda mahkeme, kendi takdirini kullanmakta ve davacıya başka bir yargı merciinde dava açma izni ile davanın reddine karar verme yetkisine sahiptir.

Mahkemeler, davacının forumu seçme hakkını ihlal etmekte tereddüt etmektedir. Ancak, başka bir mahkemenin davayı karara bağlamak için çok daha iyi bir konumda olduğu görülürse, ilk mahkeme, uygun olmayan foruma dayalı olarak yargı yetkisini kullanmayı reddedebilir.

Uygun olmayan forum konusu genellikle davalı tarafından mahkemenin dikkatine sunulur. En yaygın senaryo, davacının en lehte sonucu elde etmekten başka bir neden olmaksızın belirli bir yargı alanında dava açtığına inanan bir davalıdır.

Örneğin, bu tür hareketler genellikle, belirli dava türlerinde jüri kararlarının alışılmadık derecede yüksek olduğu rapor edilen yargı alanlarında ortaya çıkar. Davacının bir yargı alanında dava açma nedeni ne olursa olsun, mahkeme bunu sorgulamayacaktır – yani, uygun olmayan foruma dayalı olarak mahkemeye bir talepte bulunulana kadar. Böyle bir talepte bulunulduğunda, mahkeme dava üzerinde görevli tüm mahkemeleri karşılaştırır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir