Yargılama – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yargılama – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

10 Temmuz 2021 Basit YARGILAMA usulü HMK Basit YARGILAMA usulüne itiraz dilekçesi Basit YARGILAMA usulüne itiraz Dilekçesi Örneği Basit YARGILAMA usulüne tabi suçlar 0
Ulusal Uygulama – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

İtiraz Pazarlığı

İtiraz pazarlığı, çeşitli nedenlerle cezai sürecin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İddia makamı, davalının suçunu kabul etmesi karşılığında daha düşük bir suçlamayı veya cezayı azaltmayı kabul ettiğinde ortaya çıkar.

Sanığın yararı, yargılanmak zorunda kalmaması ve daha ciddi bir mahkûmiyet veya ceza olasılığıyla karşı karşıya kalmamasıdır. Hükümet bir yargılama masrafından kurtulmuş ve belki daha da önemlisi sanığa bir dereceye kadar ceza verebilmiştir. Savcılığın mahkemeye gitmesi gerektiğinde, ispat yükü o kadar ağırdır ki, her zaman beraat olasılığı vardır.

Yargılama, Temyiz ve Hüküm

Herhangi bir kovuşturmanın en önemli aşaması yargılamadır. Bu noktada, gerçeğin yargıcı – genellikle jüri – iddia makamının kanıtlarına dayanarak sanığın suçluluğunu veya masumiyetini belirleyecektir. Suç, makul bir şüphenin ötesinde kurulmalıdır.

Pratik açıdan bu, durumu mantıklı ve rasyonel olarak değerlendiren kişinin, sanığın kendisine isnat edilen suçu işlediğinden şüphe duymaması gerektiği anlamına gelir. Suçluluk, önyargıya veya önyargıya veya saf koşullara dayanamaz. Sanığın suçu işlediğinden başka makul bir açıklama olmamalıdır.

Bu ispat yükü, masum kişilerin şüpheli koşullar nedeniyle mahkum edilmemesini sağlamaya yardımcı olmak için oldukça ağırdır. ABD hukuk sisteminde, suçluluğu kanıtlanana kadar bireyler masum kabul edilir.

Ayrıca, kendilerini suçlayabilecek bilgiler hakkında ifade vermeye zorlanamazlar. Bazı sanıklar, masumiyetlerinden bağımsız olarak, iyi iletişim kuramadıkları için cezai kovuşturmada etkili tanıklar değildirler ve hikayelerini gerçeği yargılayana anlatmaya çalışarak savunmalarına yarardan çok zarar verirler. Bu nedenle davalının duruşmada tanıklık yapmasına gerek yoktur. Ayrıca, jüri böyle bir ifade vermeyi reddetmeyi suçluluk kanıtı olarak görmeyebilir. Suç delili savcı tarafından oluşturulmalıdır.

Davacı, kovuşturmanın yükünü yerine getirdiğini tespit ederse, mahkumiyet kararı verilir. Yükün yerine getirilmemesi durumunda, suçlamalar reddedilir ve davalı daha sonraki işlemlerden serbest bırakılır. İşten çıkarılma durumunda, kovuşturma sırasında şartları ihlal edilmemişse kefalet sanığa iade edilir. Mahkumiyet ile kefalet iade edilebilir veya mahkûmiyet cezası olarak verilen para cezası uygulanabilir.

YARGILAMA şartları
Basit YARGILAMA usulüne tabi suçlar
Yazılı YARGILAMA usulü
Seri yargılama usulü
Basit YARGILAMA usulü HMK
İslam yargılama hukuku
Basit YARGILAMA usulüne itiraz dilekçesi
Basit YARGILAMA usulüne itiraz Dilekçesi Örneği

Mahkûmiyetin ardından mahkeme sanığı hemen cezalandırabilir veya cezanın verilmesi daha sonraya ertelenebilir. Bazı durumlarda, jüriden sanığa ceza vermesi istenir. Bu genellikle, suçun koşullarının çok fazla düşünülmesini ve dikkate alınmasını gerektiren son derece ciddi vakalarda meydana gelir – örneğin, cezasının ölüm olabileceği ölüm cezasına çarptırılan bir suç.

Bunun nedeni, böylesine ciddi bir konuda, bir kişinin birkaç akranının, tek bir yargıç kadar veya ondan daha iyi cezayı belirleyebilmesidir. Hem iddia makamının hem de savunmanın, tüm koşullara dayalı olarak adil bir ceza verilmesini sağlayacak delilleri ortaya koymasına izin verilmektedir. Bu tür faktörler, sanığın kötü niyet veya kasıt gibi zihinsel durumunu ve aşırı şiddet gibi suç davranışının kapsamını içerir. Zeka, olgunluk veya rehabilitasyon olasılığı gibi diğer faktörler de cezayı etkileyebilir.

Bir davalı temyize gitmeyi seçerse, davalının temyiz sırasında serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar vermek mahkemeye aittir. Daha ciddi davalarda, davalının genellikle cezasını çekmeye başlaması gerekir, çünkü temyizler uzun zaman alabilir. Ayrıca, mahkûmiyet ve hüküm verildikten sonra, sanık yargı alanından kaçmaya cezbedilebilir.

Temyiz başarılı olur ve mahkûmiyet bozulursa, sanık, yattığı süre veya suçun kovuşturulmasından kaynaklanan rahatsızlık için herhangi bir tazminat alma hakkına sahip değildir. Bu davaların çoğunda, yeni bir yargılama yapılır ve prosedür yeniden başlar. Yeni bir duruşma hakkı verilen bir sanık, ilk duruşma hiç yapılmamış gibi muamele görür. Bu nedenle, mahkumiyet ikinci kez elde edilirse, ceza daha fazla veya daha az olabilir.

GÖREV 16.4

Aşağıdaki gerçekleri göz önünde bulundurun ve kendisine yöneltilen suçlamalar ve meydana gelen prosedürle ilgili olarak sanığın yapabileceği tüm zorlukları belirleyin.

Judy son sınıfında bir üniversite öğrencisiydi. Kolej, kırsal bir toplulukta küçük bir okuldu. Bir gece yurduna geri dönerken, kampüste görmüş olduğunu tanıdığı genç bir adam ona eşlik etmesini istedi. Teşekkür etti ve evine kadar yürüdü. Ertesi gece ikisi randevuya gittiler.

Akşamın sonunda genç adam Judy’ye cinsel saldırıda bulundu. Olayı bildirdi, ancak polis bunun her iki tarafın da rızaya dayalı bir eylemi olduğunu belirledi. Öfkelenen Judy, genç adamı takip etmeye ve hareketlerini kaydetmeye başladı.

Başka bir öğrenciye karşı benzer bir eylemde bulunursa, kendisine yapılan saldırıdan suçlanabileceğini düşündü. Hatta birkaç sınıf arkadaşına planından bahsetmiş ve genç adamın şüpheli bir faaliyeti duyup duymadıklarını kendisine bildirmelerini istemişti.

Ocak ayında bir gece, Judy buzlu bir sokakta yürürken onu takip ediyordu. Ancak cadde yokuş aşağı bir dönüşe dönüşürken arabası kaymaya ve hızlanmaya başladı. Genç adamı vurdu ve öldürdü ve sonra bir ağaca daldı. Judy bilinçsiz hale getirildi. Uyandığında, kendi adına 911’i aramak için cep telefonunu kullandı.

Arabasıyla ağaç arasında ölü yatan genç adamdan habersizdi. Soruşturma memuru onu tanıdı ve hemen ortağına Judy’nin arabasını ve yatakhane odasını arama talimatı verdi. Genç adamın hareketlerinin notları odasında bulundu ve ele geçirildi.

Olanları fark ettiğinde, Judy kaza mahallinde neredeyse histerikti ve haklarının kendisine bildirildiğini kabul etmedi. Sonunda, hapse atılmadan önce sakinleştirilmek üzere yerel bir hastaneye götürüldü. Judy cinayetle suçlandı. Sakinleştirici verilmesinin ardından kaza gecesinin çoğunu sorgu odasında geçirdi. Sorgulama sırasında uyuşuktu ama aşağıdaki soruları yanıtladı.

Soru: “Geçen sonbaharda çocuğun suçlanmayacağını öğrendiğinde, ölmesini mi diledin?”
Cevap: “Bir daha kimseye zarar vermemesini dilerdim. Beni incittiği gibi kadınları incitmesinin durdurulmasını diledim.”
Soru: “Şu anda ne yapmak istiyorsun?”
Cevap: “Beni buradan olabildiğince uzağa götürmek için bir uçak bileti almak istiyorum. Sadece bir yere gitmek ve bu hiç yaşanmamış gibi davranmak istiyorum.”

Sorguya dayanılarak Judy’nin kaçma riski taşıdığı belirlendiği için kefalet talebi reddedildi. Çılgınca aile üyeleri onun kayıp olduğunu bildirdiğinde ve gözaltında olduğu ve cinayetle suçlandığı söylendiğinde yetmiş iki saat gözaltındaydı.

Gözaltına alındıktan yaklaşık iki hafta sonra, yakındaki bir kasabadan mahkeme tarafından atanan bir avukat (kazanın meydana geldiği kasabada kamu savunucusu yoktu) Judy’yi ilk kez ziyarete geldi. Kaza gecesi ya da müteakip tutuklanması ve sorgulanması hakkında neredeyse hiçbir şey hatırlamıyordu.

Avukat hızlı bir yargılama istedi. Ancak duruşmadan bir hafta önce yerel yargıç felç geçirdi ve iş göremez hale getirildi. Judy, başka bir yargıç atanmadan tam on dört ay önce gözaltındaydı ve davası başladı. Bu süre zarfında, sınıf arkadaşlarının birçoğu mezun oldu ve ülkenin diğer bölgelerine taşındı. Pek çoğu artık gelip onun adına davaya tanıklık etmeye istekli değildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir