Yasal Gereksinim – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yasal Gereksinim – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

1 Temmuz 2021 Çözüm gereksinimleri Fonksiyonel gereksinim örnekleri İş gereksinimleri nedir Yazılım Gereksinim Analizi Ders Notları Yazılım Gereksinim dokümanı örneği 0
Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Mülkiyete Karşı Kontrol

Bir şirketin binlerce hissedarı olabilir. Genellikle yatırım yapacak durumda olan kişiler, şirketi yönetmeye en uygun kişiler değildir. Bu nedenle, bu ve diğer pratik nedenlerle, yalnızca şirketlerde ortak olan bir diğer özellik, işletme yönetiminin mülkiyetten ayrı olmasıdır.

Bir şirket kurulduğunda, şirketin genel işleyişini denetleyen bir yönetim kurulu ve günlük faaliyetleri denetleyen şirketin görevlileri atanır. Yönetimi sahiplikten ayırmanın bu yöntemi, yönetime dahil olmak istemeyen hissedarların çıkarlarını korur. Yönetim kurulu üyelerinin veya memurların ortaklıkta pay sahibi olmaları şart değildir.

Mülkiyet Satışı

Diğer iş türlerinin aksine, bir şirketteki mülkiyet (hisse senetleri ile temsil edilir), şirket üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmaksızın satış veya hediye yoluyla serbestçe devredilebilir. Bu, yatırımcılara yatırımlarından kar etme fırsatı verir ve yönetim ve mülkiyet ayrı olduğu için şirket kesintisiz faaliyetine devam edebilir.

Operasyon Sınırları

Bir şirket kurulduğunda, kuruluş gerekçeleri ve diğer bilgiler ana sözleşme veya tüzük adı verilen bir belgede belirtilir. Bu belgelerde genel olarak ortaklığın adı ve amacı, çıkarılacak payların sayısı ve bunların ortaklığa olan değeri, pay sahiplerinin oy hakları ve yönetim kurulu üyelerinin veya yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması veya atanmasına ilişkin hükümler yer alır.

Şirket amacının gerçekleştirilmesinde ve şirketin yönetilmesinde temel çalışma kuralları ve kullanılacak yöntemler tüzük ile belirlenir. Bu tüzük belgeleri genellikle sadece pay sahiplerinin muvafakati ile değiştirilebilir. Bir şirketin yetkilileri ve yönetim kurulu, önceden onay almaksızın, tüzük ve esas sözleşmede belirtilen hususlardan esaslı bir şekilde ayrılamaz.

Yazılım Gereksinim dokümanı örneği
Fonksiyonel gereksinim örnekleri
İş gereksinimleri nedir
Yazılım Gereksinim Analizi Ders Notları
Çözüm gereksinimleri
Kullanıcı gereksinimleri
SRS Dokümanı Örneği
Yazılım gereksinimleri

Şirket Oluşturma

Destekçiler

Bazı işletmeler için, bir şirket, genellikle ilk kurucular ve hissedarlar olan destekleyiciler tarafından oluşturulur. Bir girişimcinin birincil görevi, şirket için yeterli fon (sermaye) elde etmek ve kuruluş tüzüğünde öngörülen tüm formalitelerin yerine getirilmesini sağlamaktır. Bazı yargı alanlarında, proje sahipleri şirket adına yaptıkları sözleşmelerden kişisel olarak sorumludurlar (novation olarak bilinir), şirket sözleşmedeki destekleyicinin yerine geçmeyi kabul etmedikçe ve kabul edene kadardır.

Bir şirketin kurulmasında birden fazla proje sahibi yer alıyorsa, her birinin diğerine karşı vekalet görevi vardır ve diğer girişimcilerin çıkarlarına zarar verecekse kendi çıkarları doğrultusunda hareket edemez. Destekleyicilerin ayrıca şirkete ve hissedarlarına karşı bir güven görevi vardır. Gizli kurumsal bilgileri kişisel çıkarları veya çıkarları için kullanamazlar.

Bir girişimci, kendi menfaati için gizli bilgileri kullanırsa, şirket ve hissedarları bu kârı geri almak için dava açabilir. Bununla birlikte, organizatör bilgileri şirkete tam olarak ifşa ederse ve etkilenecek olan şirket veya ilgili hissedarlar onaylarsa, organizatör bu bilgileri olası tüm kârları elde etmek için kullanabilir.

UYGULAMA 14.6

Corey ve Conner yeni bir restoran açmayı ve sonunda onu Amerika Birleşik Devletleri’nde zincirlemeyi planlıyor. Restoran, ebeveynler için bitişik lüks bir restoranın yanı sıra çocuklar için tamamen etkileşimli eğlence ve yiyeceklerle ücretsiz çocuk bakım hizmeti sunmaktadır. “CareFree” olarak dahil oluyorlar ve yatırımcıları bulmak için Max’i destekçi olarak işe alıyorlar.

Max ülkeyi dolaşırken, tam olarak Corey ve Conner’ın açmayı planladığı gibi başarılı bir restoranla karşılaşır ve Corey ve Conner’ın ilk yıllarını hedeflemek istedikleri üç önemli şehirden birindedir. Max, restoranı satın alıp kendisi işletmeye karar verir.

“KidsFree” olarak bünyesine katılıyor ve potansiyel yatırımcılara da kendi şirketine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Max’in davranışı, Corey ve Conner’a karşı olan mütevelli görevinin açık bir ihlalidir. Yatırımlardan ve muhtemelen restorandan elde ettiği herhangi bir kârdan sorumlu olacaktır.

Yasal Gereksinim

Tüm devletlerin, tüzel kişiliklerin oluşturulmasını, işletilmesini ve feshedilmesini yöneten bir tür yasal kanunu vardır. Eyaletlerin çoğu, kurumsal varlığın tüm yasal yönlerini ele alan bir dizi yasa olan Model Ticari Şirketler Yasasını çıkarmıştır.

Kanun, kurumsal bir isim oluşturmaktan uygun fesih prosedürlerine kadar her şey için hükümler içermektedir. Çoğu eyalette aynı temel yasal hükümleri oluşturarak, kurumsal tüzüklerle ilgili yasal anlaşmazlıkları ele alma sürecini başarmak çok daha kolaydır. Aşağıda MBCA’nın bir hükmüne bir örnek verilmiştir:

Esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, asaleten veya vekaleten temsil edilen oy hakkı bulunan payların çoğunluğu, hissedarlar toplantısında yetersayı oluşturacak, ancak hiçbir surette bir nisabın birden azını oluşturmayacaktır. toplantıda oy hakkı bulunan payların üçte biridir.

Nisabın mevcut olması halinde, toplantıda temsil edilen ve konuda oy kullanma hakkına sahip olan payların çoğunluğunun olumlu oyu, daha fazla sayıda oy veya sınıflara göre oy gerekmedikçe pay sahiplerinin kararı olacaktır, bu kanun veya ana sözleşme veya tüzük ile yürütülür.

MBCA’nın veya şirketlerle ilgili herhangi bir yasal kanunun en önemli yasal gerekliliklerinden bazıları, bir şirketin kurulmasını sağlayanlardır. Tipik olarak bu, belirli belgelerin taslağının hazırlanması da dahil olmak üzere birkaç adımla gerçekleştirilir.

Ana sözleşme ve tüzük, kurucular tarafından hazırlanmalı ve imzalanmalıdır. Gerekli belgeler ve ücretler, dışişleri bakanlığına veya işletmenin kurulu olduğu diğer atanmış kişiye sunulmalıdır. Kurucular bu formalitelere uygun şekilde uyduklarında, dışişleri bakanı bir kuruluş belgesi verecektir.

Sadece bu belgelerin taslağının hazırlanması bir şirket kurmaz. Şirketin devlet tarafından o eyalette iş yapan bir şirket olarak tanınması için, belirli bir devletin diğer tüm yasal gerekliliklerinin karşılanması gerekir. Bu gereksinimler karşılanıncaya kadar, şirket, sınırlı sorumluluk gibi şirketlere genel olarak sağlanan faydalardan yararlanma hakkına sahip olmayacaktır.

Bununla birlikte, dışarıdan bir taraf, iddia edilen bir şirket aleyhine mahkemede bir talepte bulunduğunda, mahkeme, devlet daha önce tanımamış olsa bile, uyuşmazlığın amaçları doğrultusunda bir şirketin var olduğuna karar verebilir.

Her eyalette ayrıca profesyonel bir şirketin (bazen bir PC olarak anılır) oluşum prosedürünü açıklayan tüzüğü vardır. Devletler bu varlık için çeşitli isimler kullanır, ancak kavram temelde aynıdır.

Profesyonel bir şirket, hukuk, tıp, dişçilik veya muhasebe gibi belirli bir mesleğin bir üyesinin veya üyelerinin, bir şirketin yasal avantajlarının çoğuna sahip olan bir iş kurmasına izin verir. Bu şirketler genellikle gerçek hisse senetlerine sahip değildir; yaptıklarında, hisseler genellikle tamamen profesyonel üyelere aittir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir