YASAL KISITLAMALAR – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

YASAL KISITLAMALAR – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

9 Mart 2023 Kişiselleştirilmiş reklam nedir Kişiselleştirilmiş reklamlar Reklam kişiselleştirme kapatma 0
YASAL KISITLAMALAR – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

SPAM

Birçoğu için, tüm e-posta pazarlaması SPAM’dır. ‘İzinli pazarlama’ kavramını bilmiyorlar, sadece istenmeyen e-posta sıkıntısını biliyorlar. SPAM’i anlamak, e-posta pazarlamacısının SPAM olarak sınıflandırılma riskinden kaçınmasına yardımcı olabilir. Müşteri, sunduğunuz şeyin SPAM olmadığından emin olabilir. Potansiyel müşterilere spam gönderilmeyecekleri konusunda güvence verilebilir.

SPAM, e-posta endüstrisi tarafından resmi olarak istenmeyen ticari e-posta (UCE) olarak adlandırılır. Terim orijinal olarak ABD GI’lerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında SPAM ile sözleşme yaptığı “baharatlı jambon” anlamına gelir. Günümüzde SPAM’ın ‘Sürekli Can Sıkıcı E-posta Gönderme’ anlamına geldiği söylenmiştir.

Bunu, e-posta gelen kutunuza akan, anında tanımlanabilen “Hızlıca zengin olun” teklifleri olarak bileceksiniz. Daha sonra, e-postanızı SPAM’den kolayca ayırt edilebilir hale getirmenin yollarını inceleyeceğiz. Neyse ki, belki de inanılmaz bir şekilde, SPAM sorununa rağmen, izin tabanlı e-posta pazarlaması hala çalışıyor.

SPAM’den kaçınmak için web sitesi sorgulayıcılarından nasıl onay alınacağına ilişkin alternatiflerin ayrıntılı bir tartışması için. Burada, farklı SPAM derecelerine ilişkin bir tartışma sunulmaktadır. 

YASAL KISITLAMALAR

Yeni mevzuat ve içtihat hukuku, bir pazarlamacının mevzuatın ayrıntılarını takip etmesinin açıkça imkansız olduğu anlamına geldiğinden, ‘bir avukata danışın’ düsturu hiçbir yerde e-posta pazarlaması kadar alakalı değildir. Aslında, özdeyiş ‘uzman bir avukata danışın’ şeklinde olmalıdır.

E-posta pazarlamasına ilişkin yasal kısıtlamalar doğal olarak ülkeye göre değişir. Burada, tartışmasız dünyanın en gelişmişi olan Avrupa mevzuatına odaklanıyoruz. Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren e-posta pazarlamacıları birçok mevcut yasaya tabidir ve ayrıca yeni çıkan yasalar da vardır.

Mevcut yasalar arasında en uygun olanı, AB Veri Koruma Direktifi ve yerel reklamcılık standartları ve telekomünikasyon yasalarıdır. Yeni yasalar arasında en önemlisi, bu yazı yazıldığı sırada son halini almakta olan Avrupa Birliği (AB) Elektronik Haberleşme direktifidir. Yasanın farklı Avrupa ülkelerinde uygulanmasına ilişkin güncellemeler için Pazarlama Yasasına bakın.

Veri koruma mevzuatı bireyi korumak için vardır; mahremiyetlerini korumak ve kişisel verilerinin kötüye kullanılmasını önlemektir. Gerçekten de, bireysel Avrupa ülkelerindeki mevzuatın dayandığı 95/46/EC sayılı AB direktifinin ilk maddesi, özellikle kişisel verilere atıfta bulunmaktadır.

Peki, pazarlama açısından kişisel veriler nedir? Bir kişinin adı, adresi veya e-posta adresi olabilir; veya müşterinin satış geçmişi, bir kişiyle yapılan tüm iletişimlerin kaydı (soru sordukları veya görüş bildirdikleri giden pazarlama veya gelen e-postalar). Kişisel veriler ayrıca, web sitesi günlüklerinde bulunan bir kişinin web sitesini kullanımına veya bir kişinin bilgisayarına çerez yerleştiren bir sunucuya atıfta bulunabilir.

Bu maddenin, kişinin bir tüketici (B2C) veya bir kuruluş için çalışan bir birey (B2B) olmasına bakılmaksızın kişisel verileri ifade ettiğini unutmayın. Gerçek kişi, çalıştıkları kuruluştan ziyade bireyi ifade eder.

Bunun anlamı, gibi genel adreslere yapılan e-postaların veri koruma mevzuatına tabi olmadığı, ancak adı geçen bir kişiyle iletişime geçtiğiniz anda veri koruma mevzuatının geçerli olduğudur.

Dolayısıyla, bir e-posta adresi, müşteri hakkında kaydettiğiniz tüm gerçekler, görüşler veya davranışlar gibi kişisel verilerdir. Bir kuruluşun veri koruma veya bilgi yönetimi politikası, gösterilen kişisel verilerin işlenmesinin tüm yönlerini kapsamalıdır.


Kişiselleştirilmiş reklam nedir
Kişiselleştirilmiş reklamlar
Kişiselleştirilmiş reklam ayarları
Reklam kişiselleştirme kapatma
Reklamı yapılmayan ürünler
Reklam yasağı olan meslekler
Google Ads
Türkiye de YASAKLANAN reklamlar


Herhangi bir veri girmeden önce bireyin algısını dikkate alarak başlamamız gerektiğini gösteriyor. Pazarlama amacıyla kullanılıp kullanılmayacağı veya herhangi bir üçüncü tarafla paylaşılıp paylaşılmayacağı gibi, verilerinin gelecekteki kullanımları konusunda net olmalıdırlar.

Verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması, e-posta alan halkın temel endişesidir, bu nedenle, ‘verilerinizi hiçbir koşulda üçüncü taraflara satmayacağımızı’ açıkça beyan ederseniz, kayıt yaptıranların sayısını artırabilirsiniz.

Bu kısa vadede iyi olabilir, ancak tüm koşulları düşündünüz mü? Listenizi üçüncü bir tarafa satma fırsatı doğarsa ne olur? Ya şirketiniz üçüncü bir tarafa geçme fırsatı olan başka bir şirket tarafından devralınırsa?

Örneğin, bir potansiyel müşteri bir e-bültene kaydolursa, bu, onları potansiyel müşteriden müşteriye dönüştürmeyi amaçlayan diğer iletişimleri almayı kabul ettikleri anlamına gelmez. Bu durumda, alınacak bilgilerin türü ve kullanılacağı kanal için bir onay olmalıdır.

Bu nedenle, gelecekteki veri bildirimi kullanımınız şunları kapsamalıdır:

. alıcının seçenekleri: dahil olma veya devre dışı bırakma
. iletişim biçimi, örn. haber bülteni veya diğer tanıtım e-postası . iletişim kanalı, örn. e-posta, telefon, faks veya doğrudan posta
. verileri üçüncü taraflarla paylaşıp paylaşmayacağınız.

Veri öznesinin, verilerinin hangi amaçla kullanılacağını anlayıp anlamadığını belirleyeceğinden, bir katılım için sözcüklerin biçimi, metnin konumu veya boyutunun hayati önem taşıdığı sonucuna varılır.

Müşterilerin geçmişte hangi verilerin kullanımına izin verdiğinden emin olmadığınız için müşterilerle iletişime geçmenin gerekli olduğu durumlarda pahalı bir yeniden onay uygulamasından kaçınmak isteyeceksiniz. Yeniden onay vermeniz gerekiyorsa, bunu mevcut bir kampanyanın sırtına bindirmeyecek şekilde yapmanız gerekir.

Veri toplama aracının tasarımı, ister ekranda, ister kağıt üzerinde veya sözlü olsun, kullanıcıyı yanıltacak şekilde ise, bu veri koruma yasalarını ihlal eder.

Kişisel verilerin işlenmesinin diğer aşamalarının her birini başka sorunlar takip eder. Örneğin, 2. aşamada verilerin güvenli olduğundan ve kuruluşta dağıtılırsa (3) gerekirse değiştirilebileceğinden veya silinebileceğinden (4) emin olmalıyız.

Bir kuruluşun veri koruma veya bilgi yönetimi politikasını geliştirirken, kişisel verileri “yasal, etik ve kârlı” kullanıp kullanmadığınızı değerlendirmelisiniz. Yasanın katı bir şekilde yorumlanması her zaman müşterilerin yararına olmayabilir ve karlı olmayabilir.

Örneğin, yasa, müşterilerinizden verilerini doğrudan pazarlama amaçlarıyla kullanmak için izin aldığınızdan emin olmak için pahalı bir yeniden rıza egzersizi gerektirebilir.

Müşterilerle düzenli ve şeffaf bir diyaloğunuz varsa, bu, bir “gizlilik ilişkisinde” sizden ne bekledikleri konusunda bilinçli yargılara varmanızı sağlar. Bu dengeyi bulmak, yoruma açık ve sürekli bir değişim halinde olan mevzuata ‘körü körüne bağlı kalmaktan’ nihayetinde daha karlı olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir