Yasaların Genel Kapsamı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yasaların Genel Kapsamı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

6 Nisan 2021 Anayasa Mahkemesine doğrudan iptal davası Anayasa Mahkemesinin görevleri Anayasaya uygunluk denetimi türleri Avrupa Modeli anayasa Yargısı nedir Somut norm denetimi 0
Sözleşme Dışı Yükümlülükler  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yasaların Genel Kapsamı

Platon, yeterince kesin olmayan sözde bir yasanın gerçekten tatmin edici bir yasa olamayacağına vurgu yaptı. Şimdi sunulacak olan genel kesinlik analizi, gerekli değişiklikler yapılarak, bir kuraldaki biçimsel özelliklerin tüm diğer ilgili seçeneklerine de uygulanabilir. Bir kural biçiminin tüm çeşitli özelliklerinin seçimlerinin, yalnızca kesinlik seçimlerinin değil, içerik üzerinde izler ve diğer etkiler bıraktığı da doğrudur.

Önerilen bir yasal kuralın aşağıdaki iki taslağının ilgili yasama komitesine sunulduğunu varsayalım: belirsiz bir davranış standardını içeren bir taslak, yani “Makul bir şekilde sürün” ve bize izin veren oldukça kesin bir parlak çizgi içeren bir taslak varsayalım, yasama organının dikkate alacağı iki alternatif içinde çerçevelenmiştir: “75 mil / saatten hızlı sürmeyin” ve “60 mil / saatten hızlı sürmeyin”.

Açıklayıcı bölümümüzde biçim seçimi, aynı ön algısal biçim içindeki aynı özelliğin farklı dereceleri arasında burada daha yüksek ve daha düşük bir kesinlik derecesidir. Böyle bir biçim seçimiyle ilgili bir sorunun ortaya çıkma olasılığı, burada, sürücünün özgür seçimiyle ilgili olarak, burada güvenli ve zamanlı trafik akışının ilk yönlendirici seçimini gerektirir.

Aslında, anlamlı bir kesinlik seçimi, genellikle yalnızca aynı tür tamamlayıcı içeriğin alternatif kesinlik derecelerinde ortaya çıkabilir, örneğin “makul sürüş” (düşük kesinlik) ve “75 mil / saatten hızlı gitme” (yüksek kesinlik). Buradaki içerik üzerindeki alternatif biçimsel özelliklerin farklı izleri açıktır.

Biçimsel kesinlik özelliğinin iki versiyonu arasındaki bir seçimin, aynı zamanda, bu seçimin zorunlu olarak kendini göstermesi gereken iki tamamlayıcı politika içeriğini de gerektirmesi gerçeği, ancak, bu biçimsel özellik seçimini yalnızca bu tür bir politika içeriği seçimine dönüştürmez veya daraltmaz. 

Beşinci Bölüm’de gördüğümüz gibi, seçimin etkileri tamamlayıcı politika içeriklerinde zorunlu olarak farklı bir şekilde tezahür etse de, düşük değil, yüksek kesinlik seçimi, kimliğini, farklı kesinlik dereceleri arasında biçimsel bir seçim olarak hala muhafaza etmektedir.

Anayasa Mahkemesinin görevleri
Anayasaya uygunluk denetimi Yolları
Anayasa Yargısı nedir
Anayasa yargısı ilk defa
Anayasaya uygunluk denetimi türleri
Avrupa Modeli anayasa Yargısı nedir
Somut norm denetimi
Anayasa Mahkemesine doğrudan iptal davası

Dolayısıyla kesinlik, içerikte zorunlu olarak tezahür etse de, kendi kavramsal özerkliğini kendi sabitliğini ve özgüllüğünü ve kendi kimliğini korur.

Tamamen boşanmış bir seçim olduğu ve öngörülen kuraldaki politika veya diğer içerik üzerinde herhangi bir iz veya başka etki olmaksızın, kesinliğin alternatif biçimsel özellikleri arasında neyin bir seçim olarak sayıldığını test edecek olsaydık, hiçbir şey olamazdı. kesinlik seçimleri veya herhangi bir kuraldaki diğer biçimsel özelliklerin çoğu ve bu tür kuralların genel bir biçimi yoktur ve bu nedenle, bu tür kurallar hiç yoktur.

Kesinlik, genellik ya da hemen hemen her tür biçimsel özellik gibi biçimsel bir özelliğin alternatif versiyonları arasındaki herhangi bir seçim, kendini içinde gösterir ve böylece, bazı öngörülen içerik üzerinde izini veya diğer etkilerini bırakır. Gördüğümüz gibi, bir kural, eğer bir kural olacaksa, “tamamen içerik ve hiçbir biçim” olamaz.

Şimdi, bir kuraldaki kesinliğin biçimsel özelliğinin biçimsel özelliğinin başka bir versiyonundan ziyade bir seçimiyle ilgili olabilecek ana değerlendirme türlerini belirleyelim. Burada ayrıca, bir kuralın oluşturulması sırasında biçim seçimlerinin tamamlayıcı politika içeriği ile nasıl etkileşime girdiğini ve kısmen biçim seçimlerinin neyin nihayetinde gerçekleştirilen amaçlar için ne kadar çok itibar kazanabileceğini göreceğiz.

Birincisi, eğer varsa, bir yandan birbiriyle çelişen güvenlik politikaları ile trafik akışının zamanlılığı ve diğer yandan sürücünün serbest seçimi gibi dahil edilebilecek diğer ilgili hususlar arasında kesin bir şekilde öncelik veren bir seçeneğe ne gerek var?

Buradaki parlak çizgi kuralı, bu tür çatışan politikalar veya diğer hususlar arasında kesin olarak öncelik verebilirken, belirsiz bir standardı içeren bir kural, bu tür çatışmaların çözümünü büyük ölçüde bireysel sürücülerin geçici seçimlerine bırakamaz ve bırakabilir.

Politikalar arasındaki herhangi bir resmi önceliklendirme, kısmen, politika içeriğinin yanı sıra bir biçim seçimidir. Örneğin, “75 mil / saatten daha hızlı sürmeyin”, trafik akışının verimliliğine ve güvenliğe göre (en azından bazı yollarda) sürücünün serbest seçimine (en azından bazı yollarda) kesin olarak öncelik verirken, “Makul bir şekilde sür” seçeneği, bu rakip uçlar arasında kesin olarak öncelik vermez.

Rakip uçlar arasında bir miktar önceliklendirmenin, bunu ilgili karayolu türüne göre geçici sürücü seçimine bırakmaya tercih edileceğini varsayarsak, kesin bir parlak çizgi tercih edilebilir.

Bu tür bir önceliklendirme, kural içeriği üzerindeki kesinlik biçimsel özelliğinin temel bir damgası veya etkisi olarak nitelendirilecektir.

İkincisi, muhatapların her iki kuralı da eşit etkililikle öğrenip uygulayabileceklerini varsayarsak, hangi kural, biçimsel kesinlik ve tamamlayıcı içerik derecesiyle ilgili politikalara ve diğer amaçlara en iyi şekilde hizmet eder?

Örneğin 75 mil / saat hızındaki oldukça kesin bir kural, bir veya daha fazla politika amacına göre fazla içerebilir (örneğin, bazı durumlarda bazı hızlar parlak çizgi sınırının üzerinde hala güvenli olacaktır) ve bir veya daha fazla politika amacı güder (örneğin, bazı hızlar, olağandışı yol koşullarında sınırda veya bu sınırın altında olacak).

Bununla birlikte, kanun yapıcılar, mevcut olgusal veriler ışığında, politika etkinliğinde aşırı ve eksik dahil edilmeye atfedilebilecek bu tür kayıpların, sürücülerin kararları tamamen kendi başlarına uygularken yapacakları hatalardan kaynaklanan kayıplardan daha az olacağı sonucuna varabilirler. Dolayısıyla daha az tanımlayıcı bir “makul sürüş” standardı altında çok hızlı veya çok yavaş gidiyor.

Eğer olgusal veriler, daha kesin olan parlak çizginin daha fazla politika etkinliğine sahip olacağını gösteriyorsa, bu, biçim ve politika mülahazaları tarafından yönlendirilen tamamlayıcı politika içeriği üzerinde yine büyük bir iz bırakacak olan yüksek kesinliğin yasal seçimini destekleyecektir. 

Üçüncüsü, muhataplar, içerilen politikalara ve ayrıca sürücünün serbest seçimi gibi diğer ilgili amaçlara hizmet etmek için daha etkili bir şekilde öğrenebilir ve uygulayabilir?

75 mil / saat sınırı gibi daha kesin olan parlak çizgi kuralı altında, sürücüler kuralı daha etkili bir şekilde öğrenebilir, kuralı yorumlayabilir, ilgili gerçekleri belirleyebilir ve kuralı aslına uygun bir şekilde uygulayabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir