Yolculuk Politikaları – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yolculuk Politikaları – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

27 Temmuz 2022 Deniz yolu ulaşımı tarihçe türkiye'de denizyolu taşımacılığı gelişimi 0
Yolculuk Politikaları – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

DENİZLERİN TEHLİKELERİ VE DENİZSİZLİK

Bir geminin denize elverişliliği sıklıkla sorgulanır ve sigortalanan şeyin gemiye deniz suyunun girmesi veya şiddetli şiddet nedeniyle uğradığı zıya veya hasar için bir talepte bulunulduğunda, bir sigortacı tarafından bir savunma olarak gündeme getirilir. elemanların eylemi. Unutulmamalıdır ki, sigorta konusunun mahiyeti ne olursa olsun, sigortalının zıya veya hasara denizdeki tehlikelerin neden olduğunu iddia eden bir sigortalının açtığı davaya karşı sigortacının her zaman denize elverişsizlik iddiasında bulunma hakkı vardır.

Denize elverişlilik ile ilgili genel yasal ilkeler, poliçenin sefer veya zaman poliçesi olmasına göre değişir. Ayrıca, ICC örneğinde olduğu gibi, politika şartları ile değiştirilebilirler.

İngiliz hukukunda, denize elverişlilik konusuyla ilgili olarak zaman ve sefer politikaları arasında temel bir ayrım olduğu gerçeği göz önüne alındığında, karışıklığı önlemek için, tehlikeler arasındaki ilişkiye ilişkin müteakip tartışmayı bölmek gerekir. denizler ve denize elverişsizlik olarak üçe ayrılır.

İlk bölüm sefer politikaları ile ilgilenecek; ikincisi, zaman politikalarıyla; ve üçüncüsü, ICC altındaki pozisyonla. Ancak bunu yapmadan önce, denizlerin tehlikeleri konusuyla bağlantılı olarak denize elverişliliğin uygunluğunu göstermek faydalı olacaktır.

İçtihatta tanımlandığı şekliyle denize elverişli bir gemi, “sigortalı macera denizlerinin olağan tehlikeleriyle yüzleşmek için her bakımdan makul derecede uygun” bir gemidir. Bu, zorunlu olarak, en “sıradan” deniz tehlikelerine bile dayanamayacak durumdaysa, denize elverişli olduğu söylenemez ve sonuç olarak, kaybın denizlerin tehlikelerine atfedilemeyeceği anlamına gelir.

Hava koşulları konusunda, bir geminin ‘olumlu hava koşullarının yanı sıra olumsuz hava koşullarıyla da yeterince başa çıkabilmesi’ beklenir.

‘Olumsuz’ hava, geminin söz konusu sefer sırasında karşılaşabileceği makul bir şekilde öngörülebilen hava ise, denizlerin ‘olağan’ tehlikeleri kapsamına girer. Bu bağlamda, Steel v State Line SS Co’da önerilen tanım belki de tercih edilebilir: bir gemi, “bu tür ve bu şekilde yüklü bir geminin adil bir şekilde beklenebileceği tüm tehlikelere dayanacak durumda değilse, denize açılmaya elverişli değildir. 

Gemi, sigortalı maceranın denizlerinin “beklenen”, “olağan” ve “öngörülebilir” tehlikelerine dayanamıyorsa, bir zararın yaklaşık olarak denizden kaynaklandığını iddia etmek gerçekten çok zor olacaktır. Böyle bir durumda, bir yargıç, örneğin gizli kusur, aşınma ve yıpranma veya denize elverişli olmama gibi fiziksel durumunun bazı yönlerinin kayba neden olması gerektiğini bulmaya daha meyilli olacaktır.

Bu noktayı örneklemek için davasına başvurulabilir. Bu davada, zımni denize elverişlilik garantisinin ihlalinin savunması, geminin sessizce demir atarak durgun suda ayakta kalmasını sağlayamadığı için sigortacı tarafından başarılı bir şekilde ileri sürülmüştür.

Buna göre, mahkemenin, kadının uygun olmayan durumunun zarara yol açtığına karar vermekten başka seçeneği yoktu. Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanan yargılama hakimi tarafından kullanılan test şu şekilde ifade edildi: ‘Sızıntının yaralanma ve şiddete bağlı olup olmadığı veya zayıflıktan mı kaynaklandığı bilinmelidir.


türkiye’de denizyolu taşımacılığı gelişimi
Deniz yolu
Deniz yolu ulaşımı tarihçesi
Deniz yolu ulaşımı Coğrafya
Dünyada deniz yolu ulaşımı
Deniz yolu ulaşım araçları
Türkiye denizyolu taşımacılığı sektörü Analizi
Dünyada en çok kullanılan deniz yolları


Benzer şekilde, sigorta konusu olan ve ahşap bir gövde üzerinde depolanan bir afyon kargosu, bir sızıntı yoluyla sızan deniz suyu nedeniyle hasar görmüştür. Danışma Meclisi, hasarın denizlerdeki tehlikelerden değil, geminin sigortalı bir risk olmayan çürümüş ve sakat durumundan kaynaklandığı için sigortacının zarardan sorumlu tutulamayacağına karar verdi.

Konuyla ilgili en son yorum şu şekilde ifade edilmiştir:

Bir gemi yolculuğunun başlangıcında, herhangi bir denizdeki rüzgarların ve dalgaların olağan hareketinin gemiye zarar vermesine ve bu tür bir hareketin usulüne uygun olarak gemiye zarar vermesine neden olacak şekilde genel bir zayıflık halindeyse, sağduyu, Rüzgarların ve dalgaların etkisinden ziyade geminin durumunun hasarın yegane yakın nedeni olarak ele alınacağını belirtir.

Bu tartışmayı sonuçlandırmak için, hukukun bu dalında derin ve derin bir anlayışa sahip olan Baş Yargıç Lord Coleridge’in durumu şu şekilde özetlediği Dudgeon v Pembroke davasına atıfta bulunulmalıdır:

‘Denize elverişlilik ve sıradan tehlikelerle karşılaşma gücü, dönüştürülebilir terimlerdir. Ancak sigortacı sıradan tehlikelere karşı sigorta yapmaz; sadece denizin olağanüstü ve öngörülemeyen tehlikelerine karşı tazmin eder. O, doğuştan gelen kusurlara veya aynı şey olan başka bir deyişle sıradan tehlikelere karşı sigorta yapmaz.

Yolculuk Politikaları

Denize elverişliliğin zımni garantisine ilişkin Kanun, sigorta konusunun niteliğine bakılmaksızın tüm sefer poliçeleri için geçerlidir. Gemi “seyahat başlangıcında” denize açılmaya elverişli değilse, bu, sigortacının ihlal tarihinden itibaren otomatik olarak sorumluluktan kurtulduğu zımni denize elverişlilik garantisinin ihlali anlamına gelir.

Böyle bir durumda, tekne sigortacısının zıya nedenini veya bu nedenle ziyaya neden olan denize elverişlilik durumunu göstermesine gerek yoktur. Savunması, yalnızca bir garantinin ihlal edildiği varsayımına dayanacaktır ve sonuç olarak, neden olursa olsun herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz.

Bu konu, The Miss Jay Jay100’de, övgüye değer bir açıklıkla, denizlerin tehlikeleri ile sefer ve zaman politikalarında denize elverişliliğin savunulması arasındaki ilişkiyi analiz eden Sayın Yargıç Mustill tarafından gündeme getirildi. Yorumları özellikle kısa ve yardımcı olduğundan, bunları tam olarak okumakta fayda var.

Bir sefer poliçesi kapsamında, sigortalı, geminin yolculuğun başlangıcında denize elverişli olacağını garanti eder. Garanti bozulursa, deniz tehlikesinin doğasının veya nedensellik doktrininin herhangi bir karmaşık analizine gerek kalmadan, yolculuk sırasında meydana gelen bir kazaya ilişkin herhangi bir iddia kaçınılmaz olarak başarısız olacaktır.

Bu açıklamaların, yalnızca ‘seyahat başlangıcında’ geçerli olan zımni garantinin ihlalini oluşturan denize elverişli olmama durumuyla ilgili olduğu görülmektedir. Bir sigortacı, seferin başlamasından sonra denize elverişli olmama durumu ortaya çıkarsa, zımni denize elverişlilik garantisinin ihlalini savunma olarak ileri süremez.

Böyle bir olayın meydana gelmesi halinde, savunması ancak geminin elverişsiz veya zavallı durumunun kayba yol açtığına dayandırılabilir. Bu itibarla, mahkeme, kaybın en yakın sebebinin denizlerdeki tehlikeler mi yoksa denize açılmaya elverişsizlik mi olduğuna karar vermek zorunda kalacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir