Yönetim Teorisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Yönetim Teorisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

17 Mart 2023 Klasik yönetim teorisi ilkeleri Yönetim teorileri PDF 0
Pazarın Doğası

 Yönetim Teorisi

Çalışmanın çoğu insan için anlam ve tatmin aradıkları merkezi bir yaşam ilgisi olduğuna inanıyordu. Ayrıca yönetim teorisine grup düzeyinde bir bakış açısı getirdi. İnsanların ekipler veya gruplar halinde çalıştığını gözlemledi, bu nedenle işyeri, birbirine bağlı üyelerden oluşan bir sosyal sistem olarak uygun bir şekilde görülebilecekti.

Resmi organizasyonel hiyerarşi ile gayri resmi grup süreçleri ve iletişimi arasında bir ayrım yaparak, organizasyon çalışmalarına değerli bir katkı yaptı. Gayri resmi sosyal ağların, bilge yöneticinin tanıması gereken çalışan tutumlarında derin bir rol oynadığını savundu. Gerçekten de, insanların sosyal bağlantı için temel ihtiyaçları olduğu için, resmi olmayan gruplar işyerinde memnuniyeti artırmada önemli bir rol oynamaktadır.

Deneyler, temizlik, oturma ve artan aydınlatma dahil olmak üzere çeşitli fiziksel düzenlemeleri test etti. Her değişiklik, üretkenlikte kısa bir artışla sonuçlandı; bu, etkisi olarak bilinen ve iş yerindeki insanlar açık bir incelemeye tabi tutulduğunda ortaya çıkan bir olgudur.

Bu etki, üretkenlikteki değişikliklerin deneysel uyarandan mı yoksa incelenmenin özel dikkatinden mi kaynaklandığını açıklamayı zorlaştırır.

Mayo bu beklenmedik bulguyu inceledi ve artan üretkenliğe neden olanın incelemenin kendisi olmadığı teorisini ortaya attı; daha ziyade inceleme, çalışanların kendilerini önemli ve değerli hissetmelerini sağladığı için gerçekleşti. Ayrıca deney grubundaki çalışanlar, aralarındaki gayri resmi bağları güçlendiren çalışma deneyimini paylaştılar.

Verimlilikteki artışın bu değer duygusundan ve işçiler arasında kurulan ilişkilerden kaynaklandığı sonucuna vardı. Fikirleri bir bütün olarak örgütler içinde hiçbir zaman geniş çapta benimsenmese de, yönetim teorisyenleri üzerinde sürekli bir etkiye sahip oldular.

Otorite ve teşvik teorileri, pek çok ardıl teorinin insan ilişkileri ekolünün bazı ilkelerini içermesine rağmen bilimsel yönetim perspektifinden birçok kuralı tutmasına iyi bir örnek sunar.

Bir yandan yönetsel otoriteye duyulan ihtiyacı vurguladı. Ancak gayri resmi sosyal ağların önemini ve yöneticilerin bunları kullanma ihtiyacını da vurguladı.

Dahası, otoritenin sadece yukarıdan aşağıya bir dayatma meselesi olmadığını, bir yöneticinin yönetme yeteneğinin, astların bu otoriteyi kabul etme istekliliğine dayandığını savundu. Liderliği yöneticinin misyonunun en önemli parçası olarak görüyordu.

Ve değerleri bu liderliğe bağladı, böylece yönetici insanları ortak değerleri temelinde kuruluşun hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmaya motive etti. Teorilerinin en ilginç yönlerinden biri, iletişimin onun düşüncesinin merkezinde yer almasıydı. 

■ Açık iletişim kanalları
■ Kuruluş içindeki iletişim kanallarına ilişkin evrensel bilgi
■ Kuruluş içindeki resmi iletişim kanallarına evrensel erişim
■ Kısa, doğrudan iletişim hatları
■ Yetkin iletişim işleyicileri
■ Her iletişimin kimlik doğrulaması

Muhtemelen şaşırtıcı değil, ancak bazı unsurları birleştirerek Teori Z’yi inşa ediyor. Bununla birlikte, Amerikan A Tipi şirketleri Japon J Tipi şirketlerle karşılaştırarak, odak noktasını bireysel yönetici-işçi ilişkilerinden bir bütün olarak organizasyonun daha kolektivist bir bakış açısına kaydırır.

Ouchi, genel yönetim felsefesini ve organizasyon ve nasıl yönetildiği hakkında ortak bir fikir birliğini yansıtan benzersiz organizasyon kültürünü dikkate alır.


Klasik yönetim teorisi
Neo-klasik yönetim teorisi
Yönetim teorileri PDF
Klasik yönetim teorisi ilkeleri
Yönetim teorileri nelerdir
Modern yönetim teorileri
Modern yönetim yaklaşımları Nelerdir
Modern yönetim yaklaşımı öncüleri


A Tipi şirketlerin başarılı Japon işletmelerinde kullanılan bazı yönetim uygulamalarından yararlanacağını ve aşağıdakileri içeren bir kültür yaratacağını belirtiyor:

■ Uzun süreli istihdam
■ Mutabakata dayalı karar verme
■ Bireysel sorumluluk
■ Yöneticilerin yavaş değerlendirilmesi ve terfisi
■ Resmi olmayan kontrol, resmi değerlendirme
■ Bir bütün olarak kuruluş için bütüncül kaygılar

Modern Yönetim Teorileri

Dünün kapsayıcı büyük yönetim teorileri, bugünün organizasyonlarının çok sayıda yönünü ele alan karmaşık bir teoriler dizisine dönüştü: insan kaynaklarının yönetimi, finans, organizasyon kültürü, karar verme, kalite kontrol, iletişim, organizasyonel bilgi, yenilik ve değişim, teknoloji, yönetim, organizasyon yapıları, iş ortamı veya küreselleşme vb.

Her alan için, görevleri anlamaya çalışan yöneticilere rehberlik eden bir teori, araştırma ve nasıl yapılır incelemeleri bütünü vardır ve birçok kitap ve makale bunları ve hatta daha fazla konuyu detaylandırır.

Medya endüstrilerinde iletişim teknolojileri, yaratıcı endüstrilerde organizasyonları yönetmenin yeni yollarını birçok iş sektöründen çok daha fazla yönlendiren motorlardır.

Medya, iletişim, bilgi ve eğlence odaklı işletmelerde özellikle kilit bir rol oynarlar, çünkü bu tür işletmeler ürünlerini oluşturmak, üretmek, paketlemek, dağıtmak ve tüketmek için ağ bağlantılı iletişim teknolojilerine bağımlıdırlar. Bu çabalarda, el emeğinin neredeyse hiçbir rolü yoktur. Gerçekten de birçok iş, yöneticilerin sahip olmadığı ve edinemeyeceği yüksek düzeyde uzmanlık gerektirir.

Yönetici, örgütsel hedeflere ulaşmak için becerilerin nasıl bir araya getirilmesi gerektiğine dair bir görüşe sahip olabilir ve yine de genel çabanın belirli kısımlarını yönlendirmek için astlarına güvenebilir.

Ek olarak, yaratıcı endüstrilerin merkezindeki hızlı teknolojik değişim oranı, şirketlerin organizasyon dışındaki çevresel koşullara uyum içinde yanıt vermesi gerektiği anlamına gelir. Kısacası, karlı fikri mülkiyet ürünleri yaratmak, büyükbabanızın montaj hattıyla gerçekleştirilemez. Aynı şekilde yaratıcı endüstrilerde çalışmak da mekanik endüstrilere uygun yönetim biçimleriyle gerçekleşemez.

Kuruluşların sürekli inovasyon döngülerine yanıt vermesi gereken yolu tanımlamak için sıklıkla kullanılan bir kelime çeviktir. Çeviklik, kuruluşun stratejilerini, süreçlerini, ürünlerini ve gelir modellerini pazar ortamındaki herhangi bir büyük değişikliğe yanıt verecek kadar hızlı değiştirebilmesi anlamına gelir.

Çevikliği mümkün kılan koşullar; birimler, departmanlar ve ortaklar arasındaki yakın işbirliğini, ortak amaç ve değerleri, yeniliğe açık olmayı ve kısa vadeli değişim bağlamı olarak hizmet eden uzun vadeli bir bakış açısını içerir.

Dolayısıyla, iletişim teknolojileri değişimin itici gücü olsa da, değişimden yararlanmaya da yardımcı olabilir. Masaüstünde güçlü bilgisayarlara sahip dijital ağlar, çok sayıda insan arasında hızlı, ucuz, yüksek bant genişliğine sahip iletişimi mümkün kılar.

Koordinasyon maliyetini düşürerek, karmaşık projelerde geniş çaplı işbirliğine olanak tanırlar. Sonuç olarak, yönetim süreçleri daha büyük, daha açık ve akışkan yapıları ve süreçleri ele almalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir