Zincir Yöneticileri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Zincir Yöneticileri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

5 Ekim 2022 Mağaza Müdür Yardımcısı Maaşları Mağaza Müdürü Maaşları Zincir mağaza Ne demek 0
Piyasalarda Ustalaşmak

Zincir Yöneticileri

Görüldüğü gibi karşılaşılan sorunlar bir mağaza zincirinin yaşam döngüsü aşamasına göre değişiklik göstermektedir. Konsept, geliştirme aşamasında daha geniş bir ölçekte çoğaltılmadan önce lansman aşamasında güçlendirilir. En iyi siteler için verilen mücadele bu nedenle genellikle şiddetlidir ve site seçimine verilen özen çok önemlidir. Bu, olgunluk aşamasına ulaşmak için bir hazırlıktır.

Zincir yöneticileri, bu zincirlerin yöneticilerinden talep edilen niteliklerin, lansman ve geliştirme aşamalarında olgunluk aşamasındaki ile aynı olmadığını bilirler.

İlk iki yaşam döngüsü aşaması, ağırlıklı olarak yaratıcı ve geliştirici niteliklerini gerektirir: bölgeler, her ne pahasına olursa olsun değil, muhakeme ile fethedilmelidir. Bununla birlikte, olgunluk aşaması, anahtar kelime olan canlılık ile bilginin gerekli konsolidasyonuna yol açan büyümede bir düşüş görür.

Bu aşama idari nitelikler gerektirir, çünkü mağaza sayısında ve dolayısıyla satışlarda büyük bir artışın olduğu dönem tamamlanmıştır. Rakiplerin harekete geçmesi, sonuçta ortaya çıkan hesaplarda az çok silinmez izler bırakması için fırsatları yakalaması gerekir.

Bir dereceye kadar yeniden yapılanma genellikle gereklidir; bu, diğer şeylerin yanı sıra, satış alanı boyutunda konum değişiklikleri veya olumlu veya olumsuz gelişmelerle sonuçlanır.

Zincir, büyümesini hızlandırmak için satın alma veya diğer zincirlerle birleşme yoluyla dış büyümeye yönelmek zorunda kaldığında, zincirin genel yapısı üzerindeki etkilerin yönetilmesi daha da karmaşıktır. Bu nedenle yanıtlanması gereken soru açıktır: olgunluk aşamasına geçişi sırasında yönetimin ve zincirin sonuçlarının bozulması nasıl önlenebilir?

Bir zincir aracılığıyla genişlemek isteyen perakende veya hizmet şirketleri, bu nedenle, tek tek siteleri yan yana yerleştirmeye yönelik bir konum stratejisinden, küresel bir mekansal gelişim stratejisine geçecektir. Global kelimesinin kullanımı kasıtlıdır.

Zincirin kurulmasına ilişkin ardışık bir kavramdan retiküler (ağ ile ilgili) bir kavrama, başka bir deyişle analitik bir kavramdan sistemik bir kavrama geçilmelidir. Fréry, zincirden ağa geçmenin avantajlarını açıklarken kuruluşların gerekli esnekliğini özetliyor.

Çok kuruluşlu işletmeler veya mağaza ağları gibi birden çok işletme için ikilem çok spesifiktir. Ancak, önce zincir ve ağ kavramlarını birbirinden ayırmaya çalışalım. Zincirler, aynı ticari ismin varlığıyla birbirine bağlanan tek tip halkalar fikrini uyandırır, aynı sancaktan söz edilebilir, onları bir arada gruplandırmayı amaçlar.


Zincir mağaza Ne demek
Mağaza Müdürü Maaşları
Mağaza Bölge Müdürü Maaşları
AVM Müdürü maaşı
Mağaza Müdür Yardımcısı Maaşları


Büyüme aşamasında, komşu mağazaların ticaret alanları çok fazla örtüşmeden yerel pazarların payları elde edildiği sürece, zincirin gelişimi büyük problemler olmadan ilerler. Özellikle statü farklı, franchise verilmiş veya şirkete ait olduğunda ve aynı zamanda franchise alanlar arasında, aynı zincirin mağazaları arasında artan kullanılabilir alan sıkıntısı ve daralan bir coğrafi boşluk olduğunda zorluklar ortaya çıkar.

Genel olarak ağ, “değişken derecelerde formalitelerle birbirine bağlanan ve ortak ihtiyaçları karşılamak için organize edilen küçük dağınık birimlerin bir araya gelmesi” veya hatta “parçalanmış bir sistem biçimi” olarak tanımlanabilir. 

Zincirin en zayıf halkasından kaynaklanan zayıflığı ortaya çıkardığı yerde, ağ üyeleri arasında etkileşimler ve dolayısıyla daha güçlü bir sinerji geliştirmelidir. Böyle bir konsept, bir pilotun gücünü ve ağın esnekliğini gerektirir.

Bir mağaza ağında bu yaklaşım, organizasyonel ve mekansal hususları harmanlayan sorulara yanıt vermeyi içerir:

– Franchise mağazaları nereye yerleştirilmelidir? Şirkete ait mağazalar?
– Birkaç mağazaya sahip bir franchise sahibi mi yoksa birkaç franchise sahibi mi tercih edilmeli?
– Bölgede pilot mağaza olması gerekli mi?
– Belirli bir bölgeye bir franchise veya şirkete ait bir mağaza kullanılarak saldırı yapılmalı mı?
– Bu politika sistematik mi olmalı yoksa düzenli olarak gözden geçirilmeli mi?

Bu soruların cevabı, konsept tekdüzeliğini, yerel ağın uyarılmasını, yeniliklerin uygulanmasını (pencere etkisi), bilgilerin merkeze geçişini sağlayan şirkete ait bir pilot mağazanın etrafında yer alan franchise birimleri ile giderek daha fazla ağın kendilerini yapılandırmasına yol açar. 

Şirkete ait mağazalar ve bayilikler arasındaki yerel düzeydeki bu organize karışım, şu anda Fransa’da fırıncılık endüstrisinde görülmektedir. Mağaza durumuna bağlı diğer mekansal stratejiler de gözlemlenebilir. Bu nedenle, işletmeler merkezden uzakta franchise birimlerine sahip olmayı, ancak daha yakın birimlerin sahipliğini korumayı tercih ediyor. Akéna otelleri için durum böyledir.

Kuruluşlarla ilgili olarak, dört ağ kategorisi ayırt edilebilir:

– yukarıdan aşağıya güce sahip entegre ağlar: şirkete ait yönetim;
– seçimlerden, derneklerden aşağıdan yukarıya güce sahip federe ağlar;
– iki taraflı güce sahip sözleşmeye dayalı ağlar: imtiyaz;
– çok merkezli güce sahip, diğer bir deyişle birkaç kutuplu bir kafes (veya kafes ağlar) gibi organize edilmiş ağlar.

Bu son biçim uygulamada baskın görünmektedir ve ağın üyeleri arasındaki ilişkiye yöneliktir. Amaç, katma değeri daha iyi dolaşıma sokmak için yasal bağlantıdan bağımsız olarak bağlantılar oluşturmaktır.

Bu, mağaza ağlarında neden yeni organizasyon biçimlerinin var olduğunu açıklar: ortaklık, distribütörlük, ortaklık, yönetici atama, komisyon üyeliği. Böylece çoğul biçimler, daha esnek oldukları için mağaza ağlarının yaşam döngüsünün olgunluk aşamasına daha uygun görünür.

Bir mağaza ağının hayatındaki organizasyonel ve mekansal evrimin gerekli tahmini, aşağıdakilerle ilgili hedefleri sabitlemeyi amaçlayan bir mekansal gelişim planının detaylandırılmasını içerir:

– bölgesel kapsama;
– franchise verilen ve şirkete ait birimler arasındaki küresel denge;
– şirkete ait ve franchise verilen birimler arasındaki yerel denge;
– pilot sahaların konumu;
– konum hızı.

Ağın çoğulluğu, franchise verilen ve şirkete ait birimlerin basit bir oranı olarak özetlenemez, ancak belirli bir yönetimsel ruh hali oluşturur: bir yandan kalkınma ve yenilik dinamizmini birleştirmeyi amaçlayan ağsı bir biçimdir. 

Bu nedenle mağaza zincirlerinin hayatta kalması, ağ oluşturmalarını ve hem pazarlama planlarını (tüketicilerin arzularının evrimi ve yaşam tarzlarıyla ilgili) hem de stratejik planları (rakiplerin ne yaptıklarıyla ilgili) unutmadan bir gözden geçirme sisteminin geliştirilmesini içerir.

Pazarlama incelemesi, bir coğrafi pazarlama bilgi sistemine ve fiili iş içinde ve ağdaki farklı aktörler tarafından toplanan verilere ilişkin stratejik ve teknolojik incelemeye dayanabilir.

İşletmenin sahip olduğu veriler arasında, belirli verilerin toplanması çok kolaydır ve ağın bölgesel kapsamını artırmaya veya mükemmelleştirmeye yönelik mekansal stratejilerin tanımlanmasında faydalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir