Riskin Başlamasına İlişkin Zımni Koşul – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

İç Yeterlilik  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

İç Yeterlilik Önerilen eylemin amacının Topluluk düzeyinde daha iyi gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği ve Üye Devletler tarafından bireysel olarak yeterince gerçekleştirilememesi durumunda AB’nin yasama yetkisine sahip olduğu konusunda ABAD’ın önceki içtihatlarıyla da uyumludur. Eylem ayrıca izlenen hedefe ulaşmak için gerekli olanın ötesine geçmemelidir. İkinci kural, AB eyleminin içeriğinin ve biçiminin, anlaşmaların amaçlarına ulaşmak için gerekli olanı aşmaması…
Devamı


30 Mayıs 2022 0