Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (49) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (49) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Nokta Süreçleri [0, ∞) × [q, ∞) üzerinde aşağıdaki nokta işlemlerini düşünün: Xi ile, n (8.70) ‘de olduğu gibi. Nokta süreçlere kısa bir giriş için bölüm 5.9.2’ye bakınız. (8.71] ‘den çekim alanı koşulunun (8.60) μn → v μ’ye eşdeğer olduğunu hatırlayın. Resnick’in (1987) Önerisi 3.21’e göre, bu da ortalama dt μ (dx) ölçüsü ile Nn…
Devamı


21 Aralık 2020 0