NEAT Tasarım – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Bir Karıştırıcının Karşı-Olgusal Tanımı – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Bir Karıştırıcının Karşı-Olgusal Tanımı Sezginin önerdiği gibi, karşı-olgusal tanıma göre bir etki ölçümünün karıştırılması için, maruz kalan ve maruz kalmayan kohortların hastalık için risk faktörleri açısından farklılık göstermesi gerekir. Karıştırmadan tamamen veya kısmen “sorumlu” olan bir değişkenin karıştırıcı olduğu söylenir (etkinin ölçüsü). Karşı-olgusal yaklaşıma göre, temel kavramın kafa karıştırıcı olduğunu ve karıştırıcıların ikincil olarak bu…
Devamı


22 Aralık 2020 0