Bant Genişliği Seçimi – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Bant Genişliği Seçimi – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Teorem 4.3’teki sonuçlar Teorem 4.2’dekilerle birleştirildiğinde, FhX (x) için (4.5) ve Teorem 4.2’de verilen analitik ifadenin Teorem 4.1, bölüm (d) ve (e) ‘de önerilenle aynı şekilde davrandığını gösterir. HX → 0 olarak, RjX (x), x = xj’de büyük negatiften büyük pozitife hızlı bir değişime sahiptir, böylece FhX (x), xj’de rj atlamasıyla neredeyse ayrık bir adım…
Devamı


19 Şubat 2021 0