Poisson Dağılımı – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Poisson Dağılımı – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Μ = 0 ve σ = 1 olduğunda Z’nin standart normal dağılıma sahip olduğunu söyleriz. 0 <γ <1 için, zγ standart normal dağılımın üst γ-kuyruk olasılığını kesen noktayı göstersin; yani P (Z ≥ zγ) = γ. Örneğin, z.025 = 1.96. Somestatistik kitaplardazth daha düşük tail-kuyruğu belirtmek için kullanılır. Normal dağılımın önemli bir özelliği, keyfi sabitler…
Devamı


22 Aralık 2020 0