Haklı Mazeret Savunması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Bireysel Sorumluluk – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Bireysel Sorumluluk Bireysel sorumluluğun insan hakları hukukundaki yerine baktığımızda merkezden çevreye doğru hareket ediyoruz. İnsan haklarının korunmasıyla ilgili bir dizi özel anlaşma, belirlenmiş ihlallerin bireysel faillerinin cezai sorumluluğunu sağlar. Örneğin, Soykırım Sözleşmesi (Madde IV), Apartheid Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (Madde III), İşkenceye Karşı Sözleşme (Madde 4-7) ve Köleliğin Kaldırılması (Madde 3) tamamen…
Devamı


11 Kasım 2021 0