Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (52) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (52) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Daha Genel Ayarlar, Diziler Şimdiye kadar, her zaman bir dizi bağımsız, aynı şekilde dağıtılmış rastgele vektörlerden başladık. Bu ayar, birkaç yolla genelleştirilebilir. İlk olasılık, durağanlık varsayımından vazgeçmektir. Örneğin, Gerritse’nin (1986) çalışmasına dayanan Hutssler (1989b), bağımsız, özdeş olmayan şekilde dağıtılmış rasgele vektörlerin normalleştirilmiş maksimum dizilerinin limit dağılımlarının sınıfını karakterize eder ve bağımlılık yapısının bir dizi özelliğini…
Devamı


21 Aralık 2020 0