Usule İlişkin Alt Sınır – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Özet Karar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Ayrıntılı bilgi olarak da adlandırılan davalı, daha kesin ve kesin hale getirmek için bir hareket sunar ve davacıdan şikayette yer alandan daha ayrıntılı bilgi vermesini ister. Sürecin hizmetini bozma hareketi. Davacı, davalı hakkında celp ve şikayette bulunmak için usul kurallarına uymadığında, davanın reddine yönelik bir hareket açılır. Kurallar ihlal edilirse, hizmet kesilir veya reddedilir ve davacı…
Devamı


7 Haziran 2021 0