İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Kuralcılık Özelliği – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

(4) kural, genel birliği toplamdan daha büyük bir bütün oluşturan, tüm kuralın genel biçiminin ve tamamlayıcı içeriğinin kural koyuculuğu, tamlığı, genelliği, kesinliği ve iç yapısını birbiriyle ilişkilendirir ve birleştirir. kuralın bölümleri, (5) kuralın genel biçimi ve tamamlayıcı içeriği kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak, [a] araçlar ve politika veya diğer amaçlar arasındaki ilişkiler hakkında ampirik genellemelere…
Devamı


22 Mart 2021 0