DOĞRUDAN STANDARDİZE EDİLMİŞ ÖLÜM ORANI – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

DOĞRUDAN STANDARDİZE EDİLMİŞ ÖLÜM ORANI – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Genellikle nüfus oranları, belirli bir takvim yılına ait verilere dayalıdır ve bu nedenle yıllık oranlar olarak anılır. Aksi belirtilmedikçe, tüm oranlar yıllık oranlar olacaktır. Bölüm 11.1.3’te olduğu gibi, popülasyonun açık bir kohort olduğunu düşünüyoruz. D yıl boyunca popülasyonda meydana gelen olayların sayısı olsun, örneğin belirli bir nedenden ölenlerin sayısı veya belirli bir hastalığın vaka sayısı…
Devamı


4 Ocak 2021 0