Matrix Transpoze – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

STANDARDİZE MORTALİTE ORANI – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Her yaş grubundaki ölüm sayısı az olduğunda güvenilmez olabilir. Dobson vd. (1991), bu tür koşullara uygun varyansı tahmin etmek için bir yöntem verir. Doğrudan standardizasyon için, standart nüfus hakkında bilmemiz gereken tek şey yaş dağılımıdır. Bu nedenle her yaş grubundaki bireylerin sayısını gerçekten belirtmek gerekli değildir. Aslında, standart popülasyonun gerçek bir popülasyon olarak var olması gerekmez…
Devamı


6 Ocak 2021 0