Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (48) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (48) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Çok Değişkenli Eşik Aşımları Tek değişkenli durumda olduğu gibi, çekim alanı koşulu (8.60), yüksek bir eşik üzerindeki aşmalar açısından değerlendirilebilir. {X ̸≤ bn} olayına (çok değişkenli) bn eşiğinin aşılması adı verilir. Karşılık gelen bn, j eşiğini aşan en az bir koordinat değişkeni Xj olmasını gerektirir, ancak bunun meydana geldiği kesin koordinat belirtilmemiştir. Koşullu olarak, X…
Devamı


21 Aralık 2020 0