Taşıma Kapasitesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Kabotaj – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Eylemlere ve Karşı İddiaya Engel Deniz Kanununun 214. maddesine göre, bir sorumlu tarafından bir sınırlama fonu oluşturulmuşsa, alacaklı, sorumlunun malvarlığı üzerinde herhangi bir hak kullanamaz. Sandığı oluşturan kişiye ait herhangi bir gemi veya diğer eşyanın alıkonulduğu veya haczedildiği veya bu şahıs tarafından bir teminatın sağlandığı durumlarda, mahkeme gecikmeksizin tutuklanan geminin veya bağlı eşyanın serbest bırakılmasına…
Devamı


24 Mart 2022 0