Uzamsal Aşırılıklar – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Uzamsal Aşırılıklar – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Eklem kuyruk modeli (9.99) için faydalı parametrik modeller oluşturmak tamamen önemsiz değildir. Ledford ve Tawn (1997) ve Bruun ve Tawn’da (1998) benimsenen modelleme stratejisi, L (z1, z2) = L ∗ {z1 / (z1 + z2)} şeklinde bir spesifikasyon almaktır, burada L ∗ (w ) = Kg ∗ (w) pozitif sabit K ve yarı simetrik ışın…
Devamı


21 Aralık 2020 0