İKİ MODERN PLAGU – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

İKİ MODERN PLAGU – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

PROBLEM 8-34 20 farklı enlemdeki yerlerde yaşayan rastgele seçilmiş 100 kişiyi test ettiğimizi varsayalım (deneyde toplam 2000 kişi için). Sonuçları dağılım grafiği olarak işliyoruz. Enlem bağımsız değişkendir. X Sendromu sergileyen kişilerin yüzdesi bağımlı değişkendir. Sonuç Şekil 8-14’te gösterilmektedir. Biri bir hipotez ortaya koyuyor: “Ekvatora yaklaşır veya uzağa giderseniz, X Sendromu geliştirme riskiniz değişmez.” Bu ne…
Devamı


12 Şubat 2021 0