MALTUS MODELİ – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

KAPLAN – MEIER SURVIVAL EĞRİSİ – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Diğer ölüm nedenlerinin varlığında” ibaresi tanıma dahil edilmiştir çünkü k nedeninden dolayı ölme riski diğer nedenlerle ilişkili olabilir. Örneğin, ölüm nedenlerinden ikisinin miyokard enfarktüsü ve felç olduğunu varsayalım. Bu iki durumun ortak bir dizi risk faktörü vardır ve bu nedenle bunlardan birinin ölme riski diğerinin ölme riskiyle ilişkili olabilir. Bir birey yalnızca bir nedenden ölebileceğinden,…
Devamı


31 Aralık 2020 0