KORELASYON ARALIĞI – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

PARAMETRE TAHMİNİ – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

PARAMETRE TAHMİNİ Önceki bölümde genel olarak dağılımların özelliklerini ve özel olarak da normal, ki-kare, binom ve Poisson dağılımlarının özelliklerini tartıştık. Bu dağılımlar ve diğerleri, pratikte genellikle bilinmeyen parametrelerle karakterize edilir. Bu, çalışma verilerinden bu tür parametrelerin nasıl tahmin edileceği sorusunu gündeme getirmektedir. Bazı uygulamalarda tahmin yöntemi sezgisel olarak açık görünmektedir. Örneğin, bir madeni paranın tura…
Devamı


22 Aralık 2020 0