İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

HAKİM SAVUNMALARI – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

TIBBİ HATA Yirminci yüzyılın ikinci yarısında yeni bir terim icat edildi: dava patlaması. Bu ifade, çoğu kez haksız fiile dayanan ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mahkemelere taşınan çok sayıda davayı temsil etmeye başladı. Etkinliğin nedeni ve zamanlaması, artan mobil nüfus ve teknolojideki gelişmelerin bir sonucu olarak büyük ölçüde tahmin edilebilir olsa da, yine de haber medyasında…
Devamı


10 Haziran 2021 0