Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (42) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (42) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

(8.1) tutarsa, F’nin G’nin (max-) çekim alanında olduğunu söyleriz, F ∈ D (G) notasyonu. Ayrıca, G’ye (çok değişkenli) aşırı değer dağılım fonksiyonu denir. Denklem çalışması (8.1) daha sonra iki kısma ayrılır: (i) uç değer dağılım fonksiyonlarının sınıfını karakterize eder ve (ii) belirli bir uç değer dağılım fonksiyonu için çekim alanını karakterize eder. Sonraki iki bölümde…
Devamı


21 Aralık 2020 0