Usule İlişkin Alt Sınır – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Nesnel Unsur – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Malzeme Elemanları Sözleşme’de tanımlandığı gibi ve Sözleşme’nin amacı doğrultusunda, suçun iki nesnel unsuru vardır. Birincisi, bir kişiye fiziksel veya zihinsel olarak şiddetli acı veya ıstırap veren herhangi bir eylemi kapsar; ve ikincisi, ‘bir kamu görevlisi veya resmi sıfatla hareket eden başka bir kişi tarafından veya teşvikiyle veya rızası veya rızasıyla’ işlenir. İkinci unsur, diğer bazı…
Devamı


16 Ekim 2021 0