İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Ceza Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Ceza Hukuku Uygulanmadan önce bir kurala böyle bir ekleme yapılması gerektiği ve bu sıklıkla böyle olabileceği ölçüde, kuralın bir “parça veya unsurdan” yoksun olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kural, eklemeden önce içerik bakımından eksiktir ve dolayısıyla biçimdedir. Burada eksiklik, çocuk velayeti kararında olduğu gibi, söz konusu politikanın olaydan sonraki davaların ayrıntıları ışığında genellikle zaten adli idareyi gerektirdiği…
Devamı


23 Mart 2021 0