İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Haklara Saygı Zorunluluğu – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Haklara Saygı Zorunluluğu 1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, burada tanınan hak ve özgürlüklere saygı göstermeyi ve kendi yargı yetkisine tabi olan tüm kişilerin, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer görüş, ulusal veya sosyal nedenlerle herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu hak ve özgürlükleri özgürce ve tam olarak kullanmasını sağlamayı taahhüt eder.  162. Bu madde,…
Devamı


8 Aralık 2021 0