İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Biçim ve İçeriğin Genel Amaçları – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Biçim ve İçeriğin Genel Amaçları Genel kural biçiminin en açık amacı, kuralların tasarımı için bir model sağlamaktır. Kanun koyucular, böylesine genel bir biçim tanınmadan, kural oluşturma niyetini aklına bile getiremezlerdi. Bir kuralın genel biçimi, kurucu özellikler ve bu özelliklerin izlerini ve diğer etkilerini taşıyan tamamlayıcı içerik, çok çeşitli amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilir. Bu amaçlar arasında…
Devamı


5 Nisan 2021 0