Ön Düzeltme – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Fisher’ın Kesin Testi – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

M1 artık bir sabit olarak ele alındığından, e1 ve v0 sadece tahminlerden ziyade tam ortalama ve varyanstır. Bununla birlikte, notasyonun tekdüzeliği uğruna, bu miktarları takip eden kısımda eˆ1 ve v den0 ile göstereceğiz. (4.16) ‘daki son ifadenin paydasının r! Dışında, Tablo 4.7’deki iç hücreler açısından tanımlanan faktöriyellerin çarpımı olduğuna dikkat edin. Merkezi bir hipergeometrik olasılık…
Devamı


22 Aralık 2020 0