Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (39) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (39) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Maksimum Cezalandırılmış Olasılık Tahmini g, GP yoğunluk işlevidir. Cezalı log-olabilirlik işlevi iki terimin farkıdır. İlk terim, GP dağılımı için klasik log-olabilirlik fonksiyonudur, ikinci terim, büyüklüğü s ve t fonksiyonlarının entegre pürüzlülüğünü yansıtan bir ceza fonksiyonudur. Düzeltme miktarı λ1 ve λ2 parametreleri tarafından belirlenir. Küçük λ1 ve λ2 için, (aşırı parametreleştirilmiş) log-olabilirlik 􏰆’ya hakim olur ve…
Devamı


21 Aralık 2020 0