Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (13) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (13) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Pareto dağılımının iyi uyması durumunda, noktaların ilk köşegene yakın olmasını bekliyoruz. Bu “klasik” PP grafiği, γ bilgisini veya en azından γ tahminini gerektirir. Alternatif olarak, yukarıdaki koordinatların günlüğe dönüştürülmesi ve işaretlerin değiştirilmesi arsa yol açar. logxi, n, −log (1 − pi, n), i = 1, …, n, Koordinatları değiştirerek Pareto QQ grafiğinden elde edilir. Katı…
Devamı


11 Aralık 2020 0